Ayahuasca

Generell Information

Ayahuasca är ursprungligen namnet på lianen Banisteriopsis caapi. Det har även fått en allmän spridning som namn på många olika sorters av kombinationer av DMT och en MAO-hämmare som gör att DMT blir aktivt vid oralt intag.

Ordet ayahuasca kommer från Quechua, Inkaindianernas språk. "Aya" kan tolkas som själar. I höglandet har det mer med de döda att göra, medan det i Amazonas kan avse allt med en själ. "Huasca" betyder lian eller ranka. En fri svensk översättning av ayahuasca är "själens lian".

Eftersom ayahuasca har använts traditionellt av i stort sett de flesta stammar runt Amazonområdet finns det många andra olika namn på brygden. Det mest kända förutom ayahuasca är antagligen Yage, men även namn som exempelvis Hoasca, Caapi, Natema Pinde och Yaje förekommer.

Historia och traditionell användning

Bruket av ayahuasca påstås ofta ha flera tusen år på nacken. När man studerar arkeologiska fynd, skriftliga källor, språkliga variationer och folkrörelser så finner man dock inga bevis för traditionell användning av ayahuasca som går längre tillbaka än några hundra år[1]. Det förekommer även legender om att shamanerna lärde sig använda ayahuasca genom att studera jaguarer (som man vet använder b. caapi[2]), men det är mer troligt att människorna kom på effekterna när man kombinerade olika växter som framkallar kräkning. Kräkningen är en viktig självmedicinerande metod för att avlägsna parasiter som ofta drabbar människorna i Amazonas.

De huvudsakliga användningsområdena för ayahuasca är som medicin för att bota sjukdomar samt som hjälpmedel för att fatta viktiga beslut, få spirituell vägledning etc. En medicinman som har specialiserat sig i användandet av ayahuasca för att hela kallas för ayahuasquero, en medicinman som använder andra helande växter kallas vegetalista.

Ordet shaman finns inte i de sydamerikanska indianernas vokabulär utan är ett koncept som de har anammat efter att ayahuasca har blivit mer och mer populärt i västvärlden och västerlänningar har sökt sig till sydamerikanska indianer och frågat efter "ayahuasca-shamaner". Det traditionella ordet för shaman bland indianfolken är curandero.

Läs en intervju med Dr. Jorge González Ph.D som är rektor på Universitetet i den Peruvianska regionen San Martin. Han använder ayahuasca för att hela[3].

Växter som används

Traditionell ayahuasca

Banisteriopsis caapi

Ursprungligen är ayahuasca namnet på lianen Banisteriopsis caapi. De som vill hålla sig till traditionen bör således endast använda sig av namnet ayahuasca för brygder som innehåller denna lianen.

Eftersom varje shaman tenderar att ha sitt eget unika recept är det omöjligt att spika ett exakt traditionellt recept. I Sydamerika har ayahuasca tillretts med B. caapi och främst Psychotria viridis eller i vissa fall Diplopterys cabrerana för att ge visionerna.

Erfarna shamaner använder ibland även tillsatser för att göra sin ayahuasca mer potent. Exempel på vanliga växter som tillsätts är Brugmansia (Toe) och Nicotiana rustica (Mapacho). Dessa bör generellt undvikas eftersom de i fel dos orsakar förgiftning.

Se även listan med alla växter som används i olika traditionella ayahuascaberedningar i artikeln Ayahuascaväxter.

Analoger

Brygd av Mimosa hostilis

Andra variationer på ayahuasca har utvecklats. Dom brukar under ett samlingsnamn kallas för ayahuasca-analoger. Det gemensamma är att man tar en MAO-hämmare och DMT oralt.

Som MAO-hämmare används ofta Peganum harmala som ersättning för Banisteriopsis caapi.

Mimosa hostilis har inte använts tillsammans med B. caapi traditionellt men fungerar ändå bra till detta. I Brasilien dricker några stammar en dryck som består av enbart M. hostilis utan någon tillsats av MAO-hämmare. Detta borde i teorin inte ge någon effekt men under en ceremoni ger den ett definitivt transliknande tillstånd. Det har diskuterats om det möjligen skulle kunna vara Mimosa hostilis höga innehåll av tanniner som kan vara anledningen till att den blir oralt aktiv. Tanniner kan möjligen kunna agera som en svaga MAO-hämmare. Vetenskapliga belägg saknas.

Exempel på olika kombinationer

 • Pharmahuasca: Syntetiskt eller extraherat DMT + t.ex Moclobemid

Tillredning

Psychotria viridis

Det finns otaliga recept och metoder för att tillreda ayahuasca. Se ayahuascafourmets berednings [4] för grunderna.

Här är en metod med bara B. caapi (Källa LilMerlin - forums.ayahuasca.com):

Koka 70 gram strimlad B. caapi två gånger i fem timmar (sammanlagt tio timmar) i destillerat/demineraliserat vatten med en matsked vinäger. Du ska ha tillräckligt med vatten så det täcker bladen, Reducera sedan ner de två dekokterna till en deciliter eller mindre. Drick på natten.

Dosering

Notera att dosen varierar kraftigt beroende på ingrediens och beredningsmetod. Kroppsvikten och kostvanor påverkar också. Vid förstagångsförsök och vid utprovandet av ett nytt parti växter, börja alltid med den lägsta dosen för din egen hälsas skull! Det förekommer variationer i styrka i vissa växter.

Följande doser är goda tumregler (observera att EN av MAO-hämmarna avses att användas med EN av DMT-källorna):

Banisteriopsis caapi (MAO-hämmare):

 • Låg dos: 25 - 40 gram (mindre än så är inte tillräckligt för MAO-hämning)
 • Normal dos: 50 - 75 gram
 • Hög dos: >75 gram

Peganum harmala (MAO-hämmare):

 • Låg dos: 1,5 gram (mindre än så är inte tillräckligt för MAO-hämning)
 • Normal dos: 3 - 5 gram
 • Hög dos: 6 - 12 gram (undvik höga doser P. harmala, den ger bieffekter)

Mimosa hostilis (DMT):

 • Låg dos: under 5 gram (ger milda effekter)
 • Normal dos: 5 - 10 gram
 • Hög dos: >15 gram

Psychotria viridis: (DMT)

 • Låg dos: 40 gram
 • Normal dos: 50 - 60 gram
 • Hög dos: >75 gram

Förberedelser

Peganum harmala

I det omedelbara sambandet med intag av ayahuasca krävs en speciell diet, och för att öka dess läkande effekter rekommenderas att man en tid innan trippen anpassar sig genom speciell kosthållning, en s.k dieta.

Man behöver även tänka på Set och Setting för att optimera sina mentala förutsättningar att få bra trippar om högre doser skall intagas.

Diet

Då ayahuasca är en MAO-hämmare måste viss mat undvikas. Se kostråden under MAO-hämmare samt Erowid[5]. Detta är väldigt viktigt.

Dieta

När man dricker ayahuasca bör man hålla sig till en dieta - en kosthållning som är till för att göra en mer mottaglig för ayahuascans effekter, och som underlättar kroppens egna läkande funktioner.

När man befinner sig i ayahuascans andliga värld vill man inte att kroppens funktioner ska störa. Ayahuascans läkande effekter kräver en mjuk och följsam kropp. Starkt kryddad eller fet mat skapar spänningar i kroppen, och gör läkandet i det sakrala rummet svårare.

Undvikandet av sex är en gemensam nämnare för alla traditionella brukare av ayahuasca. De menar att man genom att idka sex hänger man sig i hög grad åt andras problem och outtalade bekymmer att det blir svårare att koncentrera sig på sitt eget läkande vid ayahuascadrickandet. Se även avsnittet om sex och ayahuasca längre ned.

Att hålla sig ifrån neurotiska personer kan också vara en god idé om man ska inta ayahuasca.

En dieta bör hållas ett par dagar innan drickandet av ayahuascan och fortsätta ett par dagar efter den. Den inkluderar:

 • Inga chilifrukter eller stark peppar
 • Ingen lök eller vitlök
 • Inga kryddor i allmänhet
 • Inget salt
 • Inget godis
 • Inget fläskkött
 • Ingen friterad mat
 • Inget sex

Matvaror som med fördel ingår i en dieta inkluderar:

 • Ris
 • Potatis
 • Fisk
 • Kyckling

Allt organiskt odlat eller uppavlat och lagat utan salt eller kryddor.

Källa: bl.a Ahahuasca.com[6]

Sex och ayahuasca

Att ha sex under ett ayahuascarus kan vara den mest upplysande och utvecklande upplevelse man kan utsätta sitt sexliv för. Alla människor bär på spärrar, önskningar, idéer, trauman och fantasier om sex. Ayahuasca hjälper en att navigera genom alla dessa känslor fram till det sexliv man alltid önskat sig.

Det ska noteras att sex har varit ett starkt tabu i traditonellt ayahuascadrickande.

Hälsa/komplikationer

Ayahuasca smakar oerhört beskt, strävt och illa. De flesta personer som dricker den kastar upp efter 10-60 minuter. Att kasta upp är en naturlig del av helandeprocessen, och man bör alltså inte kämpa mot sin kräkreflex. Ofta blir resan starkare efter man kräkts. Ayahuasca gjord på extrakt stimulerar oftast inte till kräkningar i lika hög grad som ayahuasca bryggd på hela växtdelar.

VARNING: Ayahuasca innehåller MAO-hämmare vilket innebär att många andra droger[7] och läkemedel, särskilt anti-depressiva medel kan orsaka allvarliga bieffekter, inklusive döden. Om du inte är väl insatt i hur MAO-hämmare interagerar med SSRI-medicin rekomenderar vi starkt emot intagande om du tar ett receptbelagt anti-depressivt medel.


Under 2000-talet har det uppmärksammats några fall där västerlänningar avlidit efter att ha intagit Ayahuasca i Sydamerika[8]. I flera fall har ayahuascan innehållit växter med erkänt dödliga/giftiga droger (ex.vis nikotin eller tropaner). Några definitiva slutsatser om gemensamma dödsorsaker kan ej dras.


I en artikel i Aftonbladet 2016 beskriver överläkaren och "drogexperten" Kai Knudsen att Ayahuasca leder till psykoser och förhöjd självmordsrisk:

– Det blir en kraftigt psykotrop substans som kan ge hallucinationer och ett kraftfullt psykedeliskt rus, säger Kai Knudsen, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Är det farligt?

– Ja. Det kan ge kraftig blodtrycksstegring och ett farligt rus. Du blir helt borta. Särskilt farligt blir det om du kombinerar det med antidepressiva medel.

Enligt Kai Knudsen kan ämnet även leda till akuta psykoser.

– Och med det följer en förhöjd självmordsrisk. Det finns beskrivet hur människor hoppar från höga höjder i tron att de kan flyga.
— Aftonbladet 2016-07-07[9]

Detta är påståenden som saknar grund (vilket brukar vara fallet när Knudsen uttalar sig, se Tongivande svenska förbudsförespråkare för fler exempel). Det finns över huvud taget ingen forskning som har visat att den typen av problem kan associeras till specifikt ayahuasca eller dess beståndsdelar. Däremot har förbudsförespråkare länge hävdat och försökt bevisa att andra klassiska psykedeliska droger som exempelvis LSD leder till psykoser och självmord. Men den mest omfattande populationsstudien som gjorts i modern tid avfärdar att psykedeliska droger kan kopplas till psykiska hälsoproblem eller själmordsförsök[10]. Forskare har de senaste åren istället sett att brukare av psykedeliska droger har färre psykiska problem[11] än personer som inte använder droger alls och psilocybin (en DMT-analog) minskar självmordsrisken[12]. Se artikeln om Argument mot psykedeliska droger för mer information och källor, samt argumentation kring den inbillade flygförmågan.

Effekter

I traditionellt bruk används ayahuasca för att komma i kontakt med andevärlden och få visioner. Ayahuasca ger en visuell och känslosam psykedelisk tripp.

Positiva

 • Känslor av helhet
 • Förmåga att gå djupt in i sitt eget psyke
 • Visioner med öppna (OEV) och stängda ögon (CEV)
 • Eufori
 • Känslor av att bli djupt helad.

Repeterad användning av ayahuasca har i en studie visat sig höja kreativiteten[13]


I en studie från 2015[14] undersökte forskarna 22 ayahuascabrukare från Santo Daime som i genomsnitt använt ayahuasca 123 gånger under 5.3 år, men inte använt ayahuasca de senaste två veckorna. Kontrollgruppen justerades för ålder, kön, utbildningsgrad och IQ. Forskarna kunde påvisa förändringar i hjärnstrukturen hos ayahuascabrukarna. Man såg en förtunning av posterior cingulate cortex (PCC) och förtjockning av anterior cingulate cortex (ACC). Man undersökte även personligheten och såg att ayahuascabrukarna hade högre mått av självtransensens (eng. self-transcendence, ST) vilket associeras med religion, spiritualitet, självreferens och introspektionsprocessen. Det fanns en koppling mellan högre ST och förtunningen av PCC och skillnaderna var mest märkbara hos personerna som hade störst erfarenhet av drogen.

I de neurokognitiva testerna som ayahuascabrukarna och kontrollgruppen fick göra så hade ayahuascabrukarna högre poäng:

Inclusion criteria were:

a) use of ayahuasca at least 50 times in the previous two years;

b) no personal history of psychiatric or neurological disorders;

c) lifetime use of cannabis on twenty occasions or less;

d) lifetime use of other drugs on ten occasions or less; and d) no use of ayahuasca or other drugs for two weeks before scan, verified by urine toxicology test.

...

Ayahuasca users scored significantly better than controls in several variables derived from the three administered tests. In the two-back test, only the percentage offalse alarms and correct rejections did not differ, comparisons for all other variables were significant. In the WCST, ayahuasca users showed a trend to a higher number of correct responses and lower errors. None of the other variables differed between groups. Finally, in the task-switching test, the percentage of correct responses was significantly higher and the percentage of errors was lower in the ayahuasca-using group for non-switch trials. No other significant differences were found.

...

... it is plausible that the direct pharmacological action of DMT accounts for the observed structural differences after repeated exposure to ayahuasca.

...

Our observation of a relationship between spirituality and the PCC is of particular note. This brain region is the focus of increasing attention because of its prominent role within the DMN. The network encompassing the ventral precuneus, retrosplenial and posterior cingulate cortices shows high blood flow and energyuse under resting conditions (Raichle et al., 2001), and demonstrates extensive structural and functional connections to the other regions comprising the DMN (Horn et al., 2013). This network has been associated with internal mentation and the intimate sense of “self”(Cavanna and Trimble, 2006). The PCC is active during spontaneous stimulus-independent mind-wandering and in processes in which attention is directed internally, such as retrieving episodic memories, imagining and planning (Spreng, 2012).
— Bouso (2015)[14]

Formulär som 380 spanska ayahuascaanvändare fått fylla i tyder på att de generellt är friskare än medelspanjoren, har färre sjukdomar, äter mindre läkemedel, kräver färre sjukvårdsbesök. De äter fler grönsaker per dag, dricker mycket mindre alkohol, har lägre BMI, läser fler böcker etc.

Long-term ayahuasca use was associated with higher positive perception of health or with a healthy lifestyle, among other outcomes. Fifty-six percent of the sample reported reducing their use of prescription drugs due to ayahuasca use. Participants who used ayahuasca more than 100 times scored higher in personal values measures. The main conclusion of this study is that a respectful and controlled use of hallucinogenic/psychedelic drugs taken in communitarian settings can be incorporated into modern society with benefits for public health. This new approach, based on the use of health indicators that were not used in previous ayahuasca studies, offers relevant information about the impact of long-term exposure to ayahuasca on public health.
— Ona (2019)[15]

Negativa

 • Illamående
 • Förvirring
 • Insikter som egot ibland inte vill kännas vid, orsak till snedtrippar.
 • Överdoser kan vara mycket skrämmande och traumatiska

Tidskurva

Obs! Hur snabbt du konsumerar drycken är avgörande för hur snabbt effekterna börjar komma. Dessa siffror är baserade på att du lyckas få i dig hela drycken inom en halvtimme.

Ingen tripp med ayahuasca är den andra lik. Man kan säga att man får den tripp man behöver, inte den man vill ha. Följande är bara ett exempel på vad kan hända. Inga av följande symptom behöver förekomma.

 • T +10 minuter: Illamående, möjligen en svag känsla av att "något" inte är som det brukar.
 • T +60 minuter: Mera illamående, en känsla av energi sprids i kroppen. Börjar växa fast i saker och ting.
 • T +90 minuter: Visuella geometriska mönster i olika färger med stängda ögon (CEV). Med öppna ögon (OEV) kan mönster börja ses över golv och väggar. Saker kan skifta i färg. Kroppen känns avslappnad och tung.
 • T +120 - 210 minuter: I detta stadiet rekommenderas det att man har någonstans där man kan ligga ner med stängda ögon. Resor i tid och rum tar form bakom stängda ögonlock i drömlik miljö. Insikter om dig själv och din omvärld bearbetas. Vid starka doser kan egoupplösning inträda.
 • T +270 minuter: Effekterna börjar avta. En långsam landning tillbaka på jorden.
 • T +300-360 minuter: Verkligheten blir gradvis mer och mer stabil. Svaga eftereffekter som kallas afterglow kvarstår några timmar.
 • T +390 minuter: Du har återvänt men kan känna dig omtumlad och trött.

Medicinska / terapeutiska användningsområden

Den psykedeliska trippens effekt består av förmågan att bearbeta trauman eller negativa händelser genom att de inre försvarsmurarna löses upp varpå djupa analyser möjliggörs. Här anser traditionella shamaner att andar och gudar spelar en roll för guidnigen, i den moderna psykedeliska terapin är det istället du själv som utforskar och läker dig, gärna med hjälp av en terapeut som vägleder dig genom känslostadierna. Oavsett metoden så uppstår effekten vid rätt dos och den är djupt renande och förlösande.

Ayahuasca kan användas för att bota själsliga och kroppsliga problem. Shamanen använder ayahuasca för att få hjälp av andevärlden att finna orsaker och lösningar, exempelvis vad en patient har för sjukdom och vilka andra växter med medicinska användningsområden som kan bota sjukdomen eller lindra symptomen.

Harmin i ayahuasca har även antimikrobiala, antifungala, antitumöra, cytotoxiska, antiplasmodiala, antioxidanta, antimutageniska och antigenotoxiska effekter[16].

Forskning om medicinska effekter:

Det har dokumenterats att användare av ayahuasca ofta upphör eller minskar sitt bruk av andra droger, exempelvis opiater, kokain och alkohol[17] [18]. En studie från 2013[19] visade att deltagarna som fick genomgå ayahuascacermonier drack mindre alkohol och använde mindre kokain och tobak.

Vetenskapliga undersökningar har visat att kroniska Ayahuascabrukare tenderar att få fler och tätare serotoninreceptorer.[18] Serotoninreceptorernas nedreglering är ett återkommande symptom hos alkoholister och andra drogmissbrukare, och även hos depressiva och suicidala personer. Detta tyder på att ayahuasca möjligen skulle kunna "bota" missbrukare samt hjälpa deprimerade personer att ta sig upp igen.

Människor med typ 1-diabetes saknar 99% av sina betaceller så dom kan inte skapa tillräckligt mycket insulin. För typ 2-diabetes är reduktionen 50-60% i bukspottkörteln så att insulinproduktionen också påverkas negativt. Bristen på betaceller kan därmed ses som en avgörande faktor till diabetes. Forskning från 2015 indikerar att harmin från B. caapi kan öka tillväxten av betaceller, och kan i förlängningen leda till nya botemedel för diabetes[20][21]. I studien screenades 100000 olika ämnen men bara harmin hade denna unika egenskapen.

2015 visade en studie från Brasilien[22] att deprimerade personer som fått ayahusca upplever ångestdämpande och antidepressiva effekter från en enda dos. Effekter vara i flera dagar.

The results of the present investigation demonstrate that AYA has significant and quite impressive acute antidepressive effects. Score reductions were observed in both the HAM-D and MADRS scales on D1 and D7, and these effects lasted for several days. It is noteworthy that these changes showed a profile that was very similar across volunteers, regardless of the prior level of depression, i.e., the severity of the current depressive episode. The antidepressant potential of AYA was previously demonstrated in a study that reported a decrease in hopelessness symptoms after acute AYA intake.

The average time necessary for the onset of therapeutic action of commercially available antidepressants is 2 weeks. Considering currently available medications, the fast antidepressant action of AYA is promising, as it may provide faster reductions in depressive symptoms. Moreover, the antidepressant effects of AYA alkaloids may inspire a new area of depression research.
— Osório et. al, 2015[22]

Det bekräftas även av en dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad studie med 29 deltagare från 2019[23] där effekten var lika stark efter en vecka. Även i en studie som publicerades 2021[24] och baserades på användarformulär från Global Ayahuasca Project (GAP) ser man att en väldigt hög andel av användarna upplever att deras depressioner och ångest förbättrats.


2016 publicerades en artikel i Journal of Psychopharmacology[25] som är en litteraturgenomgång av alla studier som skett med Ayahuasca, både kring medicinska effekter och effekter i allmänhet. Det är en bra sammanfattning för den som vill sätta sig in i det aktuella forskningsläget.

Banisteriopsis caapi i ayahuasca stimulerar neurogenes (nybildandet av neuroner i hjärnan)[26][27]. En studie från 2020 visar att det även gäller DMT.[28]

En studie från 2020[29][30] såg man att ayahuasca minskade graden av neuroticism (emotionell instabilitet) med 19% (16% efter 6 månader) och ökade graden av vänlighet med 9% (4% efter 6 månader) och öppenhet med 5% i gruppen av deltagare som bl.a led av depression, ångest och PTSD.

Se även artikeln om Medicinska användningsområden för psykedeliska droger.

Lag

Ayahuascans ingående växter är inte olagliga. Däremot är beredningar som innehåller DMT olagliga enligt svensk lagstiftning. Det är alltså lagligt att inneha Mimosa hostilis och andra växter med innehållandes DMT, så länge man inte gör en beredning (extrahering, ayahuasca etc.) av dem. Det har förekommit att personer som importerat Mimosabark till Sverige har åtalats för narkotikabrott men just faktumet att det inte har ansetts vara en beredning har lett till friande domar[31].

MAO-hämmare är lagliga och används inom medicinen för sin antidepressiva effekt. Harmelalkaloider kan dock i sin rena form omfattas om förstörandelagen som innebär att tull/polis kan förstöra påträffade paket med substansen. Folkhälsomyndigheten anser nämligen att harmin "kan antas vara avsedd att användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan och kan då komma att medföra fara för människors liv eller hälsa."[32]

Lagstiftning i olika länder:

N,N-DMT omfattas av FN:s psykotrop-konvent, vilken gör den olaglig i alla länder. Däremot har FN inte narkotikaklassificerat några växter innehållades DMT[33]. Harmelalkaloiderna i ayahuasca är narkotikaklassade i Kanada och Norge.

I modern tid har flera organisationer kämpat och fått undantag från narkotikaklassning av religiösa skäl:

Den Holländska sektionen av Santo Daime-kyrkan har prövat sin rätt att använda ayahuasca som heligt sakrament i domstol. De lyckades vinna striden i den Holländska Högsta Domstolen och påvisa att religionsfriheten även måste innefatta sakramenten som används.[34]

Den Amerikanska sektionen av Brasilianska Uniao do Vegetal har kämpat i USA:s högsta domstol för rätten att använda ayahuasca som ett religiöst sakrament. De vann gentemot staten och fick tillstånd att använda ayahuasca[35].

Videoklipp

Några dokumentärer om Ayahuasca:

Stepping Into The Fire

Other worlds

Jungle Trip

The Nature of Ayahuasca (2019) Documentary

Metamorphosis- Ayahuasca Documentary

Ayahuasca - Vine of the soul (Documentary)

Externa länkar

 1. On the Origins of Ayahuasca av Steve Beyer
 2. BBC: Weird Nature - Peculiar Potions
 3. The Magazine Of Alternative Medicine November/december 1997: Feature Article On Traditional Peruvian Medicine. Dr. Jorge González Ph.D.
 4. FAQ, Aayahuascayahuasca.com. kräver registering
 5. Erowid: Foods to Avoid with MAOIs
 6. The spiritual dieta
 7. Erowid: Drugs to Avoid with MAOIs
 8. Erowid: Ayahuasca Fatalities / Deaths
 9. Aftonbladet 2016-07-07: Skärgårdsläger bjuder på droger
 10. Psychedelics not linked to mental health problems or suicidal behavior: A population study (Johansen, 2015)
 11. Psychedelics and Mental Health: A Population Study (Krebs, 2013)
 12. Psilocybin, psychological distress, and suicidality (Hendricks, 2015)
 13. Enhancement of creative expression and entoptic phenomena as after-effects of repeated ayahuasca ceremonies. (Frecska, 2012)
 14. 14,0 14,1 Long-term use of psychedelic drugs Is associated with differences in brain structure and personality in humans (Carlos Bouso, 2015)
 15. Ayahuasca and Public Health: Health Status, Psychosocial Well-Being, Lifestyle, and Coping Strategies in a Large Sample of Ritual Ayahuasca Users (Ona, 2019) pdf-version
 16. A review on medicinal importance, pharmacological activity and bioanalytical aspects of beta-carboline alkaloid Harmine Patel, 2012)
 17. Developments in harmine pharmacology--implications for ayahuasca use and drug-dependence treatment. (Brierley, 2012) pdf-version
 18. 18,0 18,1 The Scientific Investigation of Ayahuasca A Review of Past and Current Research
 19. Ayahuasca-Assisted Therapy for Addiction: Results from a Preliminary Observational Study in Canada (Thomas, 2013)
 20. A high-throughput chemical screen reveals that harmine-mediated inhibition of DYRK1A increases human pancreatic beta cell replication (Wang, 2015)
 21. Healthline 2015-03-09: A chemical found in ayahuasca has the potential to regenerate pancreas cells that have been lost to diabetes.
 22. 22,0 22,1 Antidepressant effects of a single dose of ayahuasca in patients with recurrent depression: a preliminary report (Osório et. al, 2015)
 23. Rapid antidepressant effects of the psychedelic ayahuasca in treatment-resistant depression: a randomized placebo-controlled trial (Palhano-Fontes, 2019)
 24. Ayahuasca use and reported effects on depression and anxiety symptoms: An international cross-sectional study of 11,912 consumers (Sarris, 2021)
 25. he current state of research on ayahuasca: A systematic review of human studies assessing psychiatric symptoms, neuropsychological functioning, and neuroimaging (dos Santos, 2016)
 26. The alkaloids of Banisteriopsis caapi, the plant source of the Amazonian hallucinogen Ayahuasca, stimulate adult neurogenesis in vitro (Morales-García, 2017)
 27. Beckley Foundation 2017: Ayahuasca Stimulates the Birth of New Brain Cells
 28. N,N-dimethyltryptamine compound found in the hallucinogenic tea ayahuasca, regulates adult neurogenesis in vitro and in vivo (Morales-Garcia, 2020)
 29. Modulatory effects of ayahuasca on personality structure in a traditional framework (Netzband, 2020)
 30. Psychedelic Science Review 2020-09-15: Ayahuasca Impacts the Big 5 Personality Traits
 31. Magiska Molekyler: Prejudikat från högsta domstolen angående enkel bearbetning och klassning, dom i det ökända Mimosa Hostilis-fallet
 32. FHI: Yttrande enligt 13 § lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (Dnr: TILLS 2011/468)
 33. FN angående DMT i Ayahuascaväxter
 34. Dokument ett Dokument två Dokument tre
 35. ABC - Court Backs Religious Right to Hallucinogenic Tea

Ayahuasca.com - Stort amerikanskt Ayahuasca-forum

Uniâo Do Vegetal

Santo Daime

The Scientific Investigation of Ayahuasca: A Review of Past and Current Research

Peru: Hell and Back Artikel i National Geographic om ayahuascaritualer i Peru.

Ayahuasca, DMT, And Other Related Tryptamines

Ayahuasca Preparation - foton och recept

Sidan ändrades senast 2 juli 2021 klockan 12.52.
Den här sidan har visats 120 144 gånger.

Translate this page: