MDMA

Namn: Ecstasy, Molly

Generell information

MDMA (Metylendioximetamfetamin) tillhör gruppen hallucinogena amfetaminpreparat (se fenetylaminer) och syntetiserades för första gången 1912 av det tyska läkemedelsföretaget Merck. Drogen patenterades 1914, men inga planer på att marknadsföra den genomfördes och den glömdes snart bort. Under 50-talet började USA experimentera med MDMA på djur, men det var inte förrän 1965 då Alexander Shulgin syntetiserade och testade drogen på sig själv som den sakta men säkert blev alltmer känd och tillgänglig för allmänheten. År 1977 blev MDMA narkotikaklassad i Storbritannien. Förbudet anammades av USA 1984 och Sverige 1987.

Ruset kan beskrivas som överväldigande emotionellt/kärleksfullt. MDMA framkallar oerhört starka och intensiva känslor av tillgivenhet och närhet gentemot andra människor. Man blir extremt öppen, det blir oftast väldigt svårt att ljuga. Just den egenskapen kan vara bra för att radera mentala spärra som skapas och närs av att man ljuger för sig själv, och därmed nå terapeutiska genombrott.

MDMA säljs oftast i form av ecstasypiller och förknippas ofta med rejvkulturen, även om drogen idag är känd som en partydrog i vidare kretsar. Att påstå att ecstasy är detsamma som MDMA och vice versa är dock fel. MDMA är en av flera droger som kan förekomma under populärnamnet Ecstasy. Oftast är det blandningar av olika droger, exempelvis förekommer det amfetamin, koffein, ketamin, MDA, MDE, PMA, PMMA, DXM m.m. Det förekommer också att dessa droger individuellt marknadsförs som ecstasy. Statistik från 2012 visar exempelvis att endast 24% innehöll enbart MDMA, och 39% innehåller ingen MDMA alls. Statistiken för de senaste åren visar att en majoritet av pillren innehåller andra stimulanter som amfetamin och metamfetamin[1]. Detta kan man delvis förebygga genom att använda sig av reagenter för drogtester för att undersöka varje ny batch man kommer i kontakt med.

Det finns dock en trend som bl.a rapporteras i FN:s narkotikaorgans årliga rapport World Drug Report 2017[2], där ecstasy med en hög och ren dos MDMA blivit vanligare. Exempelvis har ett blågult piller med IKEA-logo visat sig innehålla drygt 200mg MDMA[3]

Nederländerna, USA och Malaysia är de största producentländerna av MDMA.

Effekter

Positiva

 • Kraftigt förbättrat humör, eufori
 • Stark vilja att kommunicera med andra
 • Ökad energi
 • Starka känslor av kärlek, förlåtelse och empati
 • Ökad medvetenhet och uppskattning av musik
 • Starkare sinnesintryck (smak, lukt, känsel)
 • Djupa och livsförändrande spirituella upplevelser
 • Ett starkt begär att krama och kyssa andra

Neutrala

 • Ingen aptit
 • Visuella störningar
 • Ögondarr (nystagmus)
 • Svaga visuella hallucinationer (ovanligt)
 • Ökad puls och blodtryck (ökar i takt med doseringen)
 • Rastlöshet, nervositet, skakningar
 • Förändringar i kroppstemperaturen
 • Begär att inta mer MDMA när man håller på att landa

Negativa

 • Olämpliga och/eller oavsiktliga känslomässiga band till andra
 • En tendens att säga eller göra sådant man ångrar senare
 • Milda till extrema käkspänningar (trisma), tung- och kindtuggning, och tandgnissel (bruxia)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Förluster i korttidsminnet och förvirring
 • Muskelspänningar
 • Minskad sexuell förmåga (svårigheter att få erektion eller orgasm)
 • Ökad kroppstemperatur, hyperthermi, dvs. feberliknande kroppstemperatur (drick isvatten och försök att hålla dig stilla.)
 • Hyponatremi (drick inte för mycket vatten)
 • Illamående och kräkning
 • Huvudvärk, yrsel, balanssvårigheter
 • Efter-trippkrash - ovanligt våldsam landning (individuellt)
 • Baksmälla nästa dag som kan vara i flera veckor (individuellt)
 • Mild depression och utmattning upp till en vecka efteråt (individuellt)
 • Kraftiga depressioner och/eller utmattning (ovanligt)
 • Möjlig starkt begär att repetera upplevelsen, MDMA är dock inte fysiskt beroendeframkallande
 • Kan utlösa HPPD, en form av synstörning som i vissa fall blir permanent.
 • Möjliga psykologiska kriser som kräver sjukhusbesök (psykotiska episoder, kraftiga panikattacker, etc) (ovanligt)
 • Möjligen levertoxiskt (ovanligt)
 • Möjligen neurotoxiskt
 • Liten risk för dödsfall (väldigt ovanligt)

Tidskurva

Accelerationsfas 20 – 90 minuter
Platå 2 – 3 timmar
Landning 1 – 2 timmar
Eftereffekter 2 – 24 timmar

Medicinska effekter

MDMA har en erkänd betydelse som terapiverktyg för att lindra/bota besvär hos människor med posttraumatisk stress (PTSD) och ångest. [4] Efter terapi med MDMA uppfyllde 80% of de drabbade i en studie inte länge kriterierna för PTSD, jämfört med endast 25% i kontrollgruppen som inte fick MDMA[5].

MDMA Therapy and Healing

Se även andra videoklipp om MDMA-terapi på Youtube[6]

Hälsovarning

Skall man dricka mycket vatten?

MDMA/ecstasybruk förknippas ofta med ett budskap att "dricka mycket vatten". Låt oss reda ut hur detta skall appliceras. I en miljö som är varm och där man rör sig och svettas mycket, exempelvis på ett dansgolv, är det viktigt att dricka tillräckligt med vätska för att inte drabbas av uttorkning. Här finns det vissa som gör misstaget att dricka så mycket vatten att hjärnan sväller upp vilket orsakar medvetslöshet och i värsta fall döden. Det är inte den nivån av vätskeobalans du vill uppnå... Däremot är det viktigt att vara medveten om att man förlorar vatten genom rörelse och behöver fylla på genom att dricka ibland, den naturliga törstreaktionen kan man missa eller glömma att ta hänsyn till om man är drogpåverkad längre perioder i den typen av miljö som nyss nämndes.

Det skall dock noteras att MDMA har en effekt som gör att saltnivån i blodet minskar[7], vilket kan bidra till att orsaka hyponatremi om man bara dricker vatten. Den här effekten är extra påtaglig för kvinnor. Effekten gör att det finns en risk att man misstar illamåendet man känner för en effekt av uttorkning och dricker mera vatten, vilket bara gör hyponatremin värre. Det är därför att fördra att man dricker sportdrycker som innehåller elektrolyter. Men det är av yttersta vikt att den inte innehåller koffein!

Hur är det med risken för överhettning?

Samma sak här. I varma miljöer stiger kroppstemperaturen. Vila ibland, känn efter vad din kropp försöker säga dig. Blir du svimfärdig? Är du törstig? Är du varm? Gå undan en stund, stå inte kvar och dansa. Om det inträffar ett akutfall, en person faller ihop och är överhettad så kan man hantera detta genom att kyla ner kroppen (hälla på vatten, in i duschen etc.). Förekomsten av dessa fallen återfinns främst på rave, klubbar etc.

Skadar MDMA hjärnan?

Det har rått delade meningar om MDMA´s neurotoxicitet genom åren. Det finns studier som visar att MDMA orsakar hjärnskador, men de har historiskt haft stora metodbrister, bl.a för att effekten av andra droger eller kombinationer har analyserats (ecstasy är sällan enbart MDMA). Men tolkningen av det vilseledande resultatet har hos brukarna även resulterat i en lika vilseledd uppfattning om att MDMA inte kan orsaka några skador över huvud taget... Sanningen ligger någonstans i mitten. Läs en närmare sammanfattning av forskningen MDMA i artikeln om Argument mot psykedeliska droger samt hos DanceSafe[8]

Följande citat beskriver essensen i den samlade bedömningen ganska bra. Läs även länken i referensen.

Currently the balance of neurochemical and neuroanatomical evidence, and functional measures of serotonin neurons, suggests that it is imprudent to take MDMA or other ring-substituted methamphetamine derivatives without also taking neuroprotective precautions. Arguably, it is best to take MDMA infrequently and reverently or not at all - Dr Shulgin once suggested a maximum of four times a year.

MDMA's apologists aren't convinced that the neurotoxicity evidence is persuasive - except for MDMA taken at unrealistically high doses. As Paracelsus (1493-1541) noted centuries ago, "All substances are poisons: there is none which is not a poison. The right dose differentiates a poison and a remedy."
— David Pearce[9]

Det är med andra ord ingen större risk att använda MDMA sporadiskt i lagom doser. Men om man missbrukar MDMA, tar höga doser eller använder drogen under längre perioder så kommer man att stöta på negativa effekter som kan bli permanenta. Förutom risken för hjärnskador kan är en betydligt vanligare bieffekt vara att man känner sig deprimerad när man inte tar drogen, en effekt som beror på nedregleringen av serotonintransportprotein.

Kombinera MDMA med att äta antioxidanter (exempelvis vitamin C och E), det är nämligen genom oxidativ stress som de neurotoxiska skadorna uppstår och djurförsök visar att vitaminunderskott ökar riskerna[10][11].

Farliga kombinationer

Det finns flera droger som inte skall kombineras med MDMA, exempelvis alkohol, kokain, PCP, DOX, vissa Research chemicals/nätdroger, 5-MeO-substituerade tryptaminer och 2C-fenetylaminer[12].

En drog som dock brukar missas i listorna med farliga kombinationer är koffein. Man kan tro att det är en harmlös substans, men i kombination med MDMA ökar den risken för neurotoxiska effekter som inte ses med MDMA ensamt. Här kan nämnas hypertermi (överhettning) och takykardi (höjd puls). I låga doser (20mg) ökar risken för neurotoxicitet och i högre doser (100mg, dvs en kopp kaffe/energidryck) kan kombinationen leda till döden![13]

Med andra ord finns det anledning att varna för att dricka energidricker, kaffe, te, Cola cola m.m i kombination med MDMA!

Dosering

Oral dosering av rent MDMA:

Grad av påverkan Dos
Tröskeldos 30 mg
Låg dos 50 – 75 mg
Medel dos 75 – 125 mg
Stark dos 125 – 175 mg
LD50 97 mg/kg (möss),
49 mg/kg (råttor),
98 mg/kg (hamster)

Kemi

MDMA syntetiseras från prekursorerna piperonal safrol, eller isosafrol via MDP2P.

MDMA.png
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine
3,4-Metylendioximetamfetamin, MDMA.
C11H15NO2
147-143 C
193.25 g/mol
Läs under extrahering

Videoklipp

Alexander Shulgin Talks About MDMA

Föredrag om Terapi: MDMA-Assisted Psychotherapy for PTSD: Current Research - Michael Mithoefer & Annie Mithoefer

Externa länkar

 1. EcstasyData.org: Test Result Statistics: Summary Data
 2. World Drug Report (UNODC, 2017)
 3. Pill Reports - Ecstasy Test Results Database by Enlighten
 4. MAPS: MDMA Research Information
 5. The safety and efficacy of ±3,4-methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy in subjects with chronic, treatment-resistant posttraumatic stress disorder
 6. Sökning på Youtube efter MDMA therapy
 7. MDMA impairs response to water intake in healthy volunteers (Baggott, 2016)
 8. Is MDMA Neurotoxic? And if so, what does that mean?
 9. UTOPIAN PHARMACOLOGY - Mental Health in the Third Millennium MDMA and Beyond
 10. d-MDMA during vitamin E deficiency: effects on dopaminergic neurotoxicity and hepatotoxicity.(Johnson, 2002)
 11. "Motverka MDMA inducerad toxitet" (tråd från Magiska Molekylers forum)
 12. Tripsit.me: Guide to drug combinations
 13. Caffeine provokes adverse interactions with 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, ‘ecstasy’) and related psychostimulants: mechanisms and mediators (Vanattou-Saïfoudine, 2012)

MDMA / Ecstasy : Utopian Pharmacology

Methylenedioxymethamphetamine Wikipedia (en)

Erowid MDMA Vault

Ecstasy.org

EcstasyData.org: Ecstasy Lab Testing & Analysis Results - Ecstasy Pill Reports

Sidan ändrades senast 24 mars 2018 klockan 15.51.
Den här sidan har visats 106 446 gånger.

Translate this page: