Muskimol

Synonymer: Agarin, Pantherin

Generell information

Muskimol är en psykoaktiv alkaloid som isolerades från röd flugsvamp (Amanita muscaria) i slutet av 1964. [1] Den har senare även isolerats från andra flugsvampar.[2] På grund av dess direkta verkan (agonist) på GABAA och GABAC-receptorer används muskimol ofta i neurologiska studier[3] och har efter toxicitetsanalys [4] godkänts för kliniska människostudier i begränsad grupp i syfte att utvärdera möjlig dämpande effekt på epileptiska anfall [5].

Dosering/effekter

Antalet människorstudier gällande reakreationella doser är väldigt begränsat men en i området 5-15 milligram existerar och pekar på att kramper och spasmer i musklerna, auditoriska förändringar, minimala hallucinationer och allmän yrsel är de mest markanta effekterna [6].

Kemi

Muskimol är den dekarboxylerade varianten av ibotensyra.

LD50 hos råttor är 4.5 mg/kg i.v, 45 mg/kg oralt.

Muskimol.png
5-(Aminometyl)-3(2H)-isoxazolon
muskimol (sv), muscimol (en)
C4H6N2O2
175°C
114,10 g/mol
Läs under extrahering

Referenser

  1. Takemoto T, Nakajima T, Sakuma R. Isolation of a flyicidal constituent 'ibotenic acid' from Amanita muscaria and A. pantherina. Yakugaku Zasshi. 1964 Dec. 84:1233-4.
  2. Muscimol - Wikipedia, the free encyclopedia
  3. Baur R, Sigel E. On high- and low-affinity agonist sites in GABAA receptors.J Neurochem. 2003 Oct. 87(2):325-32.
  4. Heiss JD, Walbridge S, Morrison P, et al. Local distribution and toxicity of prolonged hippocampal infusion of muscimol. J Neurosurg. 2005 Dec;103(6):1035-45.
  5. Brain Infusion of Muscimol to Treat Epilepsy. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. 000158; 00-N-0158.
  6. Efron, DH Holmstedt, B & Kline NS eds. Ethnopharmacoplogical search for psychoactive drugs. U.S. Public Health Service. 1979. Publication, No. l645: 419-439.

Sidan ändrades senast 7 mars 2014 klockan 14.29.
Den här sidan har visats 16 597 gånger.

Translate this page: