Psilocybin

Generell information

Psilocybin är en naturlig förekommande hallucinogen drog som finns i flera olika sorter av psilocybinsvampar. I kroppen hydrolyseras Psilocybin till psilocin som är den farmakologiskt aktiva drogen. Båda tillhör molekylgruppen tryptaminer.

Psilocin är strukturellt lik serotonin (5-HT). Den primära verkningen av psilocin är genom bindning till serotoninreceptorer av typerna 5-HT2A och 5-HT2B (är en selektiv agonist till 5-HT2B). Men drogen binder även till flera andra serotonin och dopaminreceptorer samt i viss mån även imidazolin- och alfa-receptorer[1].

I en studie från 2012[2] visade forskare att blodflödet i hjärnan minskade under påverkan av psilocybin (psilocin). Tolkningen av resultaten pekar mot att effekten av psykedeliska droger skapas av en minskad aktivitet och konnektivitet i hjärnans viktigaste anslutningspunkter, vilket ökar förmågan att uppleva tillstånd av obehindrad varseblivning.

En studie från 2014[3] som undersökte människor som injicerats med 2mg psilocybin med funktionell magnetresonanstomografi visar dock att konnektiviteten (anslutningarna) mellan hjärnans delområden ökar dramatiskt jämfört med det nyktra tillståndet, vilket komplicerar vår möjlighet att dra några definitiva slutsatser om den psykedeliska trippens verkningsmekanismer.

The active ingredient in the psychedelic drug, psilocybin, seems to completely disrupt the normal communication networks in the brain, by connecting "brain regions that don't normally talk together," said study co-author Paul Expert, a physicist at King's College London.

...

In the current study, the team used functional magnetic resonance imaging (fMRI) to scan the brain activity of 15 healthy volunteers — once after they had taken a placebo, and once after they took the hallucinogen psilocybin. ...

The team then compared the brain activity of the individuals on and off the drug, and created a map of connections between different brain regions.

Psilocybin dramatically transformed the participants' brain organization, Expert said. With the drug, normally unconnected brain regions showed brain activity that was synchronized tightly in time. That suggested the drug was stimulating long-range connections the brain normally wouldn't make. After the drug wore off, brain activity went back to normal.
— LiveScience 2014-10-29[4]

Till vänster (a) visas en visualisering av konnektivitet mellan hjärnans delar i nyktert (placebo) tillstånd och till höger (b) under påverkan av psilocybin:

Psilocybin connectivity.jpg

En studie från 2015 visar att fas-synkroniserade deltavågor i retrospleniala cortex (RSC), parahippocampus och de laterala orbitofrontala delarna av hjärnan kan korreleras med intensiteten av spirituella upplevelser under trippen[5].

2019 analyserade forskare i Schweiz 38 studiedeltagares hjärnor med funktionell magnetresonanstomografi före och efter de fick psilocybin tillsammans med några dagars "mindfulness"-meditation[6][7]. Man kunde se förändringar av hjärnans konnektivitet (hur områden i hjärnan kommunicerar med varandra) som inte fanns hos de som bara fick meditera. Det intressanta att man ser ett samband mellan egoupplösning och dessa förändringarna, samt positiva känslor som fortfarande fanns vid en uppföljning 4 månader senare.

Psilocybinsvampar anses vara lätta att tolerera[8] och har få bieffekter/risker, men tänk på Set och setting för att undvika snedtrippar och maximera chanserna för en underbar psykedelisk tripp.

Psilocin ökar blodtrycket och pulsen. Jonbalansen samt nivåerna av blodsocker och kolesterol påverkas inte, men man får ökade nivåer av prolaktin, kortikotropin, kortisol och tyreotropin. Hormonnivårna återvänder till normala nivåer inom fem timmar[9][10].

Psilocin glukuronideras av den endoplasmiska enzymen UDP-glukoronosyltransferas till psilocin-O-glukoronid och i den formen utsöndas ca 80% från kroppen. Andra metaboliska nedbrytningsvägar är exempelvis oxidering till 4-HIAA och 4-HT (ca 4% bryts ner på det sättet). I princip allt har lämnat kroppen inom ett dygn, redan efter 8 timmar har 65% försvunnit via urinen och 15-20% via galla och avföring. Halveringstiden för psilocin i blodet är 2.5 timmar efter oralt intag[9].

Läs mer om hur effekterna upplevs i artikeln om psilocybinsvampar.

Psilocybin har ett antal terapeutiska och medicinska användningsområden som gås igenom i artikeln Medicinska användningsområden för psykedeliska droger. Se även artikeln om mikrodosering som delvis tar upp forskning om mikrodosering av psilocybinsvampar.

Dosering

Effekt Dos
Tröskeldos / Mikrodosering 1 - 4 mg
Lätt 4 - 10 mg
Medel 10 - 20 mg
Stark 20 - 50 mg
Brutal / egoupplösning 50+ mg
LD50 280 mg/kg eller ca 20 g om man väger ca 70 kg.

Dosen beror bl.a på din vikt, känslighet för droger, etc. Ovanstående värden skall bara ses som uppskattningar, ej rekommendationer eller garantier för att effekten inte kan bli svagare eller starkare. Set och setting spelar ofta en större roll än dosen för hur intensiv en tripp blir. Om du är nybörjare så dosera alltid med låga doser de första gångerna.

Se även Magiska Molekylers dosuträknare.

Kemi

Psilocybin är en alkaloid som hydrolyseras mycket enkelt i sur (exempelvis magsaft) eller basisk miljö till psilocin (det psykoaktiva ämnet) och fosforsyra (resp. fosfat). Exakt samma reaktionstyp används vid "förbränning" (dvs. omvandling i ADP) av ATP i celler.

Baeocystin är monometyl-analogen av psilocybin. Det finns även en trimetyl-analog som heter Aeruginascin, den är dock endast påträffad i svampen Inocybe aeruginascens[11][12][13].

Psilocybin.png
3-[2-(Dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-ol-diväte-fosfatester
4-fosforyloxi-dimetyltryptamin eller 4-PO-DMT
C12H17N2O4P
220-230 °C
284,25 g/mol
Läs under extrahering

Extrahering

Psilocybin är lättlöslig i etanol, metanol och kokande vatten. Olöslig i opolära lösningsmedel såsom eter eller kloroform. Psilocin å andra sidan är näst intill olöslig i metanol, men löslig i etanol, optimalt vid 70%. Är löslig i vatten:

The isolation of psilocybin seemed to be quite reasonable. This alkaloid is reasonably soluble in boiling water from which it can be nicely crystallized. It is less soluble in boiling methanol, and almost insoluble in boiling ethanol. And the extraction efficiency is optimum with methanol and almost as good with ethanol. With both, the less water present, the better. The compound is, after all, a perfect example of a zwitterion, the internal salt of a phosphoric acid and an amine base.

But the numbers with psilocin are strange. With aqueous ethanol, the optimum extraction was with a 70% ethanol concentration, and the extraction efficiency dropped almost to zero when there was no water present. But methanol was extremely inefficient regardless of the amount of water present in it. These researchers were apparently surprised by these findings, as they explored further and uncovered other clues. Time is a factor. Psilocin is extracted at a much slower rate than is psilocybin because it is contained intracellularly in the plant, and thus slower to be gotten out.
— Alexander Shulgin[14]

Syntes

Psilocybin kan framställas genom O-fosforylering av psilocin i ungefär 50% utbyte. Med hjälp av en väldigt stark bas (t ex butyllitium) kan hydroxigruppen i psilocin deprotoneras och sedan tillåtas reagera med tetra-O-benzylpyrofosfat. Påföljande hydrolys och katalytisk reduktion ger psilocybin.

Biosyntes:

Fram tills nyligen var det inte känt exakt vilka enzym och vilken väg svamparna skapar Psilocybin från tryptofan. Detta var en av teorierna: Psilocybin Pathway.jpg

Källa: [15]


2017 publicerades en artikel[16][17] där forskare för första gången bevisar att de tre enzymen PsiD (utför dekarboxylering), PsiK (utför kinas (4-O-fosforylering))) och PsiM (uför metyltransferas) är ansvariga. Detta är den nya rutten:

Psilocybin Pathway Fricke.png

Upptäckterna har lett till att man satt in rätt gener i både bakterier[18][19] och jästsvampar[20] för att kunna producera stora mängder psilocybin till lågt pris.

Videoklipp

Dr. Robin Carhart-Harris - Psilocybin and the Psychedelic State

TEDx Mid Atlantic - Roland Griffiths on psilocybin

Johns Hopkins Psilocybin Research Project - Roland Griffiths


Se även The New Yorker: Magic Mushrooms and the Healing Trip om en 63-årig amerikansk fotograf med cancerdiagnos som fick möjlighet att ta psilocybin i en studie.

Externa länkar

 1. Psychedelics and the Human Receptorome (Ray, 2010)
 2. Neural correlates of the psychedelic state as determined by fMRI studies with psilocybin (Carhart-Harris, 2012)
 3. Homological scaffolds of brain functional networks (Petri, 2014)
 4. LiveScience 2014-10-29: Magic Mushrooms Create a Hyperconnected Brain
 5. Psilocybin-induced spiritual experiences and insightfulness are associated with synchronization of neuronal oscillations. (Kometer, 2015)
 6. Psilocybin-assisted mindfulness training modulates self-consciousness and brain default mode network connectivity with lasting effects (Smigielski, 2019)
 7. PsyPost 2019-08-17: Psilocybin-assisted mindfulness meditation linked to brain connectivity changes and persisting positive effects
 8. Tolerability, Assessment, and Prediction of Psilocybin-induced Altered States Of Consciousness (Studerus, 2012)
 9. 9,0 9,1 Psilocybin--summary of knowledge and new perspectives. (Tylš, 2014) pdf-version
 10. The pharmacology of psilocybin (Passie, 2002)
 11. Tryptamines as Ligands and Modulators of the Serotonin 5-HT2A Receptor and the Isolation of Aeruginascin from the Hallucinogenic Mushroom Inocybe aeruginascens. (Jensen, 2004)
 12. Jochen Gartz - (1987) Variation der Alkaloidmenge in Fruchtkörpern von Inocybe aeruginascens. Planta Med. 53, 539-541.
 13. Jochen Gartz - (1989) Analysis of aeruginascin in fruit bodies of the mushroom Inocybe aeruginascens. Int. J. Crude Drug Res. 27 (3), 141-144.
 14. Ask Dr. Shulgin Online ARCHIVE March 5, 2003: Psilocybe Mushroom Extractions
 15. Grid Biosynthesis of Psilocybin
 16. Enzymatic synthesis of psilocybin. (Fricke, 2017) pdf-version
 17. Science Alert 2017-08-16: Scientists Are Finally Set to Mass-Produce The Active Compound Found in Magic Mushrooms
 18. In vivo production of psilocybin in E. coli (Adams, 2019)
 19. Scientific American 2020-01-01: E. coli Could Produce a Popular Psychedelic for Therapeutic Use
 20. Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for the de novo production of psilocybin and related tryptamine derivatives (Milne, 2020)

Sidan ändrades senast 28 juli 2021 klockan 13.42.
Den här sidan har visats 49 234 gånger.

Translate this page: