Cannabinoider

Generell information

I hjärnan finns cannabinoidreceptorer av typen CB1 och CB2. De reagerar på bl.a signalsubstansen anandamid som är en av kroppens endogena (kroppsegna) cannabinoiderna. THC, CBD och andra cannabinoider från växtriket (främst Cannabis) har visat sig binda sig till samma receptorer vilket kan (beroende på agonism/antagonism och affinitet) framkalla berusning, avslappning och diverse medicinska effekter. Vissa cannabinoider har även andra/ytterligare farmakologiska verkningar, se tabellen nedan.


Cannabinoider kan delas in tre större grupper beroende på ursprunget:

 • Herbala - Förekommer i släktet cannabis samt ett fåtal andra växtsläkten. runt 2015 fanns det 565 stycken olika[1], men antalet ökar ständigt.
 • Endogena - cannabinoider som produceras naturligt i människor och andra däggdjur.
 • Syntetiska - cannabinoider som bara kan framställas i laboratorium. Finns i exempelvis Spice.

Cannabinoider

Herbala

Förkortning Namn Kommentar
THC Tetrahydrocannabinol, dronabinol Partiell agonist på CB1 och CB2, 5-HT3A-antagonist. GPR55-agonist, GPR18-agonist, allosterisk modulering av μ och δ-opioidreceptorer, glycin-receptorer, TRPV2, 3, 4-agonist, TRPM8-antagonist, TRPA1-agonist.
CBN Cannabinol Oxideringsprodukt av THC. Finns i gammal, åldrad cannabis. CB1 och CB2-agonist (möjligen inverterad) men med högre affinitet till CB2 än CB1. TRPA1-agonist, TRPM8-antagonist.
CBD Cannabidiol Partiell antagonist på CB1 och CB2, möjligen allosterisk modulering av CB1. Minskar möjligheten för d9-THC och 2-AG att aktivera CBD-receptorerna. Hämmar återupptagningen av anandamid. 5-HT1A-agonist, partiell agonist på 5-HT2A, 5-HT3A-antagnoist. Allosterisk modulering av GABA-A, GPR55/GPR18-antagonist, A1A-agonist, modulering av μ och δ-opioidreceptorer, glycin-receptorer, Även påverkan av GPR55, TRP-akaneler m.m.
CBG Cannabigerol Den näst vanligaste cannabinoiden i cannabisplantan. Karboxylsyran av Cannabigerol är CBGA som är en viktig prekursor för THC. Hämmar återupptagningen av anandamid. Har låg affinitet till CB1 men potent α2-agonist, 5-HT1A-antagonist, 5-HT3A-antagonist. Även påverkan av GPR55, TRP-akaneler m.m.
CBC Cannabichromene Låg affinitet på CB1 och CB2, men hämmar även återupptagningen av anandamid. Potent agonist på TRPA1. Även påverkan av andra TRP-akaneler.
CBL Cannabicyclol Bildas genom upphettning av CBC.
CBV Cannabivarin n-propyl-analog av CBN. Finns inte mycket forskningsdata om denna molekylen. Anses ej vara psykoaktiv.
CBE Cannabielsoin
CBT Cannabitriol Nedbrytningsprodukt av THC.
CBND Cannabinodiol CBD-analog
THCV Tetrahydrocannabivarin n-propyl-analog av THC. antagonist/inverterad agonist på CB1. partiell agonist på CB2.
CBDV Cannabidivarin n-propyl-analogen av CBD. Låg affinitet till CB1/CB2. Även påverkan av GPR55 och TRP-akaneler. Ej psykoaktiv.
CBCV Cannabichromevarin
CBGV Cannabigerovarin
N/A Perrottetinene (eng) CB1-agonist från Radula marginata[2][3][4]
N/A Grenadamide (eng) Från Lyngbya majuscula[5]
N/A 2-sciadonoylglycerol. Från Sciadopitys verticillata [6]
BCP β-Caryophyllene (eng), β-karyofyllen (sv) Selektiv CB2-agonist[7] med intressanta medicinska egenskaper[8][9] från bl.a eterisk olja av cannabisblommor och copaiba (Copaifera langsdori). Passerar blod-hjärnbarriären.

Se källan för mer information/källor till påverkan av olika receptorer[1]

Cannabis, en källa till herbala cannabinoider

Intressant att nämna i sammanhanget är även att vissa flavonoider hämmar enzymet fettsyra amid hydrolas (FAAH) som bryter ner anandamid i hjärnan, och därmed har en effekt på cannabinoidsystemet.

More interesting are findings that certain flavonoids inhibit fatty acid amide hydrolase (FAAH), which is the enzyme responsible for the breakdown of the endogenous CB receptor ligand anandamide (Thors et al., 2007; 2008;). Both the isoflavonoid genistein and the flavonoids kaempferol (Table 1), 7-hydroxyflavone and 3,7-dihydroxyflavone have been shown to concentration-dependently inhibit anandamide hydrolysis in rat brain homogenates, albeit at relatively high concentrations (IC50 values between 2 and 10 µM). Nevertheless, the authors of these studies showed a preliminary structure-activity relationship with 7-hydroxyflavone being the most potent inhibitor (IC50 value <1 µM)
— Gertsch (2010)[10]

Detta kan vara till nytta för personer som vill sluta med cannabis, eftersom hämning av FAAH dämpar abstinenseffekter enligt en studie från 2019[11].

Herbala cannabinoider:

Cannabinoider2.png

Ett urval av herbala, syntetiska och endogena cannabinoider:

Cannabinoider3.jpg

Endogena

Förkortning Namn
AEA Anandamid, arakidonyletanolamin
N/A 7,10,13,16-docosatetraenoylethanolamide
N/A homo-?-linolenoylethanolamid
2-AG 2-arachidonoyl glycerol
noladin eter 2-arachidonyl glyceryl ether
NADA N-arachidonoyl-dopamine
OAE Virodhamine (O-arachidonoyl-ethanolamine)

Syntetiska

Observera att listan ej är fullständig.

 • A-41988
 • AM-087
 • AM-4030
 • AM-411
 • AM-855
 • AM-905
 • AM-906
 • AM-919
 • AM-938
 • AMG-1
 • AMG-3
 • AMG-36
 • AMG-41
 • BAY 38-7271
 • BAY 59-3074
 • BML-190
 • CP 47,497 (identifierad från några rökmixar i Spice-serien.)
 • CP 50,556-1 (Levonantradol)
 • CP 55,244
 • CP 55,940
 • CP-945,598 (Otenabant)
 • DMHP (Dimetylheptylpyran)
 • HU-210 (identifierad från några rökmixar i Spice-serien.)
 • HU-308
 • Ibipinabant
 • JTE-907
 • JWH-015
 • JWH-018 (identifierad från några rökmixar i Spice-serien.)
 • JWH-030
 • JWH-051
 • JWH-073
 • JWH-081
 • JWH-133
 • JWH-147
 • JWH-171
 • JWH-200
 • JWH-250
 • JWH-307
 • JWH-359
 • MK-9470
 • Metanandamid (AM-356)
 • NESS-0327
 • Nabilon
 • Nabitan
 • Nonabin
 • O-1057
 • O-1125
 • O-1238
 • O-2545
 • O-2694
 • O-806
 • O-823
 • Parahexyl
 • Pravadolin
 • Sativex
 • Surinabant
 • THC-O-acetat
 • THC-O-fosfat
 • VCHSR
 • WIN 55,212-2

Biosyntes av THC

Thc biosyntes.jpg

Cannabinoidsyntes.jpg

I den mognande cannabisplantan finns en gemensam prekursor kallad cannabigerolsyra (CBGA, cannabigerolic acid) som skapas genom alkylering av olivetolsyra. CBGA kan omvandlas till Cannabidiolsyra (CBDA)[12] eller Tetrahydrocannabinolsyra (THCA)[13] via två olika enzymer som kallas CBDA-syntas och THCA-syntas. Dessa återfinns i stora koncentrationer i trikomerna[14]. Sedan kan CBDA och THCA dekarboxyleras till CBD respektive THC via oxidering eller uppvärmning, vilket sker vid rökning och tillagning.

Mutationer av plantans gener ger olika nivåer av de olika enzymerna och därmed en annorlunda cannabinoidprofil.


2019 rapporterades ett genombrott inom konstgjord biosyntes[15][16]. Forskare vid Berkeley har lyckats genmodifiera jäst till att producera THC och CBD, men kan användas för att skapa diverse andra, och nya cannabinoider.

To produce cannabinoids in yeast (Saccharomyces cerevisiae), UC Berkeley synthetic biologists first engineered yeast's native mevalonate pathway to provide a high flux of geranyl pyrophosphate (GPP) and introduced a hexanoyl-CoA biosynthetic pathway combining genes from five different bacteria. They then introduced Cannabis genes encoding the enzymes involved in olivetolic acid (OA) biosynthesis, a previously undiscovered prenyl transferase enzyme (CsPT4) and cannabinoid synthases. The synthases converted cannabigerolic acid (CBGA) to the cannabinoid acids THCA and CBDA, which, upon exposure to heat, decarboxylate to tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD), respectively.

...

"The economics look really good," Keasling said. "The cost is competitive or better than that for the plant-derived cannabinoids."
— Science Daily (2019-02-27)[17]

Medicinska effekter

Förutom de psykoaktiva effekterna som mer eller mindre liknar Cannabis så har även cannabinoiderna en rad olika användningsområden.

CBD-receptorer spelar bl.a en stor roll för regleringen av den autoimmuna systemet. Se artikeln om Medicinska användningsområden för Cannabis för information.

Cannabinoid Uses.jpg

Externa länkar

 1. 1,0 1,1 Phytocannabinoids - Unraveling the Complex Chemistry and Pharmacology of Cannabis sativa (2017)
 2. New Bibenzyl Cannabinoid from the New Zealand Liverwort (Toyota, 2002) pdf-version
 3. Sciense Daily: 2018-10-24: Liverwort could prove to be more medically effective than cannabis, research suggests
 4. Uncovering the psychoactivity of a cannabinoid from liverworts associated with a legal high (Chicca, 2018)
 5. Metabolites from the Marine Cyanobacterium Lyngbya majuscula
 6. Occurrence of a novel cannabimimetic molecule 2-sciadonoylglycerol (2-eicosa-5', 11', 14'-trienoylglycerol) in the umbrella pine Sciadopitys verticillata seeds
 7. Beta-caryophyllene is a dietary cannabinoid (Gertsch, 2008)
 8. β-Caryophyllene, a CB2 receptor agonist produces multiple behavioral changes relevant to anxiety and depression in mice. (Bahi, 2015)
 9. The cannabinoid receptor 2 agonist, β-caryophyllene, reduced voluntary alcohol intake and attenuated ethanol-induced place preference and sensitivity in mice. (Al Mansouri, 2014)
 10. Phytocannabinoids beyond the Cannabis plant – do they exist? (Gertsch, 2010)
 11. Efficacy and safety of a fatty acid amide hydrolase inhibitor (PF-04457845) in the treatment of cannabis withdrawal and dependence in men: a double-blind, placebo-controlled, parallel group, phase 2a single-site randomised controlled trial (D'Souza, 2018)
 12. Purification and Characterization of Cannabidiolic-acid Synthase from Cannabis sativa L. (Taura, 1996)
 13. Molecular Cloning And Heterologous Expression Of D1-Tetrahydrocannabinolic Acid Synthase From Cannabis Sativa L. (Sirikantaramas, 2004)
 14. Tetrahydrocannabinolic Acid Synthase, the Enzyme Controlling Marijuana Psychoactivity, is Secreted into the Storage Cavity of the Glandular Trichomes (Sirikantaramas, 2005)
 15. Complete biosynthesis of cannabinoids and their unnatural analogues in yeast (Luo, 2019)
 16. Scientific American 2019-02-27: Rising High: GM Yeast Generates Known and Novel Marijuana Compounds
 17. Science Daily 2019-02-27: Yeast produce low-cost, high-quality cannabinoids

Cannabinoids Wikipedia (en)

Category:Cannabinoids Wikipedia (en)

Endocannabinoid System Network (ECSN) - ECS Overview—At A Glance

THC (Tetrahydrocannabinol) Accumulation In Glands Of Cannabis (Cannabaceae)

The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: d9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and d9-tetrahydrocannabivarin bra genomgång av vilka receptorer olika cannabinoider binder till.

The total synthesis of cannabinoids (pdf)

The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Delta9-tetrahydrocannabivarin

Consideration of the major cannabinoid agonists (pdf) från Brittiska Advisory Council on the Misuse of Drugs. Innehåller bl.a en tabell med många syntetiska cannabinoiders uppmätta affinitet till CB-receptorer.

Sidan ändrades senast 19 mars 2019 klockan 14.40.
Den här sidan har visats 18 129 gånger.

Translate this page: