Psilocybinsvampar

Vanligt förekommande namn och slang: Psykedelisk svamp, psilocybinhaltig svamp, shrooms, knarksvamp, hallucinogen svamp, magisk svamp.

Generell information

Till "psilocybinsvampar" räknas svampar som innehåller psilocybin och/eller psilocin. Vissa arter innehåller förutom dessa även baeocystin, norbaeocystin och/eller aeruginascin.

Flugsvampar och andra svampar avhandlas i egna artiklar.

Arter

Aktiva arter återfinns i ett flertal olika svampsläkten, men de flesta återfinns i Psilocybe och Panaeolus som tillhör familjen Strophariaceae.

Vissa arter i släktet Gymnopilus i familjen Cortinariaceae och släktet Pluteus i familjen Pluteaceae, samt ett fåtal arter i släktena Conocybe, Inocybe, Panaeolopsis och Weraroa är också aktiva.

Det totala antalet aktiva arter ur olika familjer och släkten ligger på mellan 144 [1] och 187 [2] Släktet Psilocybe omfattar 116 arter och av dom har 89 konstaterats innehålla aktiva ämnen. En stor del av dessa arter har enbart återfunnits i Mexiko. [3]

Aktiva arter

Här listas bara arter som har analyserats och har kända och betydande mängder aktiva ämnen, eller av annan anledning har en artikel i MM:s wiki. Se Lista över hallucinogena växter, svampar och djur för en komplett lista.

Vissa av listningarna anger medelvärden, andra anger maximala halter i undersökningarna. Det kan förekomma felaktiga värden. Förklaringar anges ibland i artiklarna för respektive art. Tips: Tabellen kan sorteras genom att man klickar i titelfälten.

Namn  % Psilocybin  % Psilocin  % Baeocystin  % Total Källa
Conocybe cyanopus 0,87 N/A 0,15 1,02 Gartz, Magic mushrooms Around the world
Gymnopilus purpuratus 0,3 0,28 0,04 0,46 Medelvärde (Gartz 1991; 1999)
Gymnopilus spectabilis (Ringbitterskivling) N/A N/A N/A N/A Okänd
Gymnopilus valdipes 0,12 N/A N/A 0,12 Hatfield et al (1978)
Inocybe aeruginascens 0,31 0,008 0,21 0,528 Gartz, Magic mushrooms Around the world
Panaeolus cambodginiensis 0,55 0,6 N/A 1,15 Merlin och Allen, 1993
Panaeolus cyanescens 0,46 0,99 0,00 1,45 Se artikeln. Medelvärden från 16 analyser
Panaeolus subbalteatus (Kantbroking) 0,35 0 0,23 0,58 Se artikel
Pluteus salicinus (Blågrå skölding) 0,35 0,01 0 0,36 Medelvärde av hattar, Se artikeln
Psilocybe aztecorum N/A N/A N/A N/A Okänd
Psilocybe azurescens 1,45 0,3 0,3 2,05 Paul Stamets och Jochen Gartz
Psilocybe baeocystis 0,85 0,59 0,1 1,54 Repke et al. 1977; Beug and Bigwood 1982(b)
Psilocybe bohemica 0,78 0,0 0,01 0,79 medelvärde (Gartz & Müller 1989; Gartz 1999)
Psilocybe caerulescens 0,2 N/A N/A 0,2 Heim och Hofmann, 1958
Psilocybe cubensis 0,67 0,18 spårmängder 0,86 Medelvärden från Tsujikawa, 2003
Psilocybe cyanescens 0,85 0,36 0,03 1,24 Stijve and Kuyper 1985; Repke et al. 1977
Psilocybe cyanofibrillosa 0,21 0,04 N/A 0,25 Stamets et al. 1980
Psilocybe hoogshagenii 0,6 0,1 N/A 0,7 Heim and Hofmann 1958
Psilocybe liniformans 0,16 N/A 0,005 0,165 Stijve and Kuyper
Psilocybe mexicana 0,35 0,015 0,25 0,615 Se artikel
Psilocybe medullosa N/A N/A N/A N/A Borovicka 2014
Psilocybe pelliculosa 0,41 N/A 0,04 0,45 Beug and Bigwood 1982(b); Repke et al. 1977
Psilocybe samuiensis 0,73 0,52 0,05 1,3 Gartz 1994
Psilocybe semilanceata (Toppslätskivling) 0,98 0,02 0,36 1,36 Gartz 1994
Psilocybe stuntzii 0,36 0,12 0,02 0,5 Beug and Bigwood 1982(b); Repke et al. 1977
Psilocybe subaeruginosa 1,41 0,03 N/A 1,44 Nicole Anastos m.fl
Psilocybe tampanensis 0,51 0,36 N/A 0,87 Gartz 1994
Psilocybe weilii 0,61 0,27 0,05 0,93 Okänd
Psilocybe zapotecorum 0,3 1 N/A 1,3 Stijve och de Meijer (1993)

Den fullständiga listan med aktiva arter finns i länk [2].

Kemi

Psilocybin

Svamparnas aktiva substanser hör till molekylgruppen tryptaminer.

psilocin, psilocybin och baeocystin är mest framträdande. Molekylerna består i grunden av DMT med mindre förändringar i sin struktur.

Psilocybin och baeocystin hydrolyseras snabbt till psilocin respektive 4-hydroxi-N-metyltryptamin samt fosforsyra redan i magsäcken och därmed är alltså psilocin den aktiva substansen.

Psilocybin är en mer stabil förening än psilocin, vilket bland annat innebär att svampar som innehåller en större andel psilocybin än psilocin (till exempel Psilocybe semilanceata) tål en längre lagringstid.

Historia

Sedan många tusen år har dessa svampar använts i rituella syften i främst Centralamerika, precis som många andra naturligt förekommande hallucinogener så som Meskalin och DMT. e Olmeker, Zapoteker, Maya och Aztekerna[4] brukade svamp i sina ritualer, men den spanska erövringen och kristendomens förtryck gjorde att svamp inte kunde brukas öppet utan användningen fick ske i hemlighet. Så var det ända fram tills andra värdskrigets slut, då Gordon Wasson såg till att svamparnas effekter blev allmänt kända i väst.[5]

Aztekerna kallade de magiska svamparna för "teonanacatl" som betyder guds kött[6]

Svampbruk i konst från Aztekerna
Indian med svampar i handen

Produktion och förekomst

Som tidigare nämnt så finns psilocybinsvampar över praktiskt taget hela världen, så även i Sverige. Den populäraste arten i Sverige heter toppslätskivling (Psilocybe semilanceata). Denna arten råkar dessutom vara en av världens mest potenta psilocybinsvampar.

Psilocybe semilanceata

Man kan odla många sorters svamp utan större svårigheter, även om förfarandet är något mer komplicerat än att odla växter. Här finns en guide för Odling av Psilocybe cubensis.

Grunderna i svampodling handlar om att förstå svampen själv. Svampen är egentligen ett nätverk av trådar, likt träds rötter, som kallas mycelium/mycel. Det finner man normalt under markytan. Det vi i vardagligt tal kallar svamp är bara fruktkroppar som myceliet bildat för att kunna sprida sina sporer till nya platser. Sporer är mikroskopiskt små, haploida och man närmast kan likna deras funktion som "svampfrön".

Svamp konsumerar främst dextros, stärkelse och syre vilket innebär att de är närmre besläktade med djuren än med växterna. Man bör alltså inte vattna en svampodling med gödningsmedel för blommor och hoppas att det ska fungera bra. Vilket substrat som svampar gillar skiljer sig från art till art. Några gillar dynga, andra gillar gräs, trä eller lera.

För den som vill bli mer insatt i ämnet finns många bra böcker, bland annat "The Mushroom Cultivator" av Paul Stamets, som är väl värd att läsa. Ovan rekommenderade bok finns i de flesta, större, svenska bokbutiker på Internet för en rimlig peng. Författaren har även skrivit några andra böcker, bland annat en identifieringsguide för psilocybinhaltiga svampar.

Lagar

Psilocybe cubensis

Substanserna psilocybin och psilocin är enligt svensk lag klassade som narkotika och därmed är all hantering av dem, utan tillstånd, förbjuden.

Sporsprutor och odlingslådor med mycel får inte importeras, den förstnämda för att det rör sig om en kanyl, den andra för att mycelet innehåller psilocybin/psilocin.

Sporerna innehåller dock inte dessa substanser och är således inte olagliga. Möjligen skulle innehav av sporer tillsammans med odlingsinstruktioner och annat material nödvändigt för odlingen kunna anses som "förberedelse till brott".

Hälsa

Medicinska effekter

Psilocybin har studier visat sig kunna lindra/bota bl.a klusterhuvudvärk, depressioner, PTSD, drogberoende (alkohol och niktoin).

Se den separata artikeln om Medicinska användningsområden för psykedeliska droger för källor och mer information.

Fysiska komplikationer

Det finns inga kända fysiska komplikationer förknippade med att konsumera psilocybinhaltig svamp. Dock kan en påverkad person givetvis snubbla, hoppa eller göra något annat dumt och därmed skada sig fysiskt men själva substansen påverkar ej en vanlig, frisk, kropp.

Vissa personer upplever illamående och kräkningar. Detta inträffar oftast i början på resan, men är inte på något sätt farligt. Men en person med allvarliga magproblem bör givetvis fundera över sitt beslut att äta svamparna. Det finns även personer som upplever lätt huvudvärk efter trippen.

Ett överdrivet bruk av vissa psykedeliska droger kan skapa HPPD, en form av synstörning som i vissa fall är permanent eller tar flera år att återställa. Det finns dock väldigt få rapporter om personer som fått detta efter att ha konsumerat psilocybinsvampar.

Plockar man svamparna i naturen, så finns även risken att man plockar fel svampar som kan vara giftiga. Se därför till att fråga en expert om hjälp med identifiering av svampar innan dessa konsumeras.

Psykiska komplikationer

Personer med anlag för schizofreni eller andra psykiska problem kan uppleva en försämring av sina besvär. Vet man med sig att det finns psykiska sjukdomar i släkt så bör överväga noga innan man använder sig av någon form av psykedeliska droger. Det skall dock nämnas av psilocybin med framgång använts i studier för att behandla depressioner. Man bör dock vara mycket insatt för ägna sig åt självhjälp genom psykedelisk terapi. Stor hänsyn bör tagas till att följa råden för bra set och setting.

Effekter

Kantbrokingar i dynghög

Psilocybin ger klassiskt psykedeliska effekter. Se artikeln för förklaring.

Läs även mer om effekt/verkningsmekanism i artikeln om Psilocybin.

Positiva:

 • Insikter
 • Känsla av kärlek, vara ett med alltet, etc.
 • Ökad förmåga att lösa problem, ökad kreativitet, kognitiva funktioner[7].
 • Ökad öppenhet som varar en lång tid efter trippen[8]
 • Ökad känsla av välbefinnande som är mätbar 30 dagar efter trippen[9][10]
 • Upplevelser som en lång tid efteråt upplevs meningsfulla och spirituellt signifikanta[11]
 • Upplevelser som radikalt ändrar ens beteende (till det bättre)[12]
 • Ökad känsla av tillhörighet/sammankoppling med naturen[13]

Neutrala:

 • Ökad puls och blodtryck.
 • Känsla av att frysa om man är lätt klädd.
 • Ökat behov av att behöva urinera.
 • Sämre kroppskoordination.
 • Skakningar/darrningar i muskler.

Negativa:

 • Svaghet
 • Illamående
 • Efterföljande huvudvärk hos vissa personer[14]


15 personer fick i en studie från 2013[15] svara på hur de upplevde effekten av psilocybin eller placebo. Man kan notera att personerna under trippen samtidigt genomgick magnetresonanstomografi, men trots det så får man en bra överensstämmande bild av vilka effekter som är mest framträdande:

Psilocybin effekter.png

Visuella effekter

CEV Visuella effekter med stängda ögon: När man sluter ögonen är det vanligt att man efter kort tid ser mönster eller får rena föreställningar som man normalt inte får när man sluter dem.

OEV Visuella effekter med öppna ögon: Rena hallucinationer enligt ordets rätta tolkning är mycket ovanliga. Det man kan uppleva är ett "lager" av mönster eller rökliknande effekter uppstår när man tittar på föremål eller ytor med öppna ögon. Kanter kan upplevas bågna eller bölja. Föremål kan upplevas vara närmare eller längre ifrån betraktaren än de är i verkligheten. Olika personer har lättare/svårare än andra att uppleva OEV.

Tidslinje

Tid Effekt
0 min Antändning. Vanligtvis så visar sig dom första effekterna av psiloc[ybin/in] efter 10-20 minuter. Roliga eller konstiga saker poppar upp i sinnet. Man kan känna sig mycket avslappnad eller kanske exalterad. Om man tuggar svamparna i ungefär 10 minuter så tar sig psilocybin och relaterade substanser till hjärnan snabbt, om svamparna sväljs direkt så kan det ta upp till en timme innan effekterna startar.
20 min Acceleration. Om du får några fysiska symtom så kommer dom nu. Du kan undvika eller i alla fall reducera illamående genom att inte äta så mycket innan trippen och genom att inte röra dig så mycket under denna fas. Andningsövningar kan i vissa fall hjälpa. Att kasta upp är ovanligt men det kan hända. Om du upptäcker att kroppen absolut inte tycker om svampar så kan du ta åksjukepiller före. Men oroa dig inte för mycket, även om du mår dåligt så försvinner känslan efter ett tag.
40 min I luften. Nu gläntar du på dörren till andarnas värld, ofta är dom första tecknen enkla hallucinationer när man blundar (CEV) eller i mörker, "färgade blippar" och liknande. Om man skulle behöva gå på toaletten så är det bra att göra detta nu.
70 min Ut ur atmosfären. Efter en timme så sätter dom mer kraftfulla effekterna in. Man känner sig lite apatisk och sömmnig. Dom visuella effekterna (OEV) är uppenbara som t.ex. mönster på mattor och tapeter börjar flyta, händerna gör spår i luften, skrattattacker, saker och ting börjar andas.
130 min I omloppsbana. Efter två timmar kommer toppen av upplevelsen. Ofta häpnadsväckande. Tydliga visuella effekter när man blundar, svårigheter med den verbala kommunikationen. Känslor av extas och djup insikt.
300 min Inbromsning. Verkligheten börjar göra sig gällande och man kanske är sugen på att äta och dricka. Tankarna flyter lätt omkring och det är nu möjligt att prata och resonera. Mycket behagligt.
360 min Landning. Efter ungefär sex timmar har dom flesta effekterna försvunnit. Man känner sig omtöcknad och helt slut. Ibland kan verkligheten upplevas som mycket tråkig. Det kan vara en bra ide´ att gå och lägga sig.
12 timmar Verklighet. Om du trippade på kvällen och vaknar nu så är oddsen stora att du mår underbart. Kallas Afterglow
x dagar Jet lag. Efterglöden av upplevelsen kan vara i allt från en dag till flera veckor; dom insikter du har fått om dig själv och världen kan förändra ditt liv. Emellanåt kan dessa erfarenheter vara negativa och risken finns att du blir deprimerad för ett tag när du inser att du har haft fel om något under hela ditt liv, men depressionen blir aldrig extrem och du kommer att bli en mycket bättre person efteråt.

Dosering

Psilocybe cyanescens

Mängden aktiva ämnen skiljer sig mellan olika arter. Dessutom är känsligheten individ- och erfarenhetsbaserad, plus en naturlig skillnad baserad på kroppsvikt. Börja med en låg dos om du är ovan och tag mera nästa gång.

Den rekommenderade dosen för olika arter tas upp under respektive artikel i wikin. Doseringen för psilocybin finns i artikeln Psilocybin.

Använd gärna Magiska Molekylers doseringskalkylator där du själv kan räkna ut dosen för en mängd olika arter. Kalkylatorn tar även hänsyn till din vikt och eventuell tolerans. Det finns även konverteringsformler mellan olika svamparter, antal till vikt m.m..

Tänk på att skapa en bra set och setting innan du skall trippa!

Mikrodosering

Under 2010-talet har mikrodosering vuxit fram som en trend. Det går ut på att man äter ca 10% av en "normal" dos (= 2-5mg psilocybin), vilket knappt är tillräckligt för att effekterna skall märkas, därav namnet mikrodos.

Många personer vittnar om att metoden är effektiv för att ge inspiration, positivt humör (antidepressiv effekt förekommer) och allmänt intressanta effekter i vardagslivet, samtal, promenader m.m. Dosen upprepas med några dagars mellanrum.

Läs mer om mikrodosering:

Se artikeln om Mikrodosering.

Överdosering

LD50 (Lethal Dose 50 %), dvs dosen som krävs för att 50 % av ett antal försöksdjur skall dö har uppskattats till 280 mg / kg för råttor. Det motsvarar en enorm mängd svamp om samma siffror kan överföras till människor. Flera kilo torkad Psilocybe semilanceata (mycket potent art) skulle krävas för att komma upp till de dryga 20 gram psilocybin som skulle krävas för att döda en vuxen man.

Detta tillsammans med den obefintliga missbrukspotentialen och generella avsaknaden av skadliga effekter är anledningen till att narkotikaexperter hela tiden placerar svamp på sista plats på listorna över de farligaste drogerna, se Forskarnas jämförelser av riskerna med olika droger.

Externa länkar

 1. Just How Many Psilocybe Mushrooms Are There in the Genera?
 2. 2,0 2,1 A List of the Known Psilocybian Mushrooms.
 3. List of Psilocybe Species
 4. Hallucinogenic drugs in pre-Columbian Mesoamerican cultures. (Carod-Artal, 2015)
 5. Erowid Psilocybin Mushroom Vault : Psilocybe Mushroom FAQ
 6. Teonanacatl - Hallucinogenic Mushrooms of North America (Ott & Bigwood, 1978)
 7. Exploring the effect of microdosing psychedelics on creativity in an open-label natural setting (Prochazkova, 2018)
 8. Mystical Experiences Occasioned by the Hallucinogen Psilocybin Lead to Increases in the Personality Domain of Openness (MacLean, 2011)
 9. High dose psilocybin is associated with positive subjective effects in healthy volunteers. (Nicholas, 2018)
 10. Emotions and brain function are altered up to one month after a single high dose of psilocybin (Barrett, 2020)
 11. Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance. (Griffiths, 2006) pdf-version
 12. Psilocybin-occasioned mystical-type experience in combination with meditation and other spiritual practices produces enduring positive changes in psychological functioning and in trait measures of prosocial attitudes and behaviors (Griffiths, 2017)
 13. Increased nature relatedness and decreased authoritarian political views after psilocybin for treatment-resistant depression (Lyons, 2018)
 14. Psilocybin dose-dependently causes delayed, transient headaches in healthy volunteers (Johnson, 2012)
 15. Broadband Cortical Desynchronization Underlies the Human Psychedelic State (Muthukumaraswamy, 2013)

The Shroomery

The Magic Mushroom Growers Guide

Bigbabes odlingsguide

Olika arters styrka

Lista över alla arter

Knarkkorvens SvampInfo

PSILOCYBIN, HALLUCINATIONER OCH LEWY BODY-DEMENS Projektarbete av student vid Umeå Universitet 2005.

Occurrence and Use of Hallucinogenic Mushrooms Containing Psilocybin Alkaloids (Andersson, Kristinsson & Gry, Nordic Council of Ministers, 2008) finns även som pdf-version.

Sidan ändrades senast 23 februari 2020 klockan 05.21.
Den här sidan har visats 106 876 gånger.

Translate this page: