Ibotensyra

Generell information

Ibotensyra är en vattenlöslig molekyl som är naturligt förekommande hos några arter i släktet Amanita (flugsvampar), men har även påträffats i parasitsvampen Ophiocordyceps heteropoda som drabbar insekter i familjen Cicadoidea.[1]

Effekter

Ibotensyra har fler bieffekter än muskimol (kraftigt illamående m.m.) och kan t.o.m anses vara giftig (neurotoxiska egenskaper när den injicerats i hjärnan på råttor[2]), en effekt som kan bero på att den är en NMDA-agonist, vilket leder till en överstimulerande effekt (exotoxicitet) när det bildas ett överskott av calciumjoner. En konvertering till muskimol är därför ett måste för rekreationellt bruk!

Ibotenic acid evokes entheogenic effects in human beings at doses ranging from 50 - 100 mg (Chilton 1975; Theobald et al. 1968). An equivalent effect is produced by 10-15 mg of muscimol (Theobald et al. 1968; Waser 1967). After oral ingestion, the onset of the inebriation is rather slow, and generally 2-3 hours elapse before the full effects are felt (Chilton 1975). This delayed response has also been reported following ingestion of Amanita pantherina (Ott 1976a). The effects last for 6-8 hours, depending on dose. Effects are characterized by visual distortions, loss of equilibrium, mild muscle twitching (not convulsions, as has erroneously been reported), and altered auditory and visual perception (Chilton 1975; Ott 1976a).
— Ott (1993)[3]

Tillredning

En mindre mängd av molekylen dekarboxyleras i kroppen till den psykoaktiva alkaloiden muskimol. Detta förklarar varför sibiriska flugsvampsanvändare lär ha druckit urin från renar som ätit röd flugsvamp för att på så vis utnyttja svampens potens maximalt utan bieffekter.

Mer fördelaktiga metoder för dekarboxylering är torkning under lång tid eller uppvärmning (dock ej kokning då det bryter ner molekylerna)[4]

En annan metod är glutaminsyradekarboxylas (engelska glutamate decarboxylase/glutamic acid decarboxylase (GAD)[5]) som bl.a finns i citronjuice. Det är ett enzym som normalt dekarboxylerar glutamat till GABA.

Additionally, a third sample, “GAD” as shown in FIG. 1, to a portion of undiluted filtrate added 14 mg of purified glutamate decarboxylase was added to 2 ml of fil trate. 0.3 mg of pyridoxal phosphate (P-5-P) was added, and the sample was maintained at 37 degrees Celsius for 2 hours. Then the sample was held at 37 degrees Celsius for another 2 hours then refrigerated. The resultant product resulted in a ratio of muscimol to ibotenic acid is displayed as "GAD” as shown in FIG. 1, which resulted in a ratio of 92.77 muscimol to ibotenic acid, as compared to the control sample of 0.29 muscimol to ibotenic acid.
— US Patent US20140004084A1[6]

Kemi

Ibotensyra.png
α-Amino-2,3-dihydro-2-oxo-5-oxazoleacetic acid
ibotensyra (sv), ibotenic acid (en)
C5H6N2O4O
151-152 C
158.11 g/mol
Läs under extrahering

Externa länkar

  1. Unintentional ingestion of Cordyceps fungus-infected cicada nymphs causing ibotenic acid poisoning in Southern Vietnam. (Doan, 2017)
  2. Cholinergic lesions of the rat brain by ibotenic acid and 192 IgG-saporin: effects on somatostatin, substance P and neuropeptide Y levels in the cerebral cortex and the hippocampus (Nag, 1998)
  3. Ott., J (1993), Pharmacotheon: Entheogenic Drugs, Their Plant Sources and History, Chemistry and Effects of Entheogenic Amanita Species
  4. Amanita Notes by Michael S. Smith, Harvesting, Preparation and Effects of Amanita muscaria
  5. Wikipeia: Glutamate decarboxylase
  6. US Patent US20140004084A1: Method for producing muscimol and/or reducing ibotenic acid from amanita tissue

Sidan ändrades senast 27 december 2020 klockan 06.04.
Den här sidan har visats 11 559 gånger.

Translate this page: