Terapi

Generell information

Psykedelisk terapi innebär att använder psykedeliska droger som ett verktyg för att lösa mentala problem. Effekten som efterstävas är att få tillgång till delar av psyket som patienten normalt inte kommer åt. Det kan handla om traumatiska upplevelser från barndomen eller andra låsningar som i sin tur skapat större problem som påverkar patienten negativt i vardagen. Drogernas effekt främjar förmågan att se sig själv ur ett tredjepersonsperspektiv, där man kan analysera sina fel och brister ur andra perspektiv. Själva processen där personen blir medveten om dessa kan i vissa fall ge tillräckliga insikter för att åstadkomma beteendeförändringar som leder till ett mer tillfredsställande liv, eller så kan informationen som framkommer vara underlaget som används i samtalsterapin.

Åkommor som kan botas eller lindras av psykedeliska droger är bl.a depressioner, tvångstankar, psykoser, posttraumatisk stress (PTSD)[1], psykiskt beroende av droger .m.m. Se Medicinska användningsområden för psykedeliska droger för mer information.

Set och setting skall följas och bäst resultat nås när drogen tas i samband med samtalsterapi, där den som behandlar kan stödja och guida patienten genom upplevelsen.

Droger med terapeutisk användning

De flesta psykedeliska drogerna kan användas för att framkalla förändrade medvetandetillstånd som underlättar terapeutiskt arbete. Några är mer kända än andra:

Några personer som förknippas med psykedelisk terapi

Se även

Missa inte heller att besöka nätverket för psykedelisk forskning (länk längst ner) som innehåller mer information i ämnet.

Videoklipp

Föredrag om Pyskedelisk terapi: The Essence of Psychedelic Therapy - Peter Oehen


Annie's Psilocybin Therapy


Psilocybin and Cancer Anxiety - Part 1 of 2


Psilocybin and Cancer Anxiety - Part 2 of 2

Externa länkar

  1. The safety and efficacy of ±3,4-methylenedioxymethamphetamine-assisted psychotherapy in subjects with chronic, treatment-resistant posttraumatic stress disorder: the first randomized controlled pilot study (Mithoefer, 2011)

Handbook for the Therapeutic Use of LSD-25

Nätverk för Psykedelisk Forskning

The Heffter Research Institute

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

Sidan ändrades senast 30 maj 2015 klockan 11.14.
Den här sidan har visats 6 928 gånger.

Translate this page: