Alexander Shulgin

1925-06-17 - 2014-06-02

Dr. Alexander "Sasha" Shulgin. Farmakologist och kemist, känd för att ha syntetiserat mängder av nya psykoaktiva droger.

Efter att ha tjänstgjort i flottan utbildade han sig vid Berkley och fick 1954 sin doktorsgrad. Bland hans framgångar kan nämnas ett biologiskt nedbrytbart insektsgift som gav företaget han jobbade för stora vinster. Han fick då större frihet att laborera med vad han själv tyckte var intressant.

1960 prövade han Meskalin för första gången. Han experimenterade senare med att syntetisera molekyler med liknande strukturer, exempelvis DOM. 1965 syntetiserade han MDMA, en drog som vid denna tiden var okänd för de allmänheten, endast ett fåtal personer hade haft möjlighet att testa drogen sedan den syntetiserades för första gången i Tyskland 1912 och sedan glömdes bort. Shulgin lyckades 1976 uppfinna en ny metod för syntetiseringen. Han gav MDMA till Leo Zeff som jobbade med psykedelisk terapi. Zeff spred i sin tur vidare drogen till många andra psykologer och personer som arbetade med terapi. En av personerna som fick testa drogen var en klubbägare, han fick stora visioner om drogens möjligheter och resten är historia... Alexander Shulgins fru, Ann Shulgin arbetade också med psykedeliska terapisessioner med MDMA innan drogen förbjöds 1985. Shulgin gillade aldrig att drogen användes rekreationellt på klubbar/rave och tyckte att det förstörde drogens rykte och trovärdighet som terapihjälpmedel.

Shulgin syntetiserade och testade hundratals nya psykoaktiva droger på sig själv. Hans arbete resulterade i flera böcker, de mest kända heter THiKAL och PiHKAL och beskriver synteser och effekter av tryptaminer och fenetylaminer.

Alexander Shulgin var de sista åren i livet sjuk i levercancer. Via insamlingar på Internet så fick han vård i hemmet den sista tiden. Han avled lugnt och stilla omgiven av sin familj den 2:a Juni 2014.

He is a psychopharmacologist, the creator of about 200 psychedelic compounds. Stimulants, depressants, aphrodisiacs, hallucinogens: you name it, Shulgin has made it and, personally, tested it. He thinks he has probably had more than 4 000 psychedelic episodes in the course of his work. Assuming each episode takes up at least a day, that constitutes almost 12 years of his life.
— The Guardian[1]

Böcker av Shulgin

  • The Simple Plants Isoquinolines (2002)
  • Entheogens and the Future of Religion (Contributor, 1997)
  • TiHKAL (1997)
  • PiHKAL (1991)
  • Controlled Substances: Chemical & Legal Guide to Federal Drug Laws (1988)

Videoklipp

Dirty Pictures, dokumentär från 2011

Se även den officella websidan.


Ann and Sasha Shulgin: Ask the Shulgins, 2006

Alexander "Sasha" Shulgin - 'Why I Do What I Do' Speech

Externa länkar

  1. The Guardian: Interview: Alexander Shulgin, creator of MDMA

Ask Dr. Shulgin Online. Archive

Daddy Ecstasy Mail & Guardian, Jan 2006

A Visit with Ann and Sasha Shulgin (Libération, 2001)

21st Century Highs: The Future of Psychedelics (Fringecore, 1998)

2C-T-7's Bad Trip (East Bay Express, 2002)

Altered Statesman (Time Out, 2002)

" Professor X (Wired, 2002)

Description of Meeting , by Clifton Royston

Sasha Shulgin, Psychedelic Chemist (LA Times, 1995)

Chemophilia (Norlonto.net, 1993)

Sidan ändrades senast 15 augusti 2019 klockan 16.22.
Den här sidan har visats 10 321 gånger.

Translate this page: