Hordenin

Generell information

Alkaloid som förekommer i vissa kaktusar och andra suckulenter, samt i vissa Phalaris-arter m.fl. Hör till molekylgruppen fenetylaminer.

Hordenin förekommer i maltgroddar och kan extraheras med alkohol.[1]. En annan vanlig svensk växt som innehåller Hordenin är groddar från sädesslaget Korn (Hordeum vulgare).

Hordenin har främst stimulerande egenskaper (dopningsklassad för hästar i travsport) och förkommer som viktminskningspiller hos vissa onlinebutiker, men är även en korttidsverkande MAO-hämmare (reversibel MAO-B). Har även bl.a antibakteriella och antibiotiska egenskaper[2][3]

Hordenine is an ingredient of some plants which are used as feed for animals, i.e. in sprouting barley. After ingestion of such feed hordenine may be detected in blood or urine of horses which in case of racing horses may be the facts of using prohibited compounds. Results of some experiments in pharmacological models show that hordenine is an indirectly acting adrenergic drug. It liberates norepinephrine from stores. In isolated organs and those structures with reduced epinephrine contents the hordenine-effect is only very poor. Experiments in intact animals (rats, dogs) show that hordenine has a positive inotropic effect upon the heart, increases systolic and diastolic blood pressure, peripheral blood flow volume, inhibits gut movements but has no effect upon the psychomotorical behaviour of mice. All effects are short and only possible after high doses which are not to be expected after ingestion of hordenine containing feed for horses. A measurable increase of the performance of racing horses is quite improbable.
— Hapke (1995)[4]

Dosering & Effekter

Dos Effekt
50mg Mild hämning av MAO-B. Inte tillräcklig för vissa brukare. Milda kittlande känslor, mild stimulering. Tröskeldos
100mg "Tillräcklig" hämning av MAO-B för vissa brukare. Milda kittlande känslor, mild stimulering, mild eufori, Potensen jämförs med en låg dos koffein.
200mg "Tillräcklig" hämning av MAO-B för de flesta brukarna. Milda kittlande känslor, stimulering, känsla av välbefinnande. Potensen jämförs med en kopp kaffe.

Källa: Herbpedia[2]

Kemi

Hordenin.png
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]phenol, N,N-dimetyltyramin
C10H15NO
165,23 g/mol
Läs under extrahering

Externa länkar

  1. Nordisk familjebok
  2. 2,0 2,1 Herbpedia: Hordenine
  3. Wikipedia: Hordenine
  4. Pharmacological effects of hordenine (Hapke, 1995)

Sidan ändrades senast 4 januari 2021 klockan 12.06.
Den här sidan har visats 13 230 gånger.

Translate this page: