Hallucination

Generell information

En hallucination är en sinnesvilla bestående av en (väsentligen) utan yttre intryck uppkommen subjektiv sinnesbild med starkare eller svagare sken av yttre verklighet.

"Äkta" hallucinationer

Hallucinationer uppkommer bland annat under schizofrena tillstånd, och under inflytande av deliriska eller dissociativa hallucinogener. Hallucinationer kan också framkallas genom hypnos. Dessa hallucinationerna kan ej skiljas från verkligheten.

Hallucinationer kan innehålla såväl syn, smak, hörsel, lukt eller känselintryck eller delar av dessa samtidigt. Synhallucinationer anses vara tecken på att det finns en på biologisk förändring i hjärnan tex feber, droger, hjärnskada. Hörselhallucinationer har oftare psykisk orsak.

Psykedeliska visuella fenomen

Man ska skilja på hallucinationer och de visuella fenomen som uppstår när man tagit psykdeliska droger. Dessa visuella fenomen innebär att man med öppna ögon ser att objekt pulserar eller att väggarnas yta kan se ut att röra på sig eller "rinna", att kanter ser skarpare, färger uppfattas som intensivare eller att perceptionen förändras. Detta kallas för illusioner. Man kommer med andra ord inte att se rosa elefanter och tro att dom är verkliga. Man ser vad som existerar och vad som ligger i "lagret" ovanför. Med stängda ögon är det upp till din hjärna och drogen du tagit att skapa komplexa fraktaler och kaleidoskopiska mönster eller symboler, ögon, djur.

  • Hallucinationer med öppna ögon - Se OEV (Open Eye Visuals)
  • Hallucinationer med stängda ögon - Se CEV (Closed Eye Visuals)

Sidan ändrades senast 27 oktober 2009 klockan 13.48.
Den här sidan har visats 7 794 gånger.

Translate this page: