MDMA

Namn: Ecstasy, e, XTC, Molly, Mandy

Generell information

MDMA (Metylendioximetamfetamin) tillhör gruppen hallucinogena amfetaminpreparat (se fenetylaminer) och syntetiserades för första gången 1912 av det tyska läkemedelsföretaget Merck. Drogen patenterades 1914, men inga planer på att marknadsföra den genomfördes och den glömdes snart bort. Under 50-talet började USA experimentera med MDMA på djur, men det var inte förrän 1965 då Alexander Shulgin syntetiserade och testade drogen på sig själv som den sakta men säkert blev alltmer känd och tillgänglig för allmänheten. År 1977 blev MDMA narkotikaklassad i Storbritannien. Förbudet anammades av USA 1984 och Sverige 1987.

Nederländerna, USA och Malaysia är de största producentländerna av MDMA.

Ecstasy

MDMA säljs både som kristaller och piller, men oftast i form av ecstasypiller och har historiskt förknippats med rejvkulturen, även om drogen idag är känd som en partydrog i vidare kretsar.

Att tro att ecstasy är detsamma som MDMA och vice versa är dock inte helt korrekt. MDMA är en av flera droger som kan förekomma under populärnamnet Ecstasy. Ofta är det blandningar av olika droger, exempelvis förekommer det amfetamin, koffein, ketamin, MDA, MDE, PMA, PMMA, DXM m.m. Det förekommer ibland att dessa droger individuellt marknadsförs som ecstasy. 2019 visade statistiken att 49% av de testade proverna på EcstasyData.org enbart innehöll MDMA[1] vilket är en stor förbättring på 10 år.

Det är en bra idé att använda reagenter för drogtester, små testkit som får olika färger i kontakt med olika droger. Undersök varje ny batch du kommer i kontakt med.

Det finns även en trend som bl.a rapporteras i FN:s narkotikaorgans årliga rapport World Drug Report 2017[2], där ecstasy med en hög dos MDMA blivit vanligare. Exempelvis har ett blågult piller med IKEA-logo visat sig innehålla drygt 200mg MDMA[3]. Den trenden har fortsatt under 2018 och 2019 med många piller som innehåller 200+ mg. Styrkan har dubblerats på 10 år.

Saferparty.ch har omfattande statistik över det kvantitativa innehållet i testade piller. Datan för 2018[4]. Ett diagram visas här under. Medelvärdet per piller är 165.6mg, hela 72.6% ligger över 120mg (för 10 år sedan var det bara några få procent). 7.4% innehöll oförväntade substanser där 2C-B och koffein var vanligast.

Saferparty MDMA2018.PNG

Effekter

Ruset kan beskrivas som överväldigande emotionellt/kärleksfullt. MDMA framkallar oerhört starka och intensiva känslor av tillgivenhet och närhet gentemot andra människor. Man blir extremt öppen och ärlig. Just att man blir så öppen och förstående av sina egna och andras handlingar gör att ens mentala spärrar öppnas och man vågar se på själva händelsen vilken annars ligger gömd i ens undermedvetna eller nedtryckt av ens ego. Det kan då leda till de terapeutiska genombrott som dokumenterats i samband med intag.[5]

Positiva

 • Kraftigt förbättrat humör, eufori
 • Stark vilja att kommunicera med andra
 • Ökad energi
 • Starka känslor av kärlek, förlåtelse och empati
 • Ökad medvetenhet och uppskattning av musik
 • Starkare sinnesintryck (smak, lukt, känsel)
 • Djupa och livsförändrande spirituella upplevelser
 • Ett starkt begär att krama och kyssa andra

Neutrala

 • Ingen aptit
 • Visuella störningar
 • Ögondarr (nystagmus)
 • Svaga visuella hallucinationer (ovanligt)
 • Ökad puls och blodtryck (ökar i takt med doseringen)
 • Rastlöshet, nervositet, skakningar
 • Förändringar i kroppstemperaturen
 • Begär att inta mer MDMA när man håller på att landa

Negativa

 • Olämpliga och/eller oavsiktliga känslomässiga band till andra
 • En tendens att säga eller göra sådant man ångrar senare
 • Milda till extrema käkspänningar (trisma), tung- och kindtuggning, och tandgnissel (bruxia)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Förluster i korttidsminnet och förvirring
 • Muskelspänningar
 • Minskad sexuell förmåga (svårigheter att få erektion eller orgasm)
 • Ökad kroppstemperatur, hypertermi, dvs. feberliknande kroppstemperatur (drick isvatten och försök att hålla dig stilla.)
 • Hyponatremi (drick inte för mycket vatten)
 • Illamående och kräkning
 • Huvudvärk, yrsel, balanssvårigheter
 • Efter-trippkrash - ovanligt våldsam landning (individuellt)
 • Baksmälla nästa dag som kan vara i flera veckor (individuellt)
 • Mild depression och utmattning upp till en vecka efteråt (individuellt)
 • Kraftiga depressioner och/eller utmattning (ovanligt)
 • Möjlig starkt begär att repetera upplevelsen, MDMA är dock inte fysiskt beroendeframkallande
 • Kan utlösa HPPD, en form av synstörning som i vissa fall blir permanent.
 • Möjliga psykologiska kriser som kräver sjukhusbesök (psykotiska episoder, kraftiga panikattacker, etc) (ovanligt)
 • Möjligen levertoxiskt (ovanligt)
 • Möjligen neurotoxiskt (mer info längre ner)
 • Liten risk för dödsfall (väldigt ovanligt)

Tidskurva

Effekt Tid
Accelerationsfas 20 - 90 minuter
Platå 2 - 3 timmar
Landning 1 - 2 timmar
Eftereffekter 2 - 24 timmar

Medicinska effekter

MDMA har en erkänd betydelse som terapiverktyg för att lindra/bota besvär hos människor med posttraumatisk stress (PTSD) och ångest. [6] Efter terapi med MDMA uppfyllde 80% of de drabbade i en studie inte länge kriterierna för PTSD, jämfört med endast 25% i kontrollgruppen som inte fick MDMA[7].

MDMA Therapy and Healing

Se även andra videoklipp om MDMA-terapi på Youtube[8]

Just nu pågår flera studier om MDMA och PTSD i USA, Kanada, Israel, Jordanien, Schweiz, Storbritannien och Australien. I USA gav FDA 2017 tillstånd till att genomföra två stycken kliniska Fas III-prövningar vilket är det sista steget innan man kan godkänna MDMA som läkemedel. 2018 publicerades en fas 2-studie[9] med 28 deltagare. Den positiva effekten var fortfarande mätbar 12 månader efter behandlingen.

Se Medicinska användningsområden för psykedeliska droger för fler källhänvisningar och mer information.

Fallbeskrivningar

Här listas några representativa beskrivningar av att trippa på MDMA, från några av forumets användare:

 • "MDMA räddade min vänskap", en beskrivning av en person om hur MDMA'n öppnade upp för kommunikation och kärlek mellan hen och en nära vän så de kunde återförenas efter lång tids dålig kontakt och relation. Något de bägge visste om men inte vågade eller orkade ta tag i.
 • "MDMA, skönt utan ångest och återfunnen kärlek till musiken, kanske?", en beskrivning av en person med ångest och tendenser till djup depression känner hur MDMA'n låter ångesten försvinna och kärleken till musiken komma tillbaka, men också hur längtan att kommunicera med andra väcks till liv igen.

Hälsovarning

Vätskeobalans

Skall man dricka mycket vatten?

MDMA/ecstasybruk förknippas ofta med ett budskap att "dricka mycket vatten". Låt oss reda ut hur detta skall appliceras. I en miljö som är varm och där man rör sig och svettas mycket, exempelvis på ett dansgolv, är det viktigt att dricka tillräckligt med vätska för att inte drabbas av uttorkning. Här finns det vissa som gör misstaget att dricka så mycket vatten att hjärnan sväller upp vilket orsakar medvetslöshet och i värsta fall döden. Det är inte den nivån av vätskeobalans du vill uppnå... Däremot är det viktigt att vara medveten om att man förlorar vatten genom rörelse och behöver fylla på genom att dricka ibland, den naturliga törstreaktionen kan man missa eller glömma att ta hänsyn till om man är drogpåverkad längre perioder i den typen av miljö som nyss nämndes.

Det skall dock noteras att MDMA har en effekt som gör att saltnivån i blodet minskar[10], vilket kan bidra till att orsaka hyponatremi[11] om man bara dricker vatten. Den här effekten är extra påtaglig för kvinnor. Effekten gör att det finns en risk att man misstar illamåendet man känner för en effekt av uttorkning och dricker mera vatten, vilket bara gör hyponatremin värre. Det är därför att fördra att man dricker sportdrycker som innehåller elektrolyter. Men det är av yttersta vikt att den inte innehåller koffein!

Hur är det med risken för överhettning?

Samma sak här. I varma miljöer stiger kroppstemperaturen. Vila ibland, känn efter vad din kropp försöker säga dig. Blir du svimfärdig? Är du törstig? Är du varm? Gå undan en stund, stå inte kvar och dansa. Om det inträffar ett akutfall, en person faller ihop och är överhettad så kan man hantera detta genom att kyla ner kroppen (hälla på vatten, in i duschen etc.). Förekomsten av dessa fallen återfinns främst på rave, klubbar etc.

Neurotoxicitet

Skadar MDMA hjärnan?

Det har rått delade meningar om MDMA´s neurotoxicitet genom åren. Det finns studier som visar att MDMA orsakar hjärnskador, men de har historiskt haft stora metodbrister, bl.a för att effekten av andra droger eller kombinationer har analyserats (ecstasy är sällan enbart MDMA). Men tolkningen av det vilseledande resultatet har hos brukarna även resulterat i en lika vilseledd uppfattning om att MDMA inte kan orsaka några skador över huvud taget... Sanningen ligger någonstans i mitten. Läs en närmare sammanfattning av forskningen MDMA i artikeln om Argument mot psykedeliska droger samt hos DanceSafe[12]

Följande citat beskriver essensen i den samlade bedömningen ganska bra. Läs även länken i referensen.

Currently the balance of neurochemical and neuroanatomical evidence, and functional measures of serotonin neurons, suggests that it is imprudent to take MDMA or other ring-substituted methamphetamine derivatives without also taking neuroprotective precautions. Arguably, it is best to take MDMA infrequently and reverently or not at all - Dr Shulgin once suggested a maximum of four times a year.

MDMA's apologists aren't convinced that the neurotoxicity evidence is persuasive - except for MDMA taken at unrealistically high doses. As Paracelsus (1493-1541) noted centuries ago, "All substances are poisons: there is none which is not a poison. The right dose differentiates a poison and a remedy."
— David Pearce[13]

Det är med andra ord ingen större risk att använda MDMA sporadiskt i lagom doser. Men om man missbrukar MDMA, tar höga doser eller använder drogen under längre perioder så kommer man att stöta på negativa effekter som kan bli permanenta. Förutom risken för hjärnskador kan är en betydligt vanligare bieffekt vara att man känner sig deprimerad när man inte tar drogen, en effekt som beror på nedregleringen av serotonintransportprotein.

Den generella rekommendationen är att använda MDMA max fyra gånger per år. Det är cirka den tid det tar för kroppen att balansera serotoninnivåerna till den nivå det var innan intag. Använd inte MDMA flera dagar i rad eller efter bara någon eller några veckor - din serotoninnivå sänks för varje gång och tar längre tid att höjas igen.

Kombinera MDMA med att äta antioxidanter, det är nämligen genom oxidativ stress som de neurotoxiska skadorna uppstår och djurförsök visar att vitaminunderskott ökar riskerna[14][15][16].

SSRI

Om man äter en antidepressiv medicin av typen SSRI (t.ex. Zoloft/Sertralin, Citalopram eller liknande), som hämmar återupptagningsförmågan av serotonin, så minskas effekten från MDMA.

Dr Russell Newcombe, a drugs researcher specialising in harm reduction, uses a swimming pool analogy to describe how MDMA and SSRIs individually work on the brain's serotonin system.

"SSRIs mainly operate by stepping up the blocking of re-uptake, i.e. they stop the serotonin level from dropping off but don't increase it, hence preventing low mood," he says. "This is analogous to a swimming pool, in which water levels are kept constant by the water-recycling system. MDMA works on three stages of neurotransmission: it too blocks re-uptake, but it also boosts the release of serotonin from the presynaptic cell – analogous to water pouring into the swimming pool – and enhances reception on the postsynaptic cell. In short, the impact of MDMA use on serotonin in the synapse is a swimming pool in which the pumping of water into the pool is increased while the drains are simultaneously blocked. Result: the pool is flooded with water."

So they effectively cancel each other out, but does combining the two put you at any real risk?

Dr Newcombe says "not particularly", but that it would make the MDMA "less buzzy".
— Vice (2017-07-14)[17]

Ökar man dosen kommer man ändå inte bli lika hög, däremot kommer bieffekter såsom högre blodtryck och puls, samt hypotermi bli starkare. Serotoninsänkan efteråt kommer dessutom vara lika märkbar vilket förmodligen inte gör det värt att bara få den svaga positiva effekten i utbyte. Det är därför rekommenderat att man inte använder SSRI när man skall ta MDMA. Kan man minska sin dos några dagar innan och avstå helt någon dag eller två före så gör det skillnad.

Farliga kombinationer

Det finns flera droger som inte skall kombineras med MDMA, exempelvis alkohol, kokain, PCP, DOX, vissa Research chemicals/nätdroger, 5-MeO-substituerade tryptaminer och 2C-fenetylaminer[18].

Koffein

En drog som dock brukar missas i listorna med farliga kombinationer är koffein. Man kan tro att det är en harmlös substans, men i kombination med MDMA ökar den risken för neurotoxiska effekter som inte ses med MDMA ensamt. Här kan nämnas hypertermi (överhettning) och takykardi (höjd puls). I låga doser (20mg) ökar risken för neurotoxicitet och i högre doser (100mg, dvs en kopp kaffe/energidryck) kan kombinationen leda till döden![19]

Med andra ord finns det anledning att varna för att dricka energidricker, kaffe, te, Cola cola m.m i kombination med MDMA!

Dosering

Oral dosering av rent MDMA:

En tumregel för dosering av MDMA är 1,5mg per kilo kroppsvikt (enl. Alexander Shulgin), men kan såklart variera från person till person. Vi reagerar alla olika. För en kvinna på 60kg innebär det alltså 60*1,5mg = 90mg. För förlängd effekt är det möjligt att återdosera efter 1,5-2 timmar efter första dosen. Andra dosen bör vara cirka hälften av den första. Varning dock: risken för neurotoxicitet ökar i och med återdoseringen.

Är det första gången du använder MDMA så ta en lägre dos.

Grad av påverkan Dos
Tröskeldos 30 mg
Låg dos 50 – 75 mg
Medel dos 75 – 125 mg
Stark dos 125 – 175 mg
LD50 97 mg/kg (möss),
49 mg/kg (råttor),
98 mg/kg (hamster)

MDMA för nybörjare

Förberedelser

Har du inte redan gjort det, så läs den här sidan uppifrån och ner och sätt dig in i informationen.

Generellt, se till att ordna en bra set och setting. Se till att vara mentalt positivt inställd och förberedd. Du ska verkligen vilja göra detta, inte tvinga dig.

 • Köp några flaskor dryck med elektrolyter/mineraler som tillsats (sportdryck), men utan koffein (energidryck)!
 • Köp C-vitamin och R-ALA för att motverka oxidativ stress, samt magnesium för att minska tandgnuggande/käkspänningar.
 • Köp en grapefrukt.
 • Duscha
 • Se till att städa hemma om det är där du kommer vara.
 • Ladda en spellista med musik som kan framkalla lite drömska ljudbilder.
 • Ät max två timmar innan, så magen är tom. På så sätt undviker du att magen är orolig under resan.

Trippdagen

 1. Dosera magnesium redan några dagar innan och fram till trippen.
 2. Ta c-vitamin på morgonen för att öka mängden antioxidanter i kroppen. Ev. även blåbär, björnbär och liknande.
 3. Drick lagom med vatten under dagen.
 4. Drick/ät grapefrukten för att minska sönderfallet av MDMA till MDA.
 5. Fixa bra setting.
 6. Drick inte alkohol, kaffe, Coca-Cola eller energidrycker samtidigt eller dagen efter!
 7. Dosera. 1,5mg/kg kroppsvikt - hellre lite mindre än mer första gången och öka nästa gång, så du lär dig vilken dos som är lagom för dig.
 8. Ta även en C-vitamin och R-ALA för ytterligare antioxidanter.
 9. Sätt på musiken.
 10. Vänta 20–50 minuter och märk hur musiken förändras och ljuskällor får ett magiskt sken! OBS! Under uppturen kan du bli yr och känna av stress eller ångestkänslor. Det är ingen fara! Gör något som får dig på andra tankar, t.ex. gå ut i friska luften eller sätt på någon annan musik och byt position i soffan, t.ex. lägg dig ner.
 11. Drick en ½-liter i timmen av vätskan du köpt i dina förberedelser.
 12. Upplev känslan att vara barn på nytt genom att utforska dina olika sinnen. Se t.ex. tipsen nedan

Subjektiva tips om vad man kan göra under ruset

Subjektiva tips från Magiska Molekylers medlemmar om vad man kan göra under ruset:

 • Sug på en godisklubba för att slippa käkspänningar.
 • Lyssna/Dansa till musiken, med godisklubba i munnen.
 • Svep med armar och händer i luften och känn luften och se om armen/handens rörelse är fördröjd eller hackar.
 • Kolla perspektivet i rummet.
 • Se ner i ett glas, riktigt nära och se om det verkar större eller mindre.
 • Stoppa in huvudet i en torktumlare, sakta, och notera ev. effekt. Gör ljud där inne.
 • Smek/känn på kläderna, soffans tyg
 • Duscha med mycket tvål/lödder på kropp och i hår!
 • Klappa djur!
 • Ät Twister isglass, yoghurt och annat o njut av smakerna!
 • Gå ut o klappa laven på ett träd eller dra fingrar genom gräset.
 • Kolla på månen och stjärnorna och alla ljus och färger i andras hus.

Om du är med någon du tycker om:

 • Ta på varandra
 • Smacka/viska i öronen på varandra.
 • Kyss/smek erogena zoner. Men glöm sex, nån har stängt av känseln där nere.
 • Sitt ner och njut av musiken på låg volym och passa på att prata med varandra om något ni inte vågat säga.
 • Berätta hur mkt ni älskar varandra (det kommer naturligt!)
 • Massera varandra.

Dagen efter

 • Drick ingen alkohol, kaffe, Coca-Cola eller energidrycker!
 • Ta en SSRI som t.ex. Sertralin inom sex timmar EFTER ruset! INTE innan eller under. Sertralin kan förhindra neurotoxicitet som bildas av metaboliterna, men måste tas vid tillfälle för att inte förändra MDMA-ruset.
 • Ta en resorb för att återställa balansen i kroppen, speciellt om du bara druckit vatten kvällen innan.
 • Ta magnesium.
 • Ta C-vitamin.
 • Ät mycket banan, det hjälper för återställningen av serotonin. Även skinka, biffkött, ägg, parmesanost, mandlar, ansjovis, är bra 5-HT-bärare.

Kemi

MDMA syntetiseras från prekursorerna piperonal safrol, eller isosafrol via MDP2P.

MDMA.png
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine
3,4-Metylendioximetamfetamin, MDMA.
C11H15NO2
147-143 C
193.25 g/mol
Läs under extrahering

Media

Här är ett exempel på tidig propaganda mot MDMA i svensk media. I Aftonbladet 1989-08-02 kan man bl.a läsa att ruset sitter i 25 timmar och ger hjärnskador (vilket du ju just läst inte stämmer, under rubriken MDMA#Tidskurva resp. MDMA#Neurotoxicitet), smileylogon "markerar att man tillhör en acidklubb" och "vid överdoser blir missbrukaren helt vansinnig, enligt läkarexpertisen". Klicka på bilderna för att komma till högupplösta versioner.

Videoklipp

Alexander Shulgin Talks About MDMA

Föredrag om Terapi: MDMA-Assisted Psychotherapy for PTSD: Current Research - Michael Mithoefer & Annie Mithoefer

Externa länkar

 1. EcstasyData.org: Test Result Statistics: Summary Data
 2. World Drug Report (UNODC, 2017)
 3. Pill Reports - Ecstasy Test Results Database by Enlighten
 4. Saferparty.ch: MDMA Auswertung 2018
 5. MAPS: Research MDMA
 6. MAPS: MDMA Research Information
 7. The safety and efficacy of ±3,4-methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy in subjects with chronic, treatment-resistant posttraumatic stress disorder
 8. Sökning på Youtube efter MDMA therapy
 9. 3,4-Methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy for treatment of chronic posttraumatic stress disorder: A randomized phase 2 controlled trial (Ot´alora G, 2018)
 10. MDMA impairs response to water intake in healthy volunteers (Baggott, 2016)
 11. Wikipedia: Hyponatremi
 12. DanceSafe: Is MDMA Neurotoxic? And if so, what does that mean?
 13. UTOPIAN PHARMACOLOGY - Mental Health in the Third Millennium MDMA and Beyond
 14. d-MDMA during vitamin E deficiency: effects on dopaminergic neurotoxicity and hepatotoxicity.(Johnson, 2002)
 15. Magiska Molekyler: "Motverka MDMA inducerad toxitet"
 16. Magiska Molekyler: "MDMA och neurotoxicitet (ny tråd), ny tråd för senaste rönen"
 17. Vice 2017-07-14: Everything You Need to Know About Mixing MDMA and Antidepressants
 18. Tripsit.me: Guide to drug combinations
 19. Caffeine provokes adverse interactions with 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, ‘ecstasy’) and related psychostimulants: mechanisms and mediators (Vanattou-Saïfoudine, 2012)

MDMA / Ecstasy : Utopian Pharmacology

Methylenedioxymethamphetamine Wikipedia (en)

Erowid MDMA Vault

Ecstasy.org

EcstasyData.org: Ecstasy Lab Testing & Analysis Results - Ecstasy Pill Reports

Sidan ändrades senast 4 januari 2021 klockan 12.04.
Den här sidan har visats 136 837 gånger.

Translate this page: