Rökelse

I denna artikeln skall vi titta närmare på psykoaktiva rökelser. Det finns en hög användning av rökelser i flera religioner, såväl österländska som abrahamitiska. men är det bara för sin goda doft de används och ses som heliga, eller kan det finnas bakomliggande psykoaktiva effekter?

Myrra

Myrra är namnet på kådan från arter i släktet Commiphora i familjen Burseraceae (främst Commiphora myrrha). Den är populär i Mellanöstern och används främst både medicinskt där den bl.a har sårläkande egenskaper och för sin smak och doft i rökelse, kosmetika och tandkräm[1].

Växten kommer ursprungligen från norra Afrika i trakterna runt Somalia och Etiopien. Framställningen liknar den för opium. Stammarna skärs på flera ställen varpå gul kåda rinner fram,skrapas av och får en röd-brun färg när den stelnar. Ljusare färg indikerar bättre kvalitet.

Myrra omnämns flera gånger i bibeln, bland annat är det en av gåvorna de vise männen har med sig vid Jesus födelse[2]. Förutom som gåvor (den den var värd sin vikt i guld vid denna tiden) så användes den även som helig smörjelse och för balsamering. Myrra blandades även med vin som erbjöds till Jesus innan korsfästelsen[3].

Om innehållet

1996 visade sig myrra ha smärtstillande effekter på möss[4].

Den medicinska effekten härleds till furanodiener. Primärt är det Furanoeudesma-1,3-dien och curzeren som är verksamma. Furanoeudesma-1,3-dien var aktiv i orala doser runt 50mg/kg. Den agerar via opioidreceptorerna eftersom effekterna motverkas av naloxon.

Furanoeudesma-1,3-diene isolated from myrrh showed significant analgesic properties in mice when administered by intracerebroventricular injection at 1.25 mg/kg body weight or orally at 50 mg/kg in the hot plate test, and also at 50 mg/kg in the writhing test. The analgesic effects were reversed by naloxone at 1 mg/kg
— The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products[5]

2017 publicerades en placebokontrollerad studie på patienter med smärtbesvär (89 män, 95 kvinnor) som fick motsvarande 8-16 mg furanodiener oralt[6]. Man kunde se att extraktet av myrra var aktivt för att lindra smärtor i huvud, rygg, leder och muskler samt mensvärk och febersmärtor.

Myrra innehåller även en steroid (cholest-5-en-3β-ol) som kan antas ha medicinska egenskaper.

Frankincense

Frankincense (även kallad olibanum) kallas den gulbruna stelnade kådan från arter i släktet Boswellia, ett annat släkte i familjen Burseraceae. Rökelse i form av frankincense var precis som myrra och guld en av gåvorna som Jesus fick från de vise männen.

Bruket och traditionen att använda frankincense kommer från Mellan östern och Afrikas horn och har en 6000-årig historia. Den var bl.a mycket populär i Romerska riket och exporterades ända till Kina[7][8]. Den bästa kvaliteten anses precis som i fallet med myrra vara ljus. Det främsta användningsområdet är som parfym och rökelse då den har en angenäm doft.

Om innehållet

Kådan innehåller mycket pinen och andra voltiler.

Den verksamma molekylen är incensolacetat vars farmakologiska verkan är ångestdämpande[9] och möjligen även antidepressiv[10]. Källor beskriver även muskelavslappning och generell sedering.

"In spite of information stemming from ancient texts, constituents of Bosweilla had not been investigated for psychoactivity," said Raphael Mechoulam, one of the research study's co-authors. "We found that incensole acetate, a Boswellia resin constituent, when tested in mice lowers anxiety and causes antidepressive-like behavior. Apparently, most present day worshipers assume that incense burning has only a symbolic meaning."
— Science Daily 2008-05-20[11]

Frankincense innehåller även den eteriska oljan limonen som verkar sömngivande genom att binda till adenosinreceptorerna.[12]

Nardusört

Nardusört (Nardostachys jatamansi) tillhör familjen Caprifoliaceae och kommer ursprungligen från Himalaya[13]. Nardus är latin (av grekiska nardos) och betyder välluktande ämne.

I rötterna finns den essentiella oljan som extraheras används till bl.a rökelse och parfym[14]. Oljan var mycket populär under antiken kring Medelhavet och användes av egyptier och romare. Bibeln innehåller flera referenser till nardusbalsam eller nardusolja[15]. En kort tid innan Jesus sista måltid så häller en kvinna nardusolja till ett värde motsvarande en arbetares årslön över Jesus och smörjer in det i håret[16].

Påve Franciskus har spikenard (engelska namnet på växten) på sin vapensköld[17]

Om innehållet

En studie från 2015 har konstaterat att aristolen-1(10)-en-9-ol har sederande egenskaper och verkar på GABA-receptorerna.

We previously demonstrated that spikenard vapor showed a sedative effect when administered by inhalation, and we identified hydrocarbon sesquiterpenoids as active components. Here we investigated the other components that contribute to the effects of spikenard.

...

We identified aristolen-1(10)-en-9-ol and patchouli alcohol as highly effective sedative components. These compounds inhibited locomotion in mice by approximately 60% at a dose of 300 µg/cage. In addition, aristolen-1(10)-en-9-ol prolonged pentobarbital-induced sleep to the same extent as 1 mg/kg diazepam.
[18]

Copal

Kåda från b.la släktet Bursera används i Centralamerika och Sydamerika för att tillverka rökelsen som kallas Copal. Namnet kommer från "copalli" som på Aztekernas språk Nahuatl anknyter till kåda eller gummi och har många användningsområden såsom lim, skydd, hantverk etc.

Som rökelse används copal cermoniellt och bränns även i svetthyddor (liknande bastu).

Om innehållet

Bland de volatila oljorna förekommer tepenoider och fenoler. Här kan nämnas β-pinen, β-phellandren, α- och β-amyrin och limonen[19].

En studie från 2018 visar ångestdämpande effekt på möss[20].

De pentacycliska triterpenerna verkar väldigt intressanta. En annan studie som publicerades 2018[21] visar att råttor som fått inhalera rökelsen från Protium copal (en annan art familjen Burseraceae vars rökelse också kallas copal) fick en ångestdämpande effekt och att den orsakas av substanser som agerar på GABA- och cannabinoidreceptorer. Man kan notera att α,β-amyrin tidigare har visat sig aktivera CB1 och CB2-cannabinoidreceptorer[22]

Som man kan läsa här ovan i stycket om frankincense är limonen sömngivande. Och bland de medicinska effekterna kan även nämnas att den är anti-inflammatorisk och håller borta malariamyggor. Traditionellt används den bl.a även som smärtdämpande och för att läka sår.

Externa länkar

 1. Shenet: Myrraharts
 2. Bibeln: Matteus 2:11
 3. Bibeln: Markus 15:23
 4. Furanoeudesma-1,3-diene Analgesic effects of myrrh (Dolara, 1996) pdf-version
 5. ESCOP Monographs: The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products By Escop, European Scientific Cooperative on Phytotherapy
 6. A Pilot Study on Bioactive Constituents and Analgesic Effects of MyrLiq®, a Commiphora myrrha Extract with a High Furanodiene Content (Germano, 2017)
 7. Wikipedia: Frankincense
 8. Shenet: Frankincense, olibanum, virak
 9. Anxiolytic and anti-depressant effects of Boswelliaextract on CD1 Mus musculus (Strebel, 2014)
 10. Incensole acetate, an incense component, elicits psychoactivity by activating TRPV3 channels in the brain (Moussaieff, 2008)
 11. Science Daily 2008-05-20: Burning Incense Is Psychoactive: New Class Of Antidepressants Might Be Right Under Our Noses
 12. Limonene, a natural cyclic terpene, is an agonistic ligand for adenosine A(2A) receptors. (Park, 2011)
 13. Wikipedia: Nardostachys jatamansi
 14. Shenet: Nardessens
 15. Dagen: Himmel och jord för en liten balsamflaska
 16. Bibeln: Markusevangeliet kapitel 14
 17. Wikipeida: Coat of Arms of Pope Francis.
 18. Inhalation administration of the sesquiterpenoid aristolen-1(10)-en-9-ol from Nardostachys chinensis has a sedative effect via the GABAergic system. (Takemoto, 2015)
 19. An Ethnopharmacological, Phytochemical and Pharmacological Review on Lignans from Mexican Bursera spp. (Marcotullio, 2018)
 20. Chemical profile and pharmacological effects of the resin and essential oil from Bursera slechtendalii: A medicinal "copal tree" of southern Mexico. (Villa-Ruano, 2018)
 21. Sacred Maya incense, copal (Protium copal - Burseraceae), has antianxiety effects in animal models. (Merali, 2018)
 22. Activation of cannabinoid receptors by the pentacyclic triterpene α,β-amyrin inhibits inflammatory and neuropathic persistent pain in mice. (da Silva, 2011)

Sidan ändrades senast 9 december 2018 klockan 16.14.
Den här sidan har visats 53 gånger.

Translate this page: