Cannabis

Vanliga namn: Hasch, gräs, Marijuana

Innehåller: THC och andra cannabinoider.

Generell information

Cannabis är en ettårig ört som växer fritt i stora delar av världen. Cannabisplantan är buskig till växtsättet och kan identifieras genom dess karaktäristiska blad (foto längre ner).

Blommorna och blomställningarna används som berusningsmedel och intas oralt eller via rökning. De olika beredningarna av plantan heter hasch, hascholja och marijuana.

Effekter

Ruset är generellt som starkast ca 30-60 minuter efter rökning, och ett vanligt rus håller i sig 2-8 timmar beroende på dos och administrationsmetod. För personer med mindre eller ingen erfarenhet smyger effekterna på långsamt, och de märks ofta inte alls förrän efter 15-30 minuter. För vana brukare märks effekterna mycket snabbare, ofta redan efter ett fåtal sekunder till en minut.

De flesta effekterna är akuta, dvs, förkommer endast under ruset. Försämrad kognitiv förmåga kan dock hänga kvar några timmar eller någon dag efter ruset. I tester med högre doser har negativa effekter på inlärning och minne förekommit upp till 48 timmar efter rusets början[1].

Positiva

 • Eufori
 • Avslappning, minskad stress och irritabilitet[2]
 • Ökad uppskattning av sinnen, exempelvis ljud, smak och beröring
 • Smärtlindring
 • Ökad uppskattning av både tråkiga och roliga aktiviteter
 • Förändrade tankebanor som möjliggör introspektion, kreativitet, problemlösning

Neutrala

 • Snabbare hjärtverksamhet (takykardi), speciellt i början av ruset
 • Långsammare hjärtverksamhet (bradykardi), speciellt efter rusets första etapp
 • Muntorrhet
 • Något utvidgade pupiller, röda ögon
 • Ökad aptit och törst

Negativa

 • Försämrad motorik (ej påtaglig)
 • Försämrad kognitiv förmåga, bl.a korttidsminne, inlärning, reaktionstid och uppmärksamhet
 • Ångest
 • Panikkänslor
 • Paranoia och förföljelsemani, exempelvis kan befintlig oro för att du ska bli upptäckt med något olagligt förstärkas
 • Vid missbruk: Minskad lust att förverkliga drömmar eller anstränga sig för att nå mål, minskad motivation

Arter

Linné ansåg att släktet Cannabis innehöll en enda art, Cannabis sativa. Lamarck ansåg å andra sidan att cannabis från Indien var distinkt olik den cannabis som växte i Europa. Han gav den nya arten namnet Cannabis indica 1785. Sedan dess har det rått oenighet kring om indica är en egen art eller en variant av C. sativa, en konflikt som varit svårlöst ända fram till för några år sedan. Small och Cronquist ansåg 1976 att Cannabis var monotypisk och det var länge den accepterade tolkningen. Ursprungligen uppdelades arterna efter THC-halt, numera handlar det om genetiska skillnader som står för skillnader i potens och utseende. C. indica har konstaterats ha tillräckligt stora genetiska skillnader från C. sativa för att kallas en egen art. Den tredje erkända arten är Cannabis ruderalis[3]. En studie från 2005 har även namngivit ytterligare en art som kallas Cannabis rasta[4], men den har fått lågt erkännande. Den anses av artikelförfattaren vara mest förekommande i Indien, Sydöstra Asien, Afrika, Mexiko och Jamaica.

Cannabis sativa: Bladen är tunna och har ofta 7 eller 9 bladflikar. Plantan kan bli mycket hög - upp till 6 meter. Har en högre halt THC och mindre CBD än C. indica. Odlas över hela värden. Kommer ursprungligen från Centralasien. En variant av Cannabis sativa är industrihampan, som är framavlad för att nästan helt sakna THC.

Cannabis indica: (synonym: Cannabis sativa ssp. indica), är kortare och växer buskigare och mer kompakt än C. sativa. Bladflikarna är bredare och ofta 5 eller 7 per blad. Har högre halt CBD och mindre THC än C. sativa. Namnet indica kommer från att den geografiskt finns koncentrerad kring Indien, Nepal, Afghanistan, Pakistan och närliggande länder, men odlas även i norra Afrika och Latinamerika.

Cannabis ruderalis: har mycket lägre halt cannabinoider än sina släktingar. Arten kommer ursprungligen från Ryssland/Centralasien. Den har en förmåga att börja blomma efter ett visst antal dagar till skillnad från C. sativa och C. indica som börjar blomma när sol/mörker-timmarna blir 12/12. Korsningar mellan C. ruderalis och C. sativa/indica har gett oss strains som är "autoblommande".

Cannabis strain blad.jpg

Se artikeln om strains för listor med namn på olika korsningar och framavlade varianter.

Historia

Am. flaska med cannabistinktur

Under flera tusen år har människan använt sig av cannabis för medicinska ändamål, ceremonier och rekreation. Cannabis har en lång tradition både som hampa och drog, den har exempelvis används under 6000 år i Kina[5]. Hampa har långa och starka fiber som kan användas för att göra exempelvis rep, kläder och papper av mycket hög kvalitet. Den kan även odlas för bränsle eftersom den växer mycket snabbt och fröna kan användas för att tillverka en näringsrik olja för matlagning.

Växtens ursprung är någonstans i Centralasien. Till Europa tros den ha kommit runt 1500 f.k med nomadstammar från Centralasien[6] och till Afrika med Arabiska handelsmän runt år 0[7]

Sedan 1960-talet är cannabis narkotikaklassad i de flesta av världens länder, vilket har startat en häftig debatt kring legalisering. Anhängare till legaliseringen menar att problemen som associeras till missbruk av cannabis skulle varit mindre/lindrigare om cannabis hade varit reglerad och kontrollerad istället för olaglig. Det dras också jämförelse till alkohol som i flera forskningsrapporter visat sig vara skadligare än cannabis[8], men ändå är laglig och helt accepterad. Flera länder har som följd av dessa insikter avkriminaliserat cannabis och några länder har helt legaliserat drogen för eget bruk.

De senaste åren har även medicinskt bruk av drogen uppmärksammats stort vilket medfört att bl.a. Nederländerna, Kanada och en mängd stater i USA[9] infört cannabis receptbelagt medicinskt preparat som används vid behandling och smärtlindring av en mängd sjukdomar såsom reumatism, AIDS, MS, cancer, etc.[10]

I världen uppskattas det finnas 147 miljoner användare, vilket är ca 2.5% av den totala befolkningen[11].

Preparering och användning

Cannabis sativa flora.jpg

Marijuanan mals med fingrarna eller med ett verktyg, en s.k "grinder", till lämplig kornighet. En kant på Haschbiten värms upp med tändare och blir då lättare att bryta av med fingrarna till lämplig storlek för en dos.

Vissa vill sedan blanda cannabisen med tobak för att blanda ut cannabisen till lämplig mängd att fylla en s.k spliff (joint syftar på en "cigarett" med endast cannabis). Det går annars bra att röka cannabisen rent i pipa, vattenpipa eller bong. Vill man undvika nikotinet i tobaken så kan man lägga tobaken i vatten över natten för att sedan filtrera bort vattnet och torka tobaken. Nikotinet löser sig i vattnet som man häller bort. Den metoden är överlägsen rostning (uppvärmning av tobaken så att nikotinet förångas).

Om man vill få i sig så lite hälsofarliga ämnen som möjligt via inhalering så köper eller bygger man en vaporizer.

Man kan även äta cannabisen. Man löser då först upp de aktiva ämnena i fett (exempelvis smör) och använder det i matlagning eller bakverk.

En annan möjlighet är att göra en tinktur (cannabinoiderna löses i sprit) som kallas Green Dragon.

Dosering

Om du inte är van cannabisrökare, börja med en mycket liten bit (storleken lillfingernagel för marijuana eller tändstickshuvud för hasch). Vänta 15-20 minuter innan du röker mera om du inte känner någonting, detta eftersom effekterna ofta kommer smygande hos nybörjare till skillnad från vana rökare som känner effekterna börja komma redan efter några sekunder.

Hälsorisker

I Legaliseringsguiden går vi igenom alla eventuella hälsorisker med cannabis. Påståenden om allt från psykoser och schizofreni till beroende och lungcancer analyseras djupgående. Forskningen för och emot redogörs med omfattande citat och referenser från seriösa källor.

Läs även Unkas sluta röka cannabis-guide.

Medicinsk cannabis

Läs den separata artikeln om Medicinska användningsområden för Cannabis. Det är en omfattande genomgång av forskning kring alla möjliga sjukdomar där cannabis lindrar bieffekter från sjukdomen eller konventionell medicinering.

 • Alzheimers
 • Amyotrofisk lateralskleros (ALS)
 • Kronisk smärta
 • Diabetes
 • Dystoni
 • Fibromyalgi
 • Besvär i Mag-tarmkanalen
 • Cancer
  • Hjärntumörer
  • Andra cancerformer
 • Hepatit C
 • Humant immunbristvirus (HIV) & AIDS
 • Huntingtons sjukdom
 • Högt blodtryck (hypertoni)
 • Inkontinens
 • Meticillinresistenta stafylokocker (MRSA)
 • Multipel Skleros (MS)
 • Benskörhet (Osteoporos)
 • Klåda / allergi
 • Ledgångsreumatism (Reumatoid artrit)
 • Sömnapné
 • Tourettes Syndrom
 • Glaukom (Grön starr)

Cannabinoid Uses.jpg

Odling

Cannabisblad.jpg

Växten odlas både inom- och utomhus och behöver inte några direkt specifika förhållanden. Vid rätt temperatur, näringsrik jord och rätt ljusspektra kan den bli flera meter hög. Blommorna producerar förutom de aktiva ämnena en kryddig, markant lukt. Lukten är till förtret för inomhusodlarna, det luktar ofta i hela hemmet och ibland ut i trapphuset i lägenhetshus. Lösningen är en Ozongenerator eller kolfilter.

Cannabis har till skillnad från de flesta blommor ett specifikt kön för varje planta, medan andra växter oftast är tvåköniga. I den vegetativa fasen ser man ingen skillnad på hane eller hona men när de väl visar kön utvecklar honorna blommor som sedan kommer befruktas av hanarnas pollen. Vid pollinering börjar frön utvecklas i honblommorna vilket kräver mycket energi och resulterar i att THC-halten hämmas. Det förekommer dock så kallade hermafroditer, d.v.s. tvåkönade cannabisplantor. [Källa saknas]

Läs mer i artikeln om Odling av Cannabis.

Om innehållet

Blommande honplanta

I blomställningarna finns de högsta halterna av substanserna som går under samlingsnamnet cannabinoider. Tetrahydrocannabinol (THC) påverkar psyket och ger det närmast psykedeliska ruset, medan cannabidiol (CBD) påverkar kroppen och ger avslappningen. Fördelningen mellan cannabinoiderna är avgörande för att ge olika strains sina unika karaktärer, men i den eteriska oljan återfinns även psykoaktiva terpener som tros en mindre inverkan på ruset[12]

Namn Förkortning Effekt
Tetrahydrocannabinol THC CB1-agonist. Euforisk, stimulerande, muskelavslappnande, antiepileptisk, motverkar illamående, antiinflammatorisk, aptitstimulerande, sänker blodtrycket, antidepressiv, smärtstillande, verkar sänka immunförsvaret.
Cannabidiol CBD CB1-antagonist, CB2-revers agonist. Minskar de psykedeliska effekterna av THC. Har sederande och smärtstillande effekter.
Cannabichromene CBC Ökar de psykoaktiva egenskaperna hos THC. Har antiinflammatoriska, antivirala och smärtstillande egenskaper.
Cannabigerol CBG 5HT1A-antagonist och svag CB1-antagonist. Verkar även på CB2-receptorer. CBG har sedativa och antibakteriella egenskaper. Är den biogenetiska prekursorn för alla andra cannabinoider.
Cannabinol CBN Milt psykoaktiv, degraderad THC-molekyl. Främsta egenskaperna är att den är antiepileptisk.
Tetrahydrocannabivarin THCV CB1-antagonist och CB2-agonist.

Mer utförlig lista

Trichomer
 • THC, (-)-[delta 1]-3,4-trans-tetrahydrocannabinol (mest aktiva cannabinoiden)
 • (-)-[delta 6]-3,4-trans-tetrahydrocannabinol
 • tetrahydrocannabitriol (aka cannabitriol)
 • cannabidiolic acid
 • CBD, cannabidiol
 • CBN, cannabinol
 • THC acids A and B (inaktiva tills de värms upp och dekarboxyleras till THC)

Ämnen som finns i liten mängd:

 • cannabigerol
 • cannabigerolic acid
 • cannabichromene
 • cannabichromenic acid
 • cannabicyclol (aka cannabipinol)
 • cannabicyclolic acid
 • cannabicitran
 • cannabielsoic acids A and B
 • cannabinolic acid (neutral cannabinoid)
 • cannabichromanon
 • cannabifuran
 • dehydrocannabifuran
 • 2-oxo-[delta 3]-tetrahydrocannabinol
 • cannabigerol monomethyl ether
 • cannabidiol monomethyl ether
 • cannabinol methyl ether
 • propylcannabidiol (aka cannabidivarol & cannabidivarin)
 • propylcannabinol (aka cannabivarol & cannabivarin)
 • propyl-[delta 1]-THC (aka [delta 1]-tetrahydrocannabivarol & *tetrahydrocannabivarin)
 • propylcannabigerol
 • propylcannabicyclol
 • propylcannabichromene
 • methylcannabidiol (aka cannabidiorcol)
 • methylcannabinol (aka cannabiorcol)
 • methyl-[delta 1]-THC (aka [delta 1]-tetrahydrocannabiorcol)
 • [delta 1]-tetrahydrocannabivarolic acid

Kväveinnehållande molekyler:

 • choline
 • trigonelline
 • muskarin
 • piperidine
 • N-(p-hydroxy-B-phenylethyl)-p-hydroxy-trans-cinnamide
 • neurine
 • L-proline
 • L-isoleucine betaine
 • hordenin
 • cannabisativine (alkaloid som finns i rötterna)

Källa: [13]

Externa länkar

 1. Se Cannabis och kognitiva nedsättningar
 2. The effectiveness of inhaled Cannabis flower for the treatment of agitation/irritability, anxiety, and common stress (Stith, 2020)
 3. Genetic evidence for speciation in Cannabis (Cannabaceae) (Hillig, 2005)
 4. New Scientist 2005-09-14: Rasta lends its name to a third type of cannabis
 5. An archaeological and historical account of cannabis in China (Li, 1973)
 6. Schultes (1970)
 7. Du Toit (1980)
 8. Se Alkoholjämförelsen
 9. Genomgång av länder med en reglerad narkotikapolitik
 10. Se Medicinska användningsområden för Cannabis
 11. WHO: Cannabis
 12. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects (Russo, 2011)
 13. "The Botany and Chemistry of Hallucinogens" av Richard Schultes & Albert Hofmann

Knarkkorvens Cannabisinfo En del av informationen här hämtad därifrån

Cannabis sativa - Google Bildsökning

Cannabis.se Svensk blogg om narkotikapolitik och legalisering av cannabis.

Sidan ändrades senast 24 december 2020 klockan 03.34.
Den här sidan har visats 78 371 gånger.

Translate this page: