Saponiner

Generell information

Saponiner är en undergrupp glykosider som liknar dessa kemiskt, men dessutom har egenskapen att de löddrar när de blandas med vatten. Den första saponinen upptäcktes 1807, men man har sedan urminnes tider använts saponinhaltiga växter för att tvätta kläder och sina kroppar. Saponin kommer av från latinets Sapo som betyder tvål, jämför såpa.[1]

Saponiner finns ofta i växter som också innehåller psykoaktiva ämnen. På grund av saponiners giftighet bör man känna till saponininnehållet hos de växter som man planerar att inta.

I vissa växter misstänks det vara saponiner som står för den psykoaktiva effekten. Så är fallet med exempelvis Silene capensis som innehåller triterpenoida saponiner. De aktiva ämnena finns i skummet som bildas när krossade rötter skakas i vatten.

Giftighet

Saponiner är giftiga för människor på flera sätt. Vid kontakt med blod kan vissa saponiner orsaka hemolys, dvs. att de röda blodkropparna spricker. Därför kan redan små mängder vara dödligt giftiga.[2] Vid oralt intagande retar saponinerna slemhinnorna, och detta har man utnyttjat traditionellt inom växtmedicinen. En överdos ger illamående, kräkningar och diarré. Även leverskador, andningsstillestånd och koma kan förekomma.[1]

Växter med stora mängder saponiner

Saponinhalten hos några växter som traditionellt använts för att tvätta med. Observera att detta inte handlar om växtdroger.

Växt Saponininnehåll (%)
Björklöv 3
Gullviva 5-10
Såpnejlika 5
Kvillajaträd 8-10
Asiatiskt såpbär 36

[1]

Externa länkar

  1. 1,0 1,1 1,2 Shenet
  2. Wikipedia

Plants Poisonous to Livestock

Google bildsökning

Sidan ändrades senast 28 april 2009 klockan 03.43.
Den här sidan har visats 5 712 gånger.

Translate this page: