GABA

Namn: gammaaminobutansyra (sv), Gamma-aminobutyric acid (en)

Generell information

GABA är en neurotransmittorsubstans som till skillnad från dopamin, serotonin och noradrenalin verkar hämmande på impulsöverföringen mellan nervceller i hjärna.

Ett överflöd av GABA verkar avslappnande/sederande. För låga värden av GABA leder till en överstimulering av nervsystemet och kan leda till allvarliga medicinska komplikationer.

Vissa psykedeliska droger höjer GABA-halten genom stimulering av 5-HT2-receptorerna.

GABA äts av kroppsbyggare för att det sägs fungera bättre än kreatin för att stimulera muskeltillväxten, detta genom att stimulera utsöndringen av tillväxthormoner. GABA passerar dock inte blod-hjärnbarriären så man kan inte tillföra det till hjärnan på detta sättet[1].

Droger som påverkar GABA

Agonister

Antagonister

Övrig påverkan

Droger som alkohol, benzodiazepiner och barbiturater binder till GABA-receptorer men kan inte ensamma generera neuronrespons och är därför inte riktiga agonister utan är allosteriska modulatorer av GABA.

Sedan finns det flavonoider, glykosider och en rad andra ämnen från växtvärlden som har också modulerar GABA[2], men som inte heller kan definieras av de vanliga agonist/antagonist-termerna[3]. Observera att vissa ämnen/ växter även har andra effekter:

Se även


The GABA receptor - How does it work?

Externa länkar

  1. 1,0 1,1 Herbal Products and GABA Receptors (Johnston, 2009)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 GABA‐modulating phytomedicines for anxiety: A systematic review of preclinical and clinical evidence (Savage, 2017)
  3. Flavonoids as GABAA receptor ligands: the whole story? (Wasowski, 2012)
  4. 4,0 4,1 The dietary flavonoids apigenin and (-)-epigallocatechin gallate enhance the positive modulation by diazepam of the activation by GABA of recombinant GABA(A) receptors. (Campbell, 2005)
  5. Modulation of the γ-aminobutyric acid (GABA) system by Passiflora incarnata L. (Appel, 2011)
  6. The methanolic extract of Withania somnifera ACTS on GABAA receptors in gonadotropin releasing hormone (GnRH) neurons in mice. (Bhattarai, 2010)

Gamma-aminobutyric acid Wikipedia (en)

GABA Receptor Wikipedia (en)

Sidan ändrades senast 15 augusti 2018 klockan 15.37.
Den här sidan har visats 26 046 gånger.

Translate this page: