Baeocystin

Generell information

Baeocystin är en tryptamin som är en del av det totala alkaloidinnehållet i vissa sorters psilocybinsvampar, exempelvis Psilocybe semilanceata (Toppslätskivling), Psilocybe baeocystis (som molekylen har fått namnet från) och Panaeolus subbalteatus (Kantbroking).

Enligt John Allen är effekten av baeocystin snarlik psilocin.[1]

Baeocystin Hydrolyseras i kroppen till 4-HO-NMT, en NMT-analog.

Kemi

Kemiskt sett är baeocystin närbesläktad med både psilocybin och psilocin. Baeocystin är monometyl-analogen av psilocybin. Molekylen hydrolyseras i kroppen till fosforsyra och 4-hydroxi-metyltryptamin som är det aktiva ämnet. Baeocystin är liksom psilocybin p.g.a fosfatgruppen inte känslig för oxidation.[2]

Molekylen norbaeocystin får man om man tar bort metylen helt från kvävet. Norbaeocystin finns ofta endast i knappt spårbara mängder i psilocybinsvampar. Psykoaktiviteten är okänd, men bör p.g.a sin ringa mängd inte inverka på ruset.

Baeocystin.png
3-[2-(metylamino)etyl]- 1H-indol-4-ol-divätefosfatester
4-OPO4-MT
C11H15N2O4P
254-258 °C
270,28 g/mol
Läs under extrahering

Hur baeocystin skapas i svamparna:

Psilocybin Pathway.jpg

Källa: [3]

Externa länkar

  1. Entheogen Network: Baeocystine and Norbaeocystine ?
  2. Jochen Gartz - Observations on the psilocybe cyanescens complex of europe and north america
  3. Grid Biosynthesis of Psilocybin

Leung, AY; Paul, AG. Baeocystin and norbaeocystin: New analogs of psilocybin from Psilocybe baeocystis. J. Pharm. Sci., 1 Jan 1968, 57 (10), 1667–1671.

Tråd på The Shroomery: Baeocystin

Sidan ändrades senast 24 januari 2013 klockan 12.11.
Den här sidan har visats 12 090 gånger.

Translate this page: