DMT

Generell information

DMT

N,N-DMT, mer känd som bara DMT eller dimetyltryptamin, är en kraftigt hallucinogen tryptamin som syntetiserades för första gången 1931 av Richard Helmuth Fredrick Manske, men att den var psykoaktiv upptäcktes först 1956 av Stephen Szara[1].

Strukturmässigt liknar DMT neurotransmittorn serotonin. DMT förekommer naturligt i den mänskliga kroppen i mycket små mängder, den exakta funktionen är okänd, men det förekommer många myter om att den skulle utsöndras när man sover eller när man dör vilket inte är bekräftat[2]. Från forskarhåll spekuleras det kring att DMT kan ha en skyddande effekt på hjärnan hos personer som exempelvis drabbas av en stroke. Genom aktivering av sigmareceptorerna förhindras oxidativ stress och celldöd[3][4][5]. En studie från 2020 visar att DMT stimulerar neurogenes (nybildandet av neuroner i hjärnan)[6]. Ensam och tillsamamns i ayahuasca har den en rad medicinska användningsområden, se artikeln om Medicinska användningsområden för psykedeliska droger.

DMT är en av de psykedeliska ingredienserna i ayahuasca och återfinns i ett flertal växter (se nedan). DMT-molekylens struktur återfinns även i psilocin (4-HO-DMT) och psilocybin (4-PO-DMT), de aktiva tryptaminerna i psilocybinsvampar samt i 5-MeO-DMT och bufotenin (5-OH-DMT).

DMT bryts snabbt ned i kroppen av monoaminoxidas och kräver därför att man använder en MAO-hämmare för att den skall bli psykoaktiv vid oralt bruk. För mer information om oral användning av DMT, se Ayahuasca.

DMT är narkotikaklassad i Sverige och många andra länder.

Växter som innehåller DMT

Läs även Lista över hallucinogena växter, svampar och djur.

Buskar/träd/suckulenter

Nedan listas arter som har en relativt ren DMT-profil. DMT finns i många fler arter men då i kombination med andra tryptaminer, exempelvis 5-MeO-DMT, Bufotenin, NMT, m.fl.

Namn Växtdelar  % DMT
Släktet Acacia Blad, bark Innehåller även tryptaminer
Acacia maidenii Bark 0.36%, men innehåller även NMT
Acacia phlebophylla Löv 0.3%
Acacia simplex (f.d A. simplicifolia) Stam/ bark 0.81%, men innehåller även NMT
Släktet Delosperma N/A Varierande
Släktet Desmanthus
Desmanthus illinoensis Rotbark 0.0 - 0.34%
Desmanthus leptolobus Rotbark 0.14%
Släktet Desmodium Varierande Varierande. Innehåller även andra tryptaminer, fenetylaminer och betakarboliner.
Diplopterys cabrerana Blad 0.17-1.75% (ej enbart DMT)
Släktet Mimosa Rotbark, rötter
Mimosa hostilis Rotbark, rötter 0.57%
Pilocarpus organensis N/A 1.06% (ej enbart DMT)
Släktet Psychotria Blad
Psychotria carthagenensis Grenar med löv 0.2%
Psychotria viridis Grenar med löv 0.10 - 0.16%
Släktet Virola Varierande
Virola theiodora Blommor 0.44%
Vepris ampody Grenar med löv 0.22%

Vass

Läs även separat artikel om släktet Phalaris.

Växtnamn Källa Ämne Mängd
Phalaris arundinacea (Rörflen)
DMT, 5-MeO-DMT. Torkade växtdelar: 1. DMT 0.060%
2. Alkaloider 0.004-0.121%
Phalaris aquatica (Knölflen)
DMT, 5-MeO-DMT. Torkade växtdelar: 1. DMT 0.100%
5-MeO-DMT 0.022%
5-OH-DMT 0.005%
2. DMT 0.170%
5-MeO-DMT 0.060%
3. Alkaloider 0.007-0.18%
Phragmites australis (Vass) ? DMT och närbesläktade ämnen. ?

Källor: Bl.a Jonathan Ott, Terence McKenna

Effekter

DMT-kristaller

Först och främst enteogen. Intag av DMT är, rätt utfört, en länk till sitt eget gudomliga väsen, till andar, väsen och mycken skönhet. Hallucinogena effekter i form av kraftiga OEV:s och CEV:s.

POSITIVA

 • Kort varaktighet (när det röks)
 • Djupa upplevelser
 • Intensiva OEV:s och CEV:s., kaleidoskopiska mönster
 • Kraftfulla sinnesintryck
 • Djupgående livsförändrande spirituella upplevelser

NEUTRALA

 • Förändrad uppfattning av tid
 • Hörselhallucinationer (Surrande/brummande)
 • Förändrade färger (exempel Röd, grön och guld-färger på hela omgivningen)

NEGATIVA

 • FÖR intensiv upplevelse
 • Jobbigt för lungorna (när man röker)
 • Illamående (vid oralt intag)
 • Svårt att integrera upplevelserna
 • Överväldigande rädsla, panik

Kontakter med entiteter

DMT har en stark förmåga att i högre doser framkalla upplevelser där man har möten med entiteter (väsen, andar, guider gudar) som upplevs verkliga.

2020 publicerades en studie[7] som undersökte förekomsten och interaktionen med entiteter med hjälp av formulär som frivilliga fick fylla i. Av 4610 formulär valdes 2561 för studien. Genomsnittlig deltagarålder var 32 år, 77% män, 85% kaukasisk, 64% bodde i USA.

De flesta deltagarna uppgav att någon form av kommunikation inträffade under mötet, där 49% rapporterade att kommunikationen var enkelriktad (från entitet till respondent) och 40% tvåvägs, och att typen av kommunikation mestadels var telepatisk (74%) men även verbal (26%) och genom gester (40%) och beröring (17%) eller en kombination av båda två.

Den vanligaste beskrivningen av entiteten var bara ett "väsen" (60%), andra använde termerna: "guide" (43%) "ande" (39%) "Alien" (39%) eller "hjälpare" (34%). Andra noterbara beskrivningar som några små andelar av deltagarna använde (intervall 10–16%), inkluderade termerna "ängel", "älva", "religiös personlighet" eller "växt-ande" och små andelar (intervall 1–5%) rapporterade termer som "gnome", "monster" eller en "avliden" person.

De flesta deltagarna rapporterade att de reagerade emotionellt på upplevelsen (99%). Deltagarna rapporterade att dom upplevde glädje (65%), förtroende (63%), överraskning (61%), kärlek (59%), vänlighet (56%), vänskap (48%) och rädsla (41%) under mötesupplevelsen, med en minoritet som rapporterade känslor som sorg (13%), misstro (10%), avsky (4%) eller ilska (3%). Kärlek (21%) var den mest framträdande känslan som upplevdes under mötet. Över hälften (58%) rapporterade att entiteten också hade en känslomässig reaktion på mötet. Den vanligaste känslan som entiteten tycktes visa var kärlek (17%), vänlighet (11%) eller glädje (10%), med låga andelar (~ 2%) som rapporterade känslor med negativ laddning (t.ex. ilska, rädsla , misstro, avsky, sorg).

Endast 9% av de tillfrågade upplevde att entiteten existerade "helt inom mig själv" (med andra ord, så tror majoriteten att dessa entiteter är "verkliga" och faktiskt existerar någonstans utanför dom själva) 80% sa att upplevelsen förändrade deras grundläggande uppfattning om verkligheten. En majoritet av urvalet rapporterade att entiteten var medveten (96%), intelligent (96%), välvillig (78%), helig (70%), hade handlingsfrihet i världen (54%) och var positivt bemötande (52 %). Ett fåtal rapporterade att entiteten var krävande (23%).

64% av personerna som identifierade sig som "ateister" innan mötet med DMT-entiteten slutade identifiera sig som ateister efter mötet. På samma sätt var 40% av agnostikerna inte längre agnostiker. Före dessa möten trodde bara 36% av deltagarna på Gud ("tron på en absolut högre verklighet, eller en högre makt, Gud eller kosmisk gudomlighet eller den absolut högsta personligheten") men att efter sina erfarenheter rapporterade 58% att de bekände sig till den typen av trossystem.

Över hälften (intervall 54–65%) av deltagarna rapporterade att mötet med entiteten var en av de fem bästa eller enskilt mest personligt meningsfulla, andligt signifikanta eller psykologiskt insiktsfulla upplevelserna i deras liv. 32% rapporterade att mötet var en av de fem bästa eller enskilt mest psykologiskt utmanande upplevelserna under deras livstid. De flesta deltagarna rapporterade ihållande positiva och önskvärda förändringar som de kopplade ihop med upplevelsen, inom områden som välbefinnande och livsnöjdhet (89%), livets syfte (82%), livets mening (81%), sociala relationer (70%), attityder om livet (88%) och Jaget (84%), humör (67%) och beteende (71%). Endast 1–5% av deltagarna rapporterade negativa eller oönskade förändringar i nyss nämnda funktionsområden.

Användning och dosering

Det kan inte nog understrykas att DMT inte är en leksak, och knappast kan användas som partydrog. En erfaren guide (sitter) och att man själv är påläst och har ägnat sig åt mental förberedelser en god tid innan troppen är en mycket stark rekommendation för nybörjare. Allt för att trippen inte skall utmynna i en mardrömslik upplevelse.

Set och setting med en bekväm säng/soffa och en stunds stilla avkoppling av kropp och tanke innan är starkt rekommenderat. Ingen musik, eller mycket lugn sådan, mer åt atmosfärljudhållet (hav mot strand, vindens sus, fågelsång, djungelljud, etc.) eller icaros på låg volym, sinnena blir lätt överstimulerade... Totalt mörker är en fördel för att muskelkontrollen över ögonen inte ska behöva vara ett problem när man vill se dom visuella miljöerna med full intensitet. Vissa upplever att kroppstemperaturen sänks, att ha varmt i rummet, täcken eller filtar eller dylikt till hands, kan vara en fördel.

Inhalerad dos

DMT kan rökas i en klassisk "crackpipa", i en glasflaska med hål i botten fyllt med stålull kallad "the machine" eller förångas och inhaleras med hjälp av en vaporizer. Effekten är närmast omedelbar och väldigt intensiv. Man skjuts iväg från 0-100 på mindre än 30 sekunder. Förknippat med uppskjutet upplever många ett dånande/tjutande ljud följt av intensiva OEV:s och CEV:s. Effekten varar i 5-20 minuter.

För att få effekt när man röker DMT ska man röka så mycket som möjligt innan man är iväg, helst ska man få i sig 3 djupa andetag som hålls inne tillräckligt länge för att inte ångor ska finnas i utandningen. Röken har mycket stark kemikaliesmak och vissa upplever det lättare att röka om man tar några droppar stark mentol/mint-lösning i munnen innan för att bedöva smaken. Röken är ganska stark för halsen och lungorna, kan orsaka temporär slembildning, rosslande andning etc. Astmatiker avrådes från att använda inhalerad DMT.

DMT kan även blandas i en rökmix (med lättrökta örter), ruset blir mer utdraget, inte lika intensivt. En metod som seglat upp under 2000-talet är att låta extraherad DMT indunstas tillsammans med harmelalkaloider på en rökmix eller i originalet på krossade blad från Banisteriopsis caapi. Metoden har sitt ursprung i Australien, där b. caapi och DMT från Acacia blandas och kallas changa. Kombinationen av inhalerad MAO-hämmare och DMT ger en förlängd effekt.

Läs även vad Terence McKenna har att säga om sina erfarenheter av att röka DMT[8].

Nivå Dos
Tröskeldos 2 - 5 mg
Lätt 10 - 20 mg
Medel 20 - 40 mg
Stark 40 - 60 mg

Källa: [9]

Oral dos

För att DMT ska bli aktivt oralt krävs att man använder en MAO-hämmare Effekten varar i 4-6 timmar. DMT-ruset är ganska likt det man får av svamp, av förståeliga skäl, DMT är kemiskt närbesläktad med Psilocybin (4-PO-DMT) och Psilocin (4-HO-DMT).

Bra råd om oral dosering:

Different people have different body weights obviously, and simply respond differently to quantities off DMT.

And also it depends on how much MAO one uses... these figures are for a good average MAO dose, say 3-5 grams of rue... with an average person of average body weight who is typically well prepared and capable of dealing with psychotropic states.

the caveat is that for some people, 150mg may be 'too much', and cause overdose experiences.
— carpedmt[10]

Dos Effekt
30mg something is going on....for most people this is not nearly enough to be of any signfigance, unless one is taking a very large MAOI dose....or a lot of ayahuasca vine. This may be a good introduction.
60mg possibly light visuals, probably not very much. A good gentle self obervational, light physical opening. Walking around and interacting should be easy. Most should have no problems dealing with this dose.
100mg clear visuals, opening, brightening of

all senses, a good effect. Probably a good standard dose. Walking around and sitting upright are very possible. Maybe there can be a beginning for interdimensional communciations and the like. Good for singing and bodywork, sorting out the personal inventory etc.

150mg strong for many people, where it gets more visionary and immersed for others, where the transpersonal really beings to kick in. Many won't find they are really getting to where they want to go with this dose.
200mg usually a solid immersive visionary experience, where one is still able to navigate the physical reality if need be.
250mg many are pretty much pinned to the floor, this dose can be very workable for many people.
300mg a good standard, strong visionary dose, as much as 90% of people would ever really want to do. This is where interdimensional communication, obe like experiences, and very unusual and experientially real phenemona really come to the fore. Although, 200mg may do the same thing for other people.
400mg some people need this much (of large body weight and tolerance to substances in general!), but usually 300mg is about the upper limit, beyond that it can become difficult to work with for most.
500mg too 'full on' to really work with for most...just too much information....the elements that arise may become too distorted and 'excited' for their to really be grounding and/or assimilation.
700-1000mg no recall to little recall whatsoever, can be very stressfull to the system, where the quality of overdosing in the smoked DMT state comes into play. i.e. convulsing, frothing at the mouth, eyes rolling backwards.

Källa: [11]

Intravenös dos

0,2mg/kg för svaga-medeleffekter till 0,6mg/kg för kraftfull effekt på gränsen till överdos.

Kemi

DMT.png
2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimetyletanamin
DMT, Dimetyltryptamin, N,N-dimetyltryptamin
C12H16N2
74OC
Normal bör vara 380-400 OC (extrapolerat)
Vid 80 Pa 160 OC
188,27 g/mol
1,099 g/ml
Läs under extrahering

Den biosyntetiska banan (syntetiseringen som sker i växterna) går från L-tryptofan som dekarboxyleras till tryptamin som sedan med N-methyltransferas (INMT) skapar NMT och sedan DMT.

DMT biosynthetic pathway.png

Videoklipp

DMT - The Spirit Molecule

Externa länkar

 1. Dimethyltryptamin: its metabolism in man; the relation to its psychotic effect to the serotonin metabolism (Szara, 1956)
 2. Magiska Molekyler: Myter om endogent DMT
 3. DMT: Beyond the trip, a potential multifaceted medicine
 4. Dimethyltryptamine (DMT): a biochemical Swiss Army knife in neuroinflammation and neuroprotection? (Szabo & Frecska, 2016)
 5. What role does the ‘spirit molecule’ DMT play in the brain?
 6. N,N-dimethyltryptamine compound found in the hallucinogenic tea ayahuasca, regulates adult neurogenesis in vitro and in vivo (Morales-Garcia, 2020)
 7. Survey of entity encounter experiences occasioned by inhaled N,N-dimethyltryptamine: Phenomenology, interpretation, and enduring effects (Davis, 2020)
 8. What happens when I smoke DMT
 9. Erowid: DMT Dosage
 10. Ayahuasca.com: oral dmt dose range?
 11. Oral dosing with DMT - from DMT World. By: Pip

Erowid DMT Vault

Ayahuasca Analouges

DMT Nexus

Sidan ändrades senast 21 november 2020 klockan 06.22.
Den här sidan har visats 129 400 gånger.

Translate this page: