DXM

Namn: Dex, tussin (efter ett känt coughsyrupsmärke i USA), robocop, Rojo, D(ee) velvet, tripple C, Vitamin D.

Generell information

DXM (Dextrometorfan) är en dissociativ kemikalie och har använts i berusningssyften sedan 1960, då den började användas som aktiv ingrediens i receptfri hostmedicin och blev därmed lättillgänglig för allmänheten.

Under 2000-talet blev DXM blivit populärt bland ungdomar i Sverige som söker lagliga alternativ till de narkotikaklassade drogerna. Detta har lett till ett antal uppmärksammade fall i media om överdoser som lett till akutvård på sjukhus.

2008 klassades DXM som narkotika i Sverige efter att drogen under en tid blivit populär bland ungdomar och lett till missbruk och dödsfall.

Varning!

Det har under 2008 och 2009 rapporterats om en en rad överdoser med dödlig utgång i Sverige. [1] [2]

Effekter

DXM-piller

Positiva

 • Förbättrat humör, eufori
 • Skrattattacker
 • Separation av ens medvetande från kroppen (positivt om eftersökt)
 • Kreativa drömliknande upplevelser
 • Vissa känner empati, förlåtelse, varma känslor gentemot andra

Neutrala

 • Förstorade pupiller
 • Visuella och auditoriska hallucinationer
 • Minskad sexuell förmåga (svårt att få orgasm)
 • Förvirring, desorientering
 • Hudkänslighet, förändrade känsel- och hudförnimmelser
 • Robot- eller zombieliknande rörelser, sk. "robo-walk"
 • Svårigheter att koordinera sina rörelser, minskad smidighet
 • Sömnlöshet
 • Rörelseagnosi
 • Förändrad avståndsuppfattning
 • Bedövning

Negativa

 • Kväljningar, kräkning
 • Förvirring, yrsel
 • Klåda, Rödfläckiga hudutslag, andra allergiska reaktioner.
 • Diarré
 • Feber
 • Takykardi (hög puls)
 • Kraftigt ökad eller minskad svettutsöndring
 • Vissa känner sig avskärmade, isolerade ifrån andra
 • Vissa känner av baksmälla/depression under följande 1-2 dagar
 • Vissa beskriver en lång tids sänkning av inlärningskapaciteten efter ett högt och långvarigt intag av DXM.

Farliga kombinationer:

 • Bantningspreparat
 • Alkohol (och ett flertal andra droger)
 • Allergimediciner
 • Antidepressiv medicin, speciellt MAO-hämmare som i kombination med DXM kan vara dödligt.

Tidskurva

Effekt Tid från intag.
Accelerationsfas 10-120 minuter
Platå 2-4 timmar
Landning 1-2 timmar
Eftereffekter 1-48 timmar

Dosering

Effekt Dos
Tröskeldos Okänd
Milda effekter 100 – 200 mg
Medelstark dos 200 – 400 mg
Starka effekter 300 – 600 mg
Mycket starka effekter 600 – 1500 mg
Risk för hälsoproblem/dödsfall >1000 mg
Dödlig dos 2,500 mg – 20,000 mg

Observera att den dödliga dosen är individuell och tabellen endast anger riktvärlden.

Kemi

Halveringstiden i kroppen är 3 till 6 timmar.

Dextrometorfan har visat sig blockera återupptaget av både serotonin och dopamin i hjärnan. Sigma-agonist. Glutamerg NMDA-antagonist. Alfa-3-beta-4-nikotinreceptorantagonist.

DXM.png
(+)-3-methoxy-17-methyl-(9α,13α,14α)-morphinan
Dextrometorfan
C18H25NO
122-124 °C
271,4 g/mol
Läs under extrahering

Externa länkar

 1. Dagens Nyheter: Nyklassad drog kan ligga bakom 19-årings död
 2. Dagens Nyheter: Internetdrog bakom 18-åringars död

Dextromethorphan Wikipedia (en)

THE DEXTROMETHORPHAN FAQ

Sidan ändrades senast 26 september 2012 klockan 18.01.
Den här sidan har visats 25 065 gånger.

Translate this page: