Svamp

Psilocybinsvampar

P. cubensis

Släkte: Främst Psilocybe men även Panaeolus, Pluteus, Gymnopilus, Conocybe, Inocybe m.fl.

Innehåller: Innehåller en eller flera av psilocybin, psilocin & baeocystin.

Huvudartikel: Psilocybinsvampar.

Information: Svampar som innehåller dessa ämnen kan återfinnas över hela världen, dock i mindre utsträckning i Afrika. I Sverige växer Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) som en av de potentaste psilocybinsvamparna. En vanlig art som kan odlas inomhus är Psilocybe cubensis, dess naturliga utbredningsområde är tropiska klimat runt ekvatorn.

Svamparna har använts historiskt som enteogener hos många indianstammar (t.ex. Aztekerna) i Centralamerika. Bankmannen Gordon Wasson återupptäckte och gjorde psilocybinsvamparna kända i västvärlden på 1950-talet när han träffade Maria Sabina.

På senare tid har forskare upptäckt att drogen kan lindra/bota bl.a depressioner, vissa typer av drogberoende och dödsångest[1].

Se även: Odling av Psilocybe cubensis.

Flugsvampar

A. muscaria)

Släkte: Amanita

Innehåller: Innehåller ibotensyra som omvandlas till muskimol vid tillagning eller i kroppen. Några enstaka andra arter, exempelvis Amanita citrina, innehåller bufotenin som har helt andra effekter. Därtill finns några arter som inte är hallucinogena utan istället dödligt giftiga redan i små mängder, de innehåller amatoxiner. Muskarin är ett annat känt "flugsvampgift", mendet återfinns inte i betydande mängder inom släktet Amanita.

Huvudartikel: Flugsvamp.

Information: Röd flugsvamp är den mest kända psykoaktiva flugsvampen. Den används som enteogen av sibiriska nomadfolk. Legenden säger att man fick kunskapen om svamparnas effekter efter att ha sett hur renar som åt av svamparna blev påverkade.

Därtill har flugsvampen en lång historia bland shamaner hos andra folk och kulturer, Gordon Wasson spekulerade exempelvis i en bok att flugsvamp kan vara drogen som i de gamla vediska berättelserna benämns som Soma.

Muskimol lämnar kroppen ometaboliserad i urinet, vilket har lett till traditioner där man dricker sin (eller andras urin) för att bli påverkad.


Parasitsvampar

C. purpurea)

Släkten: Acremonium, Balansia, Claviceps etc.

Innehåller: Vissa parasitsvampar innehåller ergotalkaloider, exempelvis LSA.

Huvudartikel: Parasitsvampar.

Information: Den kände kemisten Albert Hofmann syntetiserade i början på 1940-talet nya varianter av ergotalkaloider för att finna nya läkemedel. Efter att ha fått i sig en mycket liten dos av molekylen LSD så upptäckte han en ny värld. Ergotamin från Claviceps purpurea (Mjöldryga) är en prekursor till LSD i kända syntesrecept.

En nära släkting till mjöldrygan är Claviceps paspali innehåller LSA och LSH. Den påstås kunna vara den verksamma ingrediensen i Kykeon[2], en dryck med fantastiska egenskaper som beskrivs i gamla skrifter från antikens Grekland och förknippades med spektakulära ceremonier och stark rusmedelsymbolik.

Vissa släkten av parasitsvamparna växer på olika gräs och vassarter, exempelvis råg, vete, korn, rörsvingel, Phalaris, Carex, Cyperus, Scirpus.

Andra släkten och arter är endofyter (lever i värdväxten) och deras värdar återfinns i exempelvis familjen Convolvulaceae (vindeväxter). Där hittar man bl.a det välkända släktet Ipomoea (blomman för dagen) och Rivea corymbosa som använts av Aztekerna, men även Argyreia nervosa (Hawaiian Baby Woodrose).


Övriga släkten och arter

Släktet Boletus har några blånande svampar (som inte innehåller psilocybin) men någon annan hallucinogen drog som framkallar hallucinationer och eufori[3]. Bevis för detta återfinns bl.a i muntlig tradition i Kina[4] och på Nya Guinea[5].


Läs även om ett antal olika släkten/arter i artikeln Mycochemistry and Mycomythology[6]

Se även Lista över hallucinogena växter, svampar och djur.

Externa länkar

  1. Se Medicinska användningsområden för psykedeliska droger
  2. Mixing the Kykeon (Webster, 2000)
  3. Magiska Molekyler: Hallucinogena soppar, manicus, satanas, xiao ren ren etc.
  4. Arora D. “Xiao Ren Ren : The 'Little People' of Yunnan”. Economic Botany. 2008;62(3):540-544.
  5. Benjamin Thomas Ethnobotany & Anthropology Research Page: Boletus manicus (Nonda gegwants Nyimbil)
  6. Mycochemistry and Mycomythology (Gianluca Toro, Bulletin de L'Hambra vol. 43:1-7, 2004)

Mushrooms and Man av Paul Stamets

Mushrooms and mankind av James Arthur

Svampinfo (främst för psilocybinsvampar)

Sidan ändrades senast 14 november 2017 klockan 17.02.
Den här sidan har visats 32 199 gånger.

Translate this page: