CEV

Förklaring: Closed eye visual (förkortat CEV) betyder på svenska att ha hallucinationer med stängda ögon.

Exempel på olika former av CEV:

  • Mönster i olika färger som hela tiden transformeras.
  • Du färdas i tunnlar.
  • Ser ansikten, djur, former.
  • Ögon som dyker upp framför dig.
  • Landskap som man färdas i, händelser man bevittnar, antingen i "kameraform" eller i en kropp.
  • Under stark påverkan blir CEV-landskapet mer än bara streck på en svart bakgrund , det blir väldigt väldetaljerat och verklighetstroget.


Hallucinationer med öppna ögon kallas OEV (Open-Eye Visuals)


Här är några videoklipp som visar olika former av CEV:s. Dels kalejdoskop-mönster men även figurer, symboler och "landskap".

The Splendor of Color Kaleidoscope Video v1.1 1080p

Ovnimoon & Lyctum - Power of Positive Mind (psychedelic Realtime 3D visuals by TAS)

The Psychedelic Experience - Terence Mckenna, Graham Hancock, Jeremy Narby

Shipibo Pattern Vision Ayahuasca

Sidan ändrades senast 9 juli 2016 klockan 08.37.
Den här sidan har visats 17 772 gånger.

Translate this page: