Myristica fragrans

Namn: Muskot, Muskotnöt (sv. för nöten), muskotblomma (sv. för kärnans skal), Nutmeg (en. för nöten), Mace (en. för kärnans skal)

Innehåller: Myristicin, elemicin, safrol, m.m. Läs mera längre ner.

Generell information

Muskotträdet kommer ursprungligen från Bandaöarna i Moluckerna som ligger i Indonesien (Södra Asien). Odlas numera även i övriga Indonesien, Nya Guinea, västindien, Sri Lanka etc. Trädet kan bli ca 15 meter högt, grönt året runt, blommar först efter nio år och ger frukter tre gånger om året.

De mogna frukterna från muskotträdet plockas varpå kärnorna (muskotnöten) avlägsnas från skalet (det som kallas muskotblomma) och torkas i solen i en vecka och därefter över glöden av en eld.

Användningsområden

Muskotnöt och muskotblomma är vanliga som kryddor och kan i matlagningen användas som för att smaksätta exempelvis lasagne, potatismos och andra grönsaker som exempelvis spenat eller blomkol eller användas i olika såser.

I den svenska farmakopén (1775-1869) kan man läsa att oljan från nötterna ingick i bl.a salvor mot huvudvärk (salvan har en bedövande effekt). Fettet har även använts i tvål och massagemedel mot reumatism. I ayurveda-medicinen beskrivs muskotnötens olja ha blodcirkulationsstimulerande effekt på hårbotten. I Egypten har man rökt nöten som en hostmedicin. I vissa kulturer i Mellanöstern används muskot som afrodisiakum.

Ett annat användningsområde är som drog, men som drog har den aldrig blivit populär för sina starka bieffekter. Interner på fängelser sägs ha använt nötterna p.g.a deras tillgänglighet och sederande effekter som håller i sig lång tid.

Effekter

hallucinogen effekt. Kan ibland beskrivas som delirisk, den verkar även med "stenande" effekt och har ibland en sövande verkan som ofta resulterar i en djup och nästan koma-lik sömn som kan vara upp till 20 timmar. Vissa menar att effekten kan liknas vid en blandning av cannabis och svamp. I en tripprapport på Erowid [1] kan man läsa att personen liknar muskotnötens effekter vid MDMA, vilket låter rimligt om de aktiva ämnena omvandlas till fenetylaminer (som man kan läsa mer om längre ner).

Effekten av en oral dos kan ta 2 till 7 timmar att komma igång och effekten vara i 24 timmar, i vissa fall upp till 72 timmar.

Vid rökning av nöten kan man uppnå effekt efter bara 10 minuter, dock uppnår man sällan full effekt förrän efter ca. 1 timme.

Varningar och bieffekter

Myristicafragrans.jpg

Det finns även dödsfall rapporterade vid starka överdoser och/eller överkänslighet. Vid mindre överdoseringar är långvarigt illamående med kräkningar, huvudvärk, epilepsiliknande kramper och muntorrhet några av biverkningarna. Muskot har en abortframkallande effekt.

Den vanligaste bieffekten vid oralt intag är illamående som orsakas av den starka smaken. Men också muntorrhet som beror på uttorkning, eftersom man urinerar mer än normalt. Detta påstås kunna förhindras om man gör the på nöten eller om man dricker stora mängder vätska innan och under tiden drogen verkar. Muskot ger även röda ögon och svårigheter att urinera. Vid rökning av muskotnöt kan effekten framkalla huvudvärk och möjligtvis muntorrhet.

Dessa bieffekter kan troligtvis härledas till terpenfraktionen av oljorna där ett flertal substanser antingen vekrar sederande eller som antikolinesteras.

Det finns även rapporter om att safrol ger akuta leverskador och att vissa ämnen i muskotnöten skulle vara cancerframkallande. Det sista påståendet kommer från djurförsök på gnagare där man kunde se metaboliten 1-Hydroxysafrol i urinet. Ämnet kunde inte påvisas analyser av människors urin. Källa: [2]


Preparering och dosering

Oralt

Börja med en låg dos, att ta för mycket ger mycket obehagliga bieffekter. Eftersom en nöt kan väga mellan 2 - 8 gram kan det vara en ide att endast utgå efter de uppgifter som finns om viktbaserade doseringar som mellan normal/hög dos ligger mellan 0,15 - 0,24g / kg kroppsvikt, ett omräknat värde från källa [3] vilket för dom flesta skulle betyda ungefär 10-15 gram.

"Jag kände ingenting av 4g. 8g visade sig vara en bra dos att trippa lagom på. Så jag antar att tröskeln skulle ligga runt 6g. Det gäller verkligen att öka dosen försiktigt, för effekt i förhållande till dos -kurvan är allt annat än linjär när det gäller muskot!" Källa: Unkas som anger doseringsskalan mellan 6 - 12 g.

Man skall givetvis betänka att det förekommer en variation av potensen mellan olika importörer, beroende på faktorer som färskhet, växtplats, årets väderförhållanden, genetisk variation etc. Som sagt, börja med en låg dos för att hitta den nivå som passar dig.

Rökning

Muskotnöt/eller blommor påstås även kunna rökas, då i betydligt mindre doser. Effekten kommer snabbare än en oral dos när man röker muskot. Börja med en nypa som röks i bong eller pipa.

Övriga

Det finns även rapporter om att de aktiva oljorna kan tas upp via huden. En metod som inte ger bieffekter. [4]

Oljorna kan extraheras från malda nötter eller blommor med aceton eller alkohol. En extrahering sägs minska graden av bieffekter om man skiljer fraktionerna åt beroende på kokpunkt.

Om innehållet

Aktiva ämnen

Myristicin

Muskot innehåller eteriska oljor som i sin tur innehåller fenolerna myristicin och elemicin samt fenolalkoholerna safrol, eugenol och metyleugenol som anses mest bidragande till effekten.

Muskotblomman sägs innehålla mer myristicin än nöten. Hela nötter är starkare än de som säljs malda.

När det gäller muskotolja så finns myristicin i princip enbart i ostindisk olja. I västindisk är halten under 1 %. Källa: [5]

Den exakta verkningsmekanismen är oklar. En teori är att myristicin, safrol och elimicin metaboliseras till fenetylaminer (MDA-analoger) i kroppen, även om denna teori inte har kunnat bevisas. Även andra ämnen i oljan kan ligga bakom effekter och bieffekter.

Safrol

Myristicin, elemicine & safrole appear to be responsible of the psychoactive effects. Apparently an amination takes place during metabolism that transforms this substances into centrally active amphetamine derrivaties (Isaac, 1993. 883; Shulgin & Naranjo 1967; Weil 1965, 1967). Amination of myristicin yeilds MMDA, a known entactogenic compound (Shulgin & Shulgin 1991). Elmecine is transformed into TMA (3,4,5-trimethoxy-amphetamine), a substance related to mescaline. Aminization of safrole results in MDMA----

Although myristicin has been pharmacologically demonstrated to have a mild MAOI effect (Isaac 1993, 883), it's likely not suitable for use as an ayahuasca analogue. The trimyristine that is present in the extract has a sedative effect upon chickens (Sherry et al. 1982). Källa: [6]

Elemicin

Myristicin constitutes about two thirds of the aromatic ether fraction, but it cannot account entirely for the psychoactivity of nutmeg. A 400-mg dose of myristicin, almost twice the amount present in 20 gm of nutmeg (20 gm being assumed to be the quantity required to produce psychotropic effects) produces only mild effects\footnote {Schultes and Hofmann. The Botany and Chemistry of Hallucinogens. p. 121}. The author is am not aware of any trial involving an accurate mix of all of the known aromatic ethers. Those occurring at more than 10 mg per 20 g are myristicin (210 mg), elemicin (70 mg), safrole (39 mg), methyleugenol (18 mg), and methylisoeugenol (11 mg). Safrole is probably not psychoactive, so elemicin might be worth investigating, thought it is doubtful that it alone can account for the activity.

Källa: [7]

Fullständig tabell

Composition of Oil of Nutmeg: Terpenic Fraction

Namn Kvantitet Effekter
a-Pinene 36.2 convulsant
Sabinene 12.8
1,8-p-Menthadiene 12.8 anticholinesterase, sedative
b-Pinene 6.2 convulsant
1,4-p-Menthadiene 3.5 anticholinesterase
Camphene 3.0
1-Methene-4-OL 2.9 anticholinesterase
Borneol 2.6 CNS stimulant
p-Cymene 1.8
Furfural 1.5
Furfurol 1.5
1,4(8)-p-Menthadiene 1.1
1-Menthene-8-OL 0.4 anticholinesterase
1,8-Cineole 0.4 anesthetic, anticholinesterase,sedative,CNS stimulant/convulsant
a-Terpinene 0.3 anticholinesterase
Geranyl acetate 0.2 sedative
Andra ämnen (<1%) är

b-myrcene, a-phellandrene, a-thujene, cis-p-ment-2- enol and cis-piperitol

Composition of Oil of Nutmeg: Aromatic fraction

Namn Kvantitet Effekter
Myristicin 7.0 Ca-antagonist, hypotensive, sedative, antidepressant, hallucinogen, anesthetic, serotonergic
Elemicin 2.4 antidepressant, hallucinogen, antihistaminic, hypotensive, antiserotonergic
Safrole 1.3 anticonvulsant, Ca-antagonist, CNS depressant, anesthetic
Methyleugenol 0.6 anesthetic, sedative, narcotic, anticonvulsant
Eugenol 0.2 anticonvulsant, antiarachidonate, motor depresant, Ca11antagonist
Methylisoeugenol 0.4 anesthetic, antihistaminic
Methoxyeugenol 0.3
Isoeugenol 0.2 sedative, motor stimulant/depressant
Isoelemicin 0.1 see Elemicin
Toluene 0.1

Källa: Tabell från [8]

Se även kapitel 5 i källa [9]

Trådar på Magiska Molekyler

Muskotnöten bör inte underskattas.

Muskot, dess psykiska verkan

Fyra till sjukhus efter muskotfylla

Externa länkar

  1. Erowid Experience Vaults: Nutmeg Main Index
  2. Absorption, metabolism and excretion of safrole in the rat and man. Benedetti MS, Malnoe A, Broillet AL.
  3. Nutmeg -- A Personal FAQ
  4. Best Prep Methods for Nutmeg? + mycket kemi.
  5. Shenet - Muskotnöt eterisk olja
  6. The Encyclopedia of Psychoactive Plants av Christian Rätsch.
  7. Erowid
  8. Toxicology of Nutmeg Abuse som listar källan som Shulgin AT, Sargent T, Naranjo C. The chemistry and psychopharmacology of nutmeg and of several related phenylisopropylamines. In: Ethnopharmacologic Search for Psychoactive Drugs.
  9. Report No. 1: Nutmeg processing and marketing in Grenada

Myristica fragrans Houtt. Mycket information finns här.

Erowid Nutmeg Vault

MDidea Extracts Professional:Proper Special Extracts Series:Semen Myristicae extract,Nutmeg,Roudoukou,Mace.Narrative.

Myristica fragrans - Google Bildsökning

Sidan ändrades senast 28 juni 2012 klockan 17.17.
Den här sidan har visats 21 037 gånger.

Translate this page: