Ibotensyra

Generell information

Ibotensyra är ett vattenlösligt ämne som är naturligt förekommande hos flugsvampar. En mindre mängd av molekylen dekarboxyleras troligen i kroppen till den psykoaktiva alkaloiden muskimol.

Detta skulle också kunna förklara historier där sibiriska flugsvampsanvändare lär ha druckit urin av en som ätit röd flugsvamp för att på så vis utnyttja svampens potens maximalt.

Ibotensyra ger upphov till hallucinogena effekter vid doser från 50-100 mg. Motsvarande effekter uppnås med 10-15 mg muskimol. Detta innebär att en 100 mg dos av ibotensyra skulle kunna representera 10-15 mg muskimol för 4-5 personer. [1]

En likvärdig och minst sagt fördelaktig metod är torkning eller uppvärmning då samma reaktion sker. [2]

Ibotensyra har fler bieffekter än muskimol. En konvertering till muskimol är närmast ett måste.

Kemi

Ibotensyra.png
α-Amino-2,3-dihydro-2-oxo-5-oxazoleacetic acid
ibotensyra (sv), ibotenic acid (en)
C5H6N2O4O
151-152 C
158.11 g/mol
Läs under extrahering

Externa länkar

  1. Ott., J (1993), Pharmacotheon: Entheogenic Drugs, Their Plant Sources and History, Chemistry and Effects of Entheogenic Amanita Species
  2. Amanita Notes by Michael S. Smith, Harvesting, Preparation and Effects of Amanita muscaria

Sidan ändrades senast 25 september 2012 klockan 08.27.
Den här sidan har visats 7 118 gånger.

Translate this page: