Glykosider

Generell information

Glykosider är ämnen som består av en sockermolekyl och dessutom en komponent som inte är en sockerart. Detta ämne har en helt annan struktur och kan exempelvis vara en fenyl eller en alkohol. Det kallas aglykon. Om det är en syremolekyl som binder samman de två molekylerna kallas det för en O-glykosid, om det är en kvävemolekyl N-glykosid, och så vidare enligt detta system.

Inom traditionell läkekonst har glykosider spelat en viktig roll. Expempelvis är ginsengs tre främsta aktiva ämnen (ginsenosider, panaxosider och panaquiliner) alla saponinglykosider. Digoxin är en glykosid som isolerats ur fingerborgsblomman (Digitalis Purpurea) och hjälper personer med hjärtproblem. Det blodförtunnande medlet Warans verksamma ämne warfarin är en kumarin.[1]

En annan glykosid är arbutin, som finns i mjölon (Arctostaphylos uva-ursi).

En undergrupp av glykosiderna kallas flavonoider, där hör bland andra quercetin hemma. [2]

Externa länkar

  1. Vad är en glykosid?
  2. Wikipedia

Sidan ändrades senast 13 september 2009 klockan 06.23.
Den här sidan har visats 4 283 gånger.

Translate this page: