Odling av Cannabis

Generell information

Observera att man bryter mot lagen om man odlar cannabis. Don't do the crime if you can't do the time.

För en cannabisodlare finns det en uppsjö av olika strains (sorter) att välja på. Dessa är huvudsakligen stabiliserade korsningar av Cannabis sativa och Cannabis indica (Se artikeln om cannabis), men rena sativa- och indica-strains finns också på marknaden. För att en korsning skall räknas som en egen strain bör den genomgått en längre förädlingsprocess där korsningens genetik har stabiliserats genom flera generationers korsningar av plantor med samma ursprung då de önskade egenskaperna förstärkts (smak/utseende/växtsätt/etc.). Det finns även korsningar som säljs med namnet "F1", som betyder första generationen efter en korsning. Låt oss säga att det är en korsning av planta A och B som blivit AB, men är fröna från en sådan planta blir inte AB utan kan även bli A eller B.

Cannabis indica är kortare, blir mer buskig och har breda blad och kompakta blomställningar. Cannabis sativa har tunna blad, förgrenar sig inte lika mycket som en indica och växer kraftigare på höjden, särskilt då den står i blom. Har längre och tunnare blomställningar.

Livscykel

Tiden det tar att odla cannabis från frö till skörd i en artificiell miljö är ungefär tre månader, men det är många variabler som kan påverka tiden. Valet av strain spelar stor roll, då en indica eller indica-dominerad korsning blommar klart snabbare (7-9 veckor) än en sativadominerad (8-10 veckor). En ren sativa kan behöva blomma 12-18 veckor för optimalt resultat, vilket exempelvis ställer högre krav på odlingsutrymmets storlek vid inomhusodling. Odlingsmetoden kan förskjuta blomtiden en vecka hit eller dit, då plantor som odlas i jord mognar långsammare än plantor som odlas hydroponiskt (läs mer under Medium). Likaså tar det längre tid om plantorna växer dåligt p.g.a problem eller för lite ljus i veggperioden.

Cannabisplantans livscykel ser vanligtvis ut på följande sätt i en inomhusodling:

 • 1-7 dagar för fröet att gro, varierande resultat beroende på fröets ålder, kvalitet och omgivningsförhållanden.
 • 1-3 veckor för en stickling att bilda rötter, varierande resultat beroende på förhållanden.
 • 3-4 veckor i vegetativt stadium från det att plantan tittat upp efter sådd eller från det att sticklingen har rotat sig.
 • 7-10 veckor för att honplantan skall gå igenom hela blomningsprocessen och ge en maximal skörd.
 • 1-2 veckors torkning efter skörd, beroende på val av torkningsmetod. Detta följs av kurering för högre kvalitet på slutprodukten.

Setup

Medium

Det vanligaste odlingsmediet för cannabis är vanlig blomjord, men det finns alternativ som är populära särskilt vid inomhusodling. Alternativen består i huvudsak av olika former av hydroponisk odling (hydro). Då matar man plantorna med näringslösning (näring löst i vatten som rotsystemen står i, eller sprayas med. Hydro anses ge större skörd vilket vissa typer av odlare föredrar, men många andra anser att odling i jord ger mer välsmakande buds.

Hydro

Den huvudsakliga fördelen med hydro är att plantorna växer mycket bättre och kan ta upp näring, syre och vatten lättare. Det är inte lika smutsigt som en jordodling, och man har kontroll över fler faktorer som påverkar plantans tillväxt. Utrustningen man behöver för att odla i vatten är (ofta) dyrare än jord och krukor, men är bra om man har en storskalig odling eller gillar att experimentera/optimera. Att odla i hydro är egentligen inte svårare än att odla i jord, men kräver mycket mer uppmärksamhet. Man måste vara noggrannare då man blandar till näringslösningen och övervaka vattnets pH-värde, som kan fluktuera snabbt, samt näringskoncentrationen (EC) i vattnet.

Jord

De flesta sorters jord fungerar bra. Man kan använda såjord den första veckan om man odlar från frö och gå över till mer näringsrik jord när de små plantorna har växt till sig. Det är även viktigt att tänka på att jorden som du planterar ditt frö eller din stickling i ska vara nyinköpt. Om jorden är för gammal har den förlorat sin näring, vilket innebär att fröet eller sticklingen riskerar att dö.

Köp inte den billigaste jorden i livsmedelsbutiken utan en lite dyrare jord från plantskolan. Tänk också på att det ofta följer med ohyra i jord oavsett hur dyr den är. Det är alltid bra att vara beredd på att bekämpa skadeinsekter, särskilt sorgmygg (liknar bananflugor) som nästan alltid följer med i köpt jord.

Det optimala pH-värdet är 6.0 - 7.0 .

Övrigt

Ett annat populärt odlingsmedium är kokosfiber (nedan kallat kokos), som är en "passiv" hydro. Det innebär att odlingsmediumet i sig inte innehåller någon näring, utan att näring tillförs vid varje bevattningstillfälle. En planta som växer i kokos växer snabbare än en planta som växer i jord om man sköter odlingen rätt. Detta beror på att kokos är ett mindre kompakt odlingsmedium än jord. Då får rötterna lättare tillgång till syre, vilket ökar tillväxtens hastighet markant. En stor fördel är att mediumet inte binder salter, vilket är en av anledningarna till att man kan återanvända kokos i flera odlingar. Man bör inte återanvända kokos mer än tre gånger, då den lätt fångar upp mögelsporer. Att ha annat än plantans rötter växandes i krukan är inte optimalt!

Teknikerna kan kombineras i oändlighet med lite fantasi, varför det är svårt att sammanställa ett komplett dokument med alla olika sätt att odla cannabis i olika medium. Alla olika tekniker har sina förespråkare och i princip varje odlare har sina egna små trix.

Krukor

Välj stora krukor. En kruka med stor volym ger en stor planta som ger stor skörd. En liten kruka hämmar tillväxten och ger därmed mindre skörd... För stora odlingar är plasthinkar på 10 liter med hål i botten bra. För den lite mindre garderobsodlaren krukor på 5 liter. För den snåla fungerar det faktiskt att odla i ett par lager med soppåsar. Utrymmeseffektivt för att de är lätta att ställa bredvid varandra.

Oavsett om man odlar från frö eller stickling bör man starta i en liten kruka och plantera om i större kruka när rotsystemet utvecklats i den lilla krukan. Det är enklare att reglera fuktighet i en liten kruka i det första stadiet av plantans tillväxt.

Dränering

Innan jorden hälls i den/de utvalda krukorna bör krukorna dräneras. Detta görs enklast genom att fylla ett par centimeter av botten på krukan med lecakulor. Anledningen till att detta bör göras är för att rötterna ska kunna andas samt att överflödigt vatten ska kunna rinna genom krukan för att jorden inte skall bli sur och få ett för lågt pH-värde, vilket kan resultera i att ett frö eller en stickling kan dö. Även större plantor kan riskera att dö av för lågt pH-värde.

Näring

Cannabisblad.jpg

Bokstäverna N P K brukar stå med på flaskan med näring i ett förhållande, t.ex 8-6-6. Cannabis är en kväveälskare och under den vegetativa fasen vill den ha extra mycket av kväve (N). När blomningen kommit igång så ändras näringsbehovet, kvävebehovet minskar och det behövs istället mer Fosfor (P) och Kalium (K).

Var försiktig med näringen i början av odlingen. Jorden innehåller tillräckligt med näring för att plantan ska må bra i 3-4 veckor.

Substral och flytande blåkorn är bra näringar för den som inte vill köpa dyra specialnäringar som exempelvis Canna eller Biobizz från nätbutiker, men ditt eget urin utblandat 1/10 med vatten fungerar också om man har ont om pengar (OBS! är inte optimalt).

Lampor

När det gäller lampor så fungerar vanliga lågenergilampor (LE) eller lysrör för den lågskaliga odlaren som inte röker så stora kvantiteter eller vill ha jättestark och optimalt odlad cannabis. Men köp hellre en stor 125-200W LE än 10 små, det lönar sig i längden.

En Metallhalogen (MH) fungerar även bra i det vegetativa stadiet. Ljuset ligger mer i det blå spektrumet vilket är optimalt i den odlingsfasen.

I blomningen står mängden ljus i direkt förhållande till hur stor skörd du får. Ljusspektrumet i denna odlingsfasen skall helst ligga i det röda området (660nm). När du beräknar hur mycket ljus du behöver så brukar man prata om att 3000 lumen per kvadratfot är ett minimum och 7000 lumen per kvadratfot är optimalt.

Varmvita LE (hög effekt eller massor med små) fungerar dugligt, men ej ekonomiskt. Istället är HPS-lampor (Högtrycksnatrium) populära här. Den typen av lampor har dock en nackdel då mycket av effekten är ren värme från lampan, vilket kräver bra ventilation.

Lysdiodslampor är dyra men man får mer ljus per watt. Med andra ord blir det mindre värme för samma ljusmängd. Men man behöver ofta köpa fler än en för att kompensera för ljuset en högeffekts-HPS ändå ger...

Odlingsmetoder

Det går naturligtvis att bara sätta fröet i jorden och låta plantorna växa som de vill, men för att få en optimal skörd finns det några olika metoder man kan tillämpa.

SOG står för Sea Of Green och innebär att man odlar en större mängd små plantor och odlingskammaren ser ut som ett grönt hav. I ett annat utrymme har man sticklingar som med jämna mellanrum tas från en eller flera moderplantor. När dom når en given storlek ställs dom i blomningskammaren och ett par färdigblommande tas istället ut och skördas. Man har med andra ord plantor i blomningskammaren i olika åldrar och skördar lika ofta som man tar sticklingar och sätter plantor i blomning. Detta kallas "rullande SOG". Denna metod är populär för "cash-cropping" (odling i kommersiellt syfte).

SCROG står för Screen Of Green och innebär att man placerar ett grovt nät eller galler över plantan för att bättre kunna kontrollera dess höjd, vilket ofta är behändigt i inomhusodlingar. Stammarna tvinnas runt gallret och många buds hamnar i samma höjd från lampan och får optimalt med ljus. En potentiell ökning i skörd erbjuds av den här tekniken vid odling av en eller ett fåtal plantor, eftersom att ljusspridningen över plantan blir bättre då den tvingas växa på bredden istället för på höjden.

LST står för Low Stress Training och innebär att man kontinuerligt knyter ned plantan för att få den nedre delen av stammen att växa horisontellt. Detta resulterar i en kortare och buskigare planta. Här finns en guide[1].

FIM står för Fuck I Missed, och är en toppningsteknik som resulterar i fler nya toppar än vanlig toppning. Här finns en guide[2].

Odla inne eller ute?

Cannabis sativa flora.jpg

Det går att odla cannabis både inne och ute. Vissa odlare (läs hippies) rapporterar dock om ett överlägset rus hos skogsodlad, svensk cannabis, jämfört mot inomhusodlad sådan. En lugnare miljö, ett mer naturligt ljus och inverkan från ett komplext ekosystem, samt en jord rik på mikronäringsämnen jämfört mot hydro gör att ruset från skogsodlad marijuana upplevs som mer andligt i jämförelse med ett mer narkotiskt rus från inomhusodlad marijuana. Anser man att psykoaktiva plantor besitter en själ, precis som människan, faller sig insikten naturligt att en själs uttryck (ruset, i fallet av marijuanan), formas av de intryck den fått under sin levnad.

Inomhus

Många odlar i en vanlig garderob/klädkammare eller annan byggd låda när de odlar cannabis inomhus. Det plantorna kräver av ditt utrymme är kortfattat att de har god ventilation och rätt ljus. Under 2000-talet har det blivit populärt att köpa speciella fyrkantiga odlingstält med reflekterande insida, vilket är smidigt då det enkelt kan monteras isär och stoppas undan då odlingen inte pågår.

God ventilation behövs för att ge plantorna ett konstant flöde av ny koldioxid samt att mycket av den värme som kommer från lamporna leds ut. Du bör se till att ventilationen, bestående av minst ett insug och ett utsug, är rätt placerad i ditt odlingsutrymme för bästa luftgenomströmning. Insuget bör vara placerat långt ner i ditt odlingsutrymme eftersom luften är kallare på golvet. Utsuget bör vara placerat på motsatt vägg och så högt som möjligt då värme stiger uppåt. Detta kan resultera, beroende på lampor, i att dina plantor får ett svalare klimat och då förhoppningsvis har en temperatur mellan 20-30 grader (man bör dock sikta mot mitten på skalan då plantorna kan bli brända av för hög värme och för starkt ljus). Temperaturen kontrollerar du enklast genom att införskaffa en termometer som du placerar så nära plantorna som möjligt. Ventilationen kan även användas i syftet att leda ut den starka lukten från blommande plantor genom ett fönster eller en ventil om du placerar ditt odlingsutrymme rätt. Om du inte har möjlighet att ställa odlingsutrymmet intill ett fönster kan du enkelt lösa detta genom att införskaffa ett lämpligt rör att koppla till ditt utsug för att sedan kunna leda ut lukten. Utöver detta går lukt att ta bort med en ozongenerator eller ett kolfilter. Vinddraget från en fläkt som blåser mot plantan gör även att stammen blir stadigare.

Ett förslag på en billig lösning är att köpa ett par datorfläktar eller montera ur från en gammal dator om man har möjlighet. Koppla sedan ihop dem med förslagsvis var sin gammal mobilladdare eller annan trafo med 5-12V likspänning, så har du ett in- och utsug för en billig slant!

Rätt ljus uppnår du genom att dels välja rätt lampor (läs föregående avsnitt om lampor) och dels genom att klä dina väggar i ditt odlingsutrymme ljusreflekterande material. Det finns många diskussioner och olika åsikter kring huruvida aluminiumfolie, vitmålade väggar eller mylar är det optimala för att uppnå bästa reflektion i ditt odlingsutrymme. Den vanliga åsikten är att mylar är bäst, följt av vit färg och sist aluminiumfolie.

Utomhus

När man odlar utomhus så är det en fördel om man börjar odlar upp plantorna inomhus i Februari - Mars och planterar ut dom när det inte finns någon risk för frost längre och alla växter börjar komma igång utomhus. Om du planterar ut innan dess att andra växter börjat växa så blir dom lätt snigel eller rådjursmat. Dessa varelser samt människor är de största hoten mot dina plantor.

Plantera i ödsliga eller ogästvänliga områden där ingen människa går och samtidigt där andra växter finns. Var detta är är svårt att se på vinter/våren eftersom växtligheten blir meterhög på vissa ställen där det är helt platt på den kalla delen av året. Det är därför en fördel att man börjar planera och leta lämpliga odlingsplatser ett år i förväg. När du planterar dina plantor, gräv då stora hål och fyll med blomjord om du odlar i skogsområden där jorden ofta är näringsfattig.

Ett problem med att odla utomhus i Sverige är att plantorna måste ha 12 timmar ljus respektive mörker för att blomma och det förhållandet inträffar väldigt sent i Sverige, plantorna hinner därför inte blomma färdigt innan frosten kommer. Lösningen är att odla strains som är autoblommande. Med det menas att deras gener bestämmer att de skall börja blomma efter XX dagar istället för att styras av ljustimmarna.

Skörda eller ta in dina plantor för att avsluta blomningen under lampor när frosten kommer. Enstaka frostnätter klarar plantorna men när det blir flera i rad så dör dom. Då är även risken stor för mögel.

Andra problem med utomhusodlingar är torka (då måste man bära vatten) eller motsatsen (regn som dränker krukor/hinkar).

Val av frön

När du ska beställa hem frön från en fröbank bör du först läsa på om olika fröbanker (då det finns ett flertal av varierande kvalitet och prisnivåer) och vilken typ av strain du vill införskaffa och odla. Olika strains har olika egenskaper såsom lukt, smak, berusningens karaktär och utseende. Du kan välja på att antingen köpa feminiserade frön, som innebär att 90% blir honor, eller köpa en blandning av hanar och honor som i regel är billigare än feminiserade frön.

Det finns fall där personer beställt frön och tullen låtit fynd av frön passera varpå polisen gör tillslag några månader efteråt. Det kan därför vara en god idé att betala en mindre kriminell bekant för att vara målvakt. Inrikespost har inte detta problemet, men istället begränsas man i utbudet och får betala högre priser.

Gro och plantera frön

Nu när du förhoppningsvis har fått frön så skall de helst gro innan du planterar dem. Syftet med detta är att fröet ska spricka upp och få en liten "svans" innan det planteras i jord för att det lättare ska ta sig och växa. Det är inte nödvändigt men rekommenderas, det går naturligtvis att plantera fröet direkt i jorden, det är trots allt så naturen fungerar och cannabis är inte svårgrodd.

Det finns olika metoder för att få ett frö att gro. Beakta att om du inte har feminiserade frön är risken att du får en hane stor och du bör därför lägga fler frön än önskat antal honor på grodd.

 • Pappersmetoden: Placera ditt frö i vanligt hushållspapper och vik det några gånger om fröet. Blöt sedan upp pappret och se till att det är blött under hela groningstiden, förslagsvis i en påse eller burk. Pappret ska under denna tid vara placerat relativt varmt.
 • Bomullsmetoden: Tillvägagångssättet är detsamma som i pappersmetoden, dock använder du dig av bomull istället.
 • Vattenmetoden: Fyll upp ett halvt glas vatten och placera sedan ditt frö i vattnet. Ställ glaset på ett relativt varmt ställe, precis som med föregående metoder.
 • Torvbriketter: Placera ditt frö i en torvbrikett och vattna. När fröet har bildat svans kan du plantera torvbriketten i jord.

OBS! Var försiktig med fröets rot/plantans rötter då de lätt går sönder och även kan skadas av direkt ljusbestrålning.

När du ska plantera ditt frö i jord bör det planteras på ett djup av 1-2 cm. Om du har valt att låta ditt frö gro ska roten/svansen vara vänd nedåt. Vattna omedelbart jorden med en skvätt vatten efter planteringen och se till att jorden alltid är fuktig men inte genomblöt. För blöt jord ökar risken för att det skall ruttna och torka dödar grodden.

Sticklingar

När plantorna kommit upp och fått 3-4 noder (förgreningar som sticker ur stammen) så kan du ta sticklingar genom en toppning. På större plantor som redan toppats eller har flera sidogrenar kan man ta flera sticklingar. När du ska ta en stickling bör du skära med ett rakblad eller något annat som är mycket vasst och ger fina snitt. Lägg snittet horisontellt när du tar sticklingen från plantan. Sedan skär du ett diagonalt snitt på sticklingen för att skapa maximal uppsugningsförmåga och rotningsarea. Du kan använda dig av rotningsmedel som du doppar snittytan på sticklingen i. Dock är detta inget måste, det går även mycket bra utan rotningsmedel.

Den första sticklingen du tar kommer förmodligen vara i samband med att du toppar plantan. Toppning innebär att man kapar av stammen en bit från toppen (så man får med 3-4 bladpar och 5 cm stam ungefär). På plantan kommer det nu att bildas två nya toppar och leder till en större skörd. Växtprocessen hämmas dock i 1-2 veckor av en toppning så det är inget för den otåliga odlaren.

Om du tar sticklingar nu så behöver du inte odla nästa omgång ifrån frö, eftersom sticklingarna kommer att växa upp till fullgoda plantor. En stickling kan få bli en moderplanta som hela tiden står i 24h ljus och därmed aldrig tillåts blomma. En sådan planta kan i sin tur bli mamma åt 100-tals sticklingar.

Rotutveckling i vatten och omplantering

Det tar mellan 1-3 veckor för en stickling att bilda rötter, varierande resultat beroende på förhållanden, för att den ska kunna planteras om i en större kruka med jord. Sticklingen bör helst vara placerad i en mörk skål med vatten, ståendes i ett utrymme vars lufttemperatur är 25 grader. Anledningen till att skålen bör vara mörk är för att rötterna ska bli direkt ljusbestrålade så lite som möjligt. Vattnet som sticklingen står i ska vara ljummet och syrerikt. För att hålla vattnet syrerikt kan man använda en luftpump, placera ett sugrör i vattnet och blåsa med jämna mellanrum eller helt enkelt bara byta vattnet cirka varannan dag. Dock måste vattnet bytas oavsett metod om det blir unket eller ofräscht på annat sätt.

Rotutveckling i jord

Sticklingar från cannabis utvecklar enkelt rötter i jord, att först ha sticklingarna i vatten är därmed inte nödvändigt. Men för att de skall överleva i krukor med fuktig jord så behöver man en påse eller liknande över den. Det finns metoder där man exempelvis tar PET-flaskor som man delar på 1/3-del upp från botten och låter bottendelen vara kruka och toppdelen "lock". Sedan ser man när rötterna vuxit ut till kanterna runt krukan och mot botten och det är dags att plantera om. Korken skruvas bort några dagar innan för att anpassa luftfuktigheten till omgivningen.

Vegetativa stadiet

Det vegetativa stadiet (vegg / veggfasen) är den första tiden i plantans liv. Vid utomhusodling är veggfasen under sommaren då dagarna är längre än ~14-16 timmar. Vid inomhusodling styr man dygnsrytmen själv och simulerar långa dagar, för att hindra plantan att gå i blom innan den växt till sig.

Plantan/plantorna hålls i vegg med hjälp av ljuscykeln. Vid inomhusodling används huvudsakligen 18/6 (18 timmar ljus, 6 timmar mörker(, som dygnsrytm. Det är omdebatterat vilken ljuscykel som är bäst att använda i vegg; det finns ett läger som förespråkar 18/6 och ett som förespråkar 24/0. Vilket som är bäst är än så länge en smaksak. De viktigaste fördelarna med 24/0 är att plantan får maximalt med ljus under tiden den är i vegg, och inte sträcker på sig lika mycket. Med 18/6 så ger mörkertimmarna odlingsutrymmet tid att svalna av, och att ha ljuset avstängt några timmar varje dygn kan vara skönt om man inte har ett helt ljustätt odlingsutrymme, odlar i sovrum etc. Plantan sträcker sig lite under mörkertimmarna om man jämför med 24/0, men vad som anses vara viktigast med mörkertimmarna är att plantan får "vila". Huruvida detta spelar stor roll eller inte är en av de stora frågorna i debatten om 18/6 vs 24/0.

Under veggfasen bygger plantan upp sin stomme som sedan tjänar som bas för blomningsfasen. En längre veggfas ger en större planta i slutet av blom, en veckas extra tillväxt kan göra stor skillnad för slutresultatet. Veggfasens längd beror i övrigt på odlarens odlingsteknik. Då man odlar några få plantor i större krukor (5-10 liter) är en veggfas på 4 veckor normalt om man odlar från frö, och bör kanske anses vara ett minimum. En för kort veggfas ger en svag planta som inte orkar producera särskilt stora mängder buds, och en för lång veggfas ger ett monster till planta som kan vara svår att hantera i ett begränsat utrymme.

Blomning

Blommande honplanta

När plantan har uppnått önskvärd storlek är det tid att få den att börja blomma. Detta sker genom att man ändrar ljuscykeln till 12 timmar ljus och 12 timmar mörker (även kallat 12/12), istället för den längre ljusperiod plantan får i det vegetativa stadiet.

Blomningen tar, beroende på strain, oftast 7-10 veckor innan blommorna (populärt kallade "buds") är färdiga för skörd.

Det är honans obefruktade blomställningar (sinsemilla, spanska för "utan frö") som innehåller den högsta koncentrationen av cannabinoiderna THC och CBD. Även blad som växer från buds är ganska potenta och kan exempelvis användas för att blanda ut jointar.

Hanplantorna och bladen har en mycket lägre halt av cannabinoider och brukar skäras ner, alternativt används för att göra hascholja.

Könsbestämning

Efter cirka en till två veckor kommer du att upptäcka vilket kön plantan har. Ibland ser man det redan i det vegetativa stadiet eftersom små s.k "preflowers" börjar bildas efter en månad, då plantan har nått genetisk könsmognad.

Hermafrodit, blomningsvecka 4:
I den röda cirkeln syns de begynnande
pollenkapslarna, samtidigt som plantan
utvecklat tydliga pistiller.

Hona: Blommorna bildas i förgreningsklykorna. Till en början ser de ut som små bollar som det sedan tittar fram två små spröt ur. De första pistillerna är vita och små, men när den första är upptäckt kommer mängden och storleken växa avsevärt.

Hane: Pollenkapslarna bildas även dem i förgreningsklykorna. De ser, liksom honorna, ut som bollar, dock utvecklar de inga spröt utan de växer sig allt större i "klasar" och sedan upp på en stjälk.

Plocka bort hanarna innan de börjar släppa pollen och behåll honorna, såvida du inte vill producera frön. Honor som blir befruktade kommer fortfarande att ge rökbara buds, men inte alls lika potenta som obefruktade (sinsemilla), samt att energi går till att bilda frön istället för större buds. Buds mer frön måste rensas noga från frön innan de röks eftersom värmen från glöden gör att fröna exploderar, vilket kan vara en obehaglig överraskning.

Hermafrodit: På grund av att honorna och hanarna båda ser ut som små bollar i sitt första stadie kan det vara klurigt att upptäcka en hermafrodit (tvåkönad) i ett tidigt stadie. Som bilden till höger visar växer blommorna och pollenkapslarna tätt intill varandra, vilken gör att det blir svårare att upptäcka pollenkapslarna när blommorna växer sig större. Hermafroditer kan bildas av stress (sjukdomar, för hög värme, torka etc.) och leder till att många frön bildas.

Cannabis preflower.jpg

Skörd

Bedömning av skördetillfälle

Efter ca två månader i blom så är det dags att skörda. Ett sätt att bedöma rätt tillfälle att skörda är när 75% av håren på budsen blivit orange. Ett annat sätt är att kolla med ett lupp med hög förstoring på trichomerna (de glittrande små "dropparna" på buds och blad). När man har en 50/50-mix av mjölkiga och transparenta så är potensen som högst.

Väntar man för länge så får gräset högre halt av CBD och CBN och lägre halt THC. Då blir man mer stenad än hög.

När blomningen närmar sig slutet avtar behovet av näring. Det brukar ofta rekommenderas att man inte ger någon näring alls den sista veckan för att rensa bort näringen från blommorna, vilket ger en lenare och mer välsmakande rök.

Torkning och kurering

Först skär man av plantorna längst ner på stammen och hänger upp dom på ett lämpligt ställe i snöre så man har händerna fria. Sedan klipper man bort huvuddelen av alla större blad. Plantorna hängs sedan uppochner i ett mörkt och svalt ställe i fyra dagar - en vecka. Nästa steg är att klippa bort alla buds och mindre blad från dessa, den s.k trimningen. Efteråt är det dags för kureringen. Detta är det viktigaste steget för att få potenta och välsmakande buds. Under den här processen elimineras klorofyllet som annars skulle göra röken stark för halsen och budsen får en sötare smak när stärkelse omvandlas till sockerarter. Många tycker även att en bra kurering gör budsen potentare. Budsen läggs i en lufttät glasburk som placeras på ett mörkt ställe. Burken ska luftas under några timmar varje dag i två till fyra veckor. I samband med luftningen bör man skaka till behållaren för att ändra plats på budsen. Var noga med kureringen. Har man lagt ner tid och pengar på sin odling så ska man inte slarva med slutfasen. Det går att torka buds med mikro/ugn på kortare tid men slutprodukten smakar dåligt och förlorar potens!

Vattenkurering är en annan typ av kurering där man sänker ned budsen i vatten i sju dagar. En vattenkurering är alltså mycket snabbare än en luftkurering med burkar, men slutresultat blir mycket annorlunda. Budsen läggs i en behållare med vatten, t.ex. en stor glasburk där de hålls under ytan. Man kan använda lite vad som helst för att tynga ned budsen, det viktiga är att de inte flyter vid ytan. Det är viktigt att byta vattnet i behållaren varje dag om man inte vill riskera förorenade buds. Efter en vattenkurering tappar budsen mer vikt jämfört med en luftkurering. Det innebär att koncentrationen av aktiva ämnen blir högre i budsen, men man får mindre rökbart material rent viktmässigt. Budsen tappar också mycket av den ursprungliga lukten och smaken, och kan se lite tråkigare ut. Dock så extraherar man ut en del ämnen som gör röken strävare.

Vet man inte vad man gillar bäst bör man kurera majoriteten av skörden på det traditionella sättet, och vattenkurera en mindre del. Sen kan man jämföra och bestämma vad man bör göra nästa gång!

Använd inte vattenkurering på buds med frön i, då börjar fröna gro i vattenbadet.

Cannabisbud.jpg
Torkad och kurerad bud
Trichomer.JPG
Trichomer

Trådar på Magiska Molekyler

Delforumet Cannabisodling

Miljöskador, PH, Näringsbrist, Förgiftning etc. Atouks guide Vad gör att dina plantor inte mår bra?

Externa länkar

 1. ICmag: LST training in detail. Why bushes are better
 2. Strain hunters forum: Fimming & Topping Tutorial

Odlingsguide på svenska (död länk, kan hittas med [1])

Swecans odlingsguide (död länk, kan hittas med [2])

Att vara eller inte vara - En odlingsguide för astrosmurfer

Backup av Overgrows GrowFAQ

En nyare och bättre guide om hur man känner igen näringsbrister från ICMag.

Sidan ändrades senast 31 januari 2017 klockan 14.05.
Den här sidan har visats 306 603 gånger.

Translate this page: