Ibotensyra

Generell information

Ibotensyra är ett vattenlösligt ämne som är naturligt förekommande hos några arter i släktet Amanita (flugsvampar), men har även påträffats i parasitsvampen Ophiocordyceps heteropoda som drabbar insekter i familjen Cicadoidea.[1]

En mindre mängd av molekylen dekarboxyleras troligen i kroppen till den psykoaktiva alkaloiden muskimol. Detta skulle också kunna förklara historier där sibiriska flugsvampsanvändare lär ha druckit urin av en som ätit röd flugsvamp för att på så vis utnyttja svampens potens maximalt.

Ibotensyra ger upphov till hallucinogena effekter vid doser från 50-100 mg. Motsvarande effekter uppnås med 10-15 mg muskimol. Detta innebär att en 100 mg dos av ibotensyra skulle kunna representera 10-15 mg muskimol för 4-5 personer.[2]

En likvärdig och minst sagt fördelaktig metod är torkning eller uppvärmning då samma reaktion sker.[3]

Ibotensyra har fler bieffekter än muskimol (illamående m.m.) och kan t.o.m anses vara giftig (neurotoxiska egenskaper när den injicerats i hjärnan på råttor[4]), en effekt som kan bero på att den är en NMDA-agonist, vilket leder till en överstimulerande effekt. En konvertering till muskimol är närmast ett måste.

Kemi

Ibotensyra.png
α-Amino-2,3-dihydro-2-oxo-5-oxazoleacetic acid
ibotensyra (sv), ibotenic acid (en)
C5H6N2O4O
151-152 C
158.11 g/mol
Läs under extrahering

Externa länkar

  1. Unintentional ingestion of Cordyceps fungus-infected cicada nymphs causing ibotenic acid poisoning in Southern Vietnam. (Doan, 2017)
  2. Ott., J (1993), Pharmacotheon: Entheogenic Drugs, Their Plant Sources and History, Chemistry and Effects of Entheogenic Amanita Species
  3. Amanita Notes by Michael S. Smith, Harvesting, Preparation and Effects of Amanita muscaria
  4. Cholinergic lesions of the rat brain by ibotenic acid and 192 IgG-saporin: effects on somatostatin, substance P and neuropeptide Y levels in the cerebral cortex and the hippocampus (Nag, 1998)

Sidan ändrades senast 22 oktober 2017 klockan 03.53.
Den här sidan har visats 8 180 gånger.

Translate this page: