Hallucination

Generell information

En hallucination är en sinnesvilla bestående av en (väsentligen) utan yttre intryck uppkommen subjektiv sinnesbild med starkare eller svagare sken av yttre verklighet.

"Äkta" hallucinationer

Hallucinationer uppkommer bland annat under schizofrena tillstånd, och under inflytande av deliriska eller dissociativa hallucinogener. Hallucinationer kan också framkallas genom hypnos. Dessa hallucinationerna kan ej skiljas från verkligheten.

Hallucinationer kan innehålla såväl syn, smak, hörsel, lukt eller känselintryck eller delar av dessa samtidigt. Synhallucinationer anses vara tecken på att det finns en på biologisk förändring i hjärnan tex feber, droger, hjärnskada. Hörselhallucinationer har oftare psykisk orsak.

Psykedeliska visuella fenomen

Man ska skilja på hallucinationer och de visuella fenomen som uppstår när man tagit psykdeliska droger. Dessa visuella fenomen innebär att man med öppna ögon exempelvis ser att objekt pulserar eller att väggarnas yta kan se ut att röra på sig eller "rinna", att kanter ser skarpare, färger uppfattas som intensivare eller att perceptionen förändras. Detta kallas för illusioner. Man kommer med andra ord inte att se rosa elefanter och tro att dom är verkliga. Man ser vad som existerar och vad som ligger i "lagret" ovanför. Med stängda ögon är det upp till din hjärna och drogen du tagit att skapa komplexa fraktaler och kalejdoskopiska mönster eller symboler, ögon, djur. m.m.

  • Hallucinationer med öppna ögon - Se OEV (Open Eye Visuals)
  • Hallucinationer med stängda ögon - Se CEV (Closed Eye Visuals)

Forskare har länge försökt förstå hur psykedeliska droger kan producera de här visuella fenomenen. Det finns inga kompletta svar, forskningen är i sin linda. Men dels sker det en påverkan av överföringen av synintryck från ögonen som visar sig i förändrad timing av neuronernas signalöverföring[1][2] vilket kan leda syncentrumet att misstolka eller fylla i egen information när input saknas. Men det finns även andra inverkande faktorer som exempelvis ökad konnektivitet mellan syncentrum och andra delar av hjärnan[3][4] som även kan förklara synestesieffekter (när man kan se musik). Man har även visat att med stängda ögon kan tankar påverka syncentrum på samma sätt som om man såg en sak med ögonen[5], något som normalt inte händer hos nyktra. Detta är bara axplock från forskning på området...

Externa källor

  1. LiveScience 2019-03-26: How Psychedelic Drugs Create Such Weird Hallucinations
  2. A Hallucinogenic Serotonin-2A Receptor Agonist Reduces Visual Response Gain and Alters Temporal Dynamics in Mouse V1 (Michaiel, 2019)
  3. Nature 2016-04-11: Brain scans reveal how LSD affects consciousness
  4. Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging (Carhart-Harris, 2016)
  5. Seeing with the eyes shut: Neural basis of enhanced imagery following ayahuasca ingestion (de Araujo, 2011)

Sidan ändrades senast 6 april 2019 klockan 05.43.
Den här sidan har visats 8 907 gånger.

Translate this page: