Psilocybin

Generell information

Psilocybin är en naturlig förekommande hallucinogen drog som finns i flera olika sorter av psilocybinsvampar. I kroppen hydrolyseras Psilocybin till psilocin som är den farmakologiskt aktiva drogen. Båda tillhör molekylgruppen tryptaminer.

Psilocin är strukturellt lik serotonin (5-HT). Den primära verkningen av psilocin är genom bindning till serotoninreceptorer av typerna 5-HT2A och 5-HT2B (är en selektiv agonist till 5-HT2B). Men drogen binder även till flera andra serotonin och dopaminreceptorer samt i viss mån även imidazolin- och alfa-receptorer[1].

I en studie från 2012[2] visade forskare att blodflödet i hjärnan minskade under påverkan av psilocybin (psilocin). Tolkningen av resultaten pekar mot att effekten av psykedeliska droger skapas av en minskad aktivitet och konnektivitet i hjärnans viktigaste anslutningspunkter, vilket ökar förmågan att uppleva tillstånd av obehindrad varseblivning.

En studie från 2014[3] som undersökte människor som injicerats med 2mg psilocybin med funktionell magnetresonanstomografi visar dock att konnektiviteten (anslutningarna) mellan hjärnans delområden ökar dramatiskt jämfört med det nyktra tillståndet, vilket komplicerar vår möjlighet att dra några definitiva slutsatser om den psykedeliska trippens verkningsmekanismer.

The active ingredient in the psychedelic drug, psilocybin, seems to completely disrupt the normal communication networks in the brain, by connecting "brain regions that don't normally talk together," said study co-author Paul Expert, a physicist at King's College London.

...

In the current study, the team used functional magnetic resonance imaging (fMRI) to scan the brain activity of 15 healthy volunteers — once after they had taken a placebo, and once after they took the hallucinogen psilocybin. ...

The team then compared the brain activity of the individuals on and off the drug, and created a map of connections between different brain regions.

Psilocybin dramatically transformed the participants' brain organization, Expert said. With the drug, normally unconnected brain regions showed brain activity that was synchronized tightly in time. That suggested the drug was stimulating long-range connections the brain normally wouldn't make. After the drug wore off, brain activity went back to normal.
— LiveScience 2014-10-29[4]

Till vänster (a) visas en visualisering av konnektivitet mellan hjärnans delar i nyktert (placebo) tillstånd och till höger (b) under påverkan av psilocybin:

Psilocybin connectivity.jpg

En studie från 2015 visar att fas-synkroniserade deltavågor i retrospleniala cortex (RSC), parahippocampus och de laterala orbitofrontala delarna av hjärnan kan korreleras med intensiteten av spirituella upplevelser under trippen[5].

Psilocybinsvampar anses vara lätta att tolerera[6] och har få bieffekter/risker, men tänk på Set och setting för att undvika snedtrippar och maximera chanserna för en underbar psykedelisk tripp.

Psilocin ökar blodtrycket och pulsen. Jonbalansen samt nivåerna av blodsocker och kolesterol påverkas inte, men man får ökade nivåer av prolaktin, kortikotropin, kortisol och tyreotropin. Hormonnivårna återvänder till normala nivåer inom fem timmar[7][8].

Psilocin glukuronideras av den endoplasmiska enzymen UDP-glukoronosyltransferas till psilocin-O-glukoronid och i den formen utsöndas ca 80% från kroppen. Andra metaboliska nedbrytningsvägar är exempelvis oxidering till 4-HIAA och 4-HT (ca 4% bryts ner på det sättet). I princip allt har lämnat kroppen inom ett dygn, redan efter 8 timmar har 65% försvunnit via urinen och 15-20% via galla och avföring. Halveringstiden för psilocin i blodet är 2.5 timmar efter oralt intag[7].

Läs mer om hur effekterna upplevs i artikeln om psilocybinsvampar.

Psilocybin har ett antal terapeutiska och medicinska användningsområden som gås igenom i artikeln Medicinska användningsområden för psykedeliska droger.

Dosering

Effekt Dos
Tröskeldos 2 mg
Lätt 2 - 4 mg
Medel 4 - 8 mg
Stark 8 - 20 mg
Mycket stark 20 + mg
LD50 280 mg/kg eller ca 20 g om man väger ca 70kg.

Se även Magiska Molekylers dosuträknare.

Kemi

Psilocybin är en alkaloid som är lättlöslig i vatten, men olöslig i opolära lösningsmedel såsom eter eller kloroform.

Psilocybin hydrolyseras mycket enkelt i sur (exempelvis magsaft) eller basisk miljö till psilocin (det psykoaktiva ämnet) och fosforsyra (resp. fosfat). Exakt samma reaktionstyp används vid "förbränning" (dvs. omvandling i ADP) av ATP i celler.

Baeocystin är monometyl-analogen av psilocybin. Det finns även en trimetyl-analog som heter Aeruginascin, den är dock endast påträffad i svampen Inocybe aeruginascens[9][10][11].

Psilocybin.png
3-[2-(Dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-ol-diväte-fosfatester
4-fosforyloxi-dimetyltryptamin eller 4-PO-DMT
C12H17N2O4P
220-230 °C
284,25 g/mol
Läs under extrahering

Syntes

Psilocybin kan framställas genom O-fosforylering av psilocin i ungefär 50% utbyte. Med hjälp av en väldigt stark bas (t ex butyllitium) kan hydroxigruppen i psilocin deprotoneras och sedan tillåtas reagera med tetra-O-benzylpyrofosfat. Påföljande hydrolys och katalytisk reduktion ger psilocybin.

Hur psilocybin skapas i svamparna:

Psilocybin Pathway.jpg

Källa: [12]

Videoklipp

Dr. Robin Carhart-Harris - Psilocybin and the Psychedelic State

TEDx Mid Atlantic - Roland Griffiths on psilocybin

Johns Hopkins Psilocybin Research Project - Roland Griffiths


Se även The New Yorker: Magic Mushrooms and the Healing Trip om en 63-årig amerikansk fotograf med cancerdiagnos som fick möjlighet att ta psilocybin i en studie.

Externa länkar

 1. Psychedelics and the Human Receptorome (Ray, 2010)
 2. Neural correlates of the psychedelic state as determined by fMRI studies with psilocybin (Carhart-Harris, 2012)
 3. Homological scaffolds of brain functional networks (Petri, 2014)
 4. LiveScience 2014-10-29: Magic Mushrooms Create a Hyperconnected Brain
 5. Psilocybin-induced spiritual experiences and insightfulness are associated with synchronization of neuronal oscillations. (Kometer, 2015)
 6. Tolerability, Assessment, and Prediction of Psilocybin-induced Altered States Of Consciousness (Studerus, 2012)
 7. 7,0 7,1 Psilocybin--summary of knowledge and new perspectives. (Tylš, 2014) pdf-version
 8. The pharmacology of psilocybin (Passie, 2002)
 9. Tryptamines as Ligands and Modulators of the Serotonin 5-HT2A Receptor and the Isolation of Aeruginascin from the Hallucinogenic Mushroom Inocybe aeruginascens. (Jensen, 2004)
 10. Jochen Gartz - (1987) Variation der Alkaloidmenge in Fruchtkörpern von Inocybe aeruginascens. Planta Med. 53, 539-541.
 11. Jochen Gartz - (1989) Analysis of aeruginascin in fruit bodies of the mushroom Inocybe aeruginascens. Int. J. Crude Drug Res. 27 (3), 141-144.
 12. Grid Biosynthesis of Psilocybin

Sidan ändrades senast 16 januari 2016 klockan 06.09.
Den här sidan har visats 31 991 gånger.

Translate this page: