LD50

Generell information

LD50 = Lethal Dose 50, är ett värde på olika ämnens giftighet. LD-50 är dosen där 50% av försöksdjuren dör.

Förklaring av termer

Ofta förekommande förkortningar och termer:

  • Inhal/inh - Inandning / sniffad (Inhalation)
  • Oral/or - Oral dos (Oral)
  • Ipr/ip - Direkt i buken (intraperitoneal)
  • Scu - Under skinnet (subcutaneous)
  • Iv - Injektion i blodomloppet (intravenous)
  • Im - Injektion i en muskel (intramuscular)
  • LC50 - Dödlig koncentration i luften som dödar 50% av försöksdjuren. Används för att bedöma den inhalerade doser.
  • LDLo / LCLo - lägsta dosen/koncentrationen där ett försöksdjur dött

LD50 för olika droger

Drog Dödlig dos för försöksdjur (mg/kg) Rapporterade dödliga doser för människor Effektiv dos (och dosområde) Ratio mellan aktiv och dödlig dos Referens
Alkohol (or) Mus: 6800 (or). Råtta: 10300 (or) 330g (276-455) 33g (22-40) 10 Jones & Holmgren (2003), Ekwall & Clemedson (1997)
Kokain (inh) Mus: 91 (ip). Hund: 21 (iv) 1200mg (20-2000) 80mg (40-90) 15 Mittleman & Wetli (1984), Smart & Anglin (1987)
Kodein (or) Mus: 250 (or). Råtta: 266 (or) 800mg (500-1000) 40mg (30-60) 20 Baselt (2002), La Barre (1959)
DMT (or) Mus: 280 (or), 47 (ip). 2g 40mg (34-70) 50 Gillin et al. (1976), Callaway et al. (1999)
DXM (or) Mus: 210 (or). Råtta: 350 (or) 1.5g 150mg (100-300) 10 Dalpe-Scott et al. (1995), Rammer et al. (1988)
GHB, GBL/BD Mus: 1720 (or). Råtta: 1540 (or) 16g (5.44-24g) 2g (1.4-3) 8 Hornfeldt et al. (2002), Kalasinsky et al. 2001)
Heroin (iv) Mus: 22 (iv). Råtta 23 (iv). 50mg (12-180) 8mg (5-10) 6 Meissner et al. (2002), Goldberger et al. 1994)
Ketamin (inh) Mus: 400 (ip). Marsvin: 361 (im). 2.7g 70mg (20-150) 38 Green et al. (1999), Moore et al. (1997)
LSD (or) Mus: 46 (iv). Råtta: 17 (iv). 100mg 100ug (25-200) 1000 Fysh et al. (1985), Klock et al. (1975)
Cannabis (rökt) Mus: 22 (or). Apa: 130 (iv). 15g + 15mg 1000 + Kalant et al. (1999), Heyndrickx et al. (1969)
MDMA (or) Råtta: 160 (or). Marsvin: 26 (ip). 2g (150-1250) 125mg (15-150) 16 Kalant (2001), Garcia-Repetto et al. (2003)
Meskalin (or) Mus: 880 (or). Råtta: 330 (im). 8.4g 350mg (200-450) 24 Henry et al. (2003), Nolte & Zumwalt (1999)
Metadon (or) Mus: 124 (or). Råtta: 30 (or). 100mg (20-420) 5mg (3-10) 20 Seymour et al. (2003), Worm et al. (1993)
Metamfetamin (or) Mus: 43 (ip). Hund: 10 (or). 150mg + (140-1650) 15mg (10-25) 10 Logan et al. (1998), Wallace & Squires (2000)
Lustgas (in) Råtta: 505 (or). Råtta: 1274 (inh). 525 l 3.5l 150 + Garriot & Petty (1980) Winek et al. (1995)
Psilocybin (or) Mus: 285 (ip). Råtta: 280 (ip). 6g 6mg 1000 Allen et al. (1991), Gerault & Picart (1996)
Rohypnol (or) Mus: 700 (or). Råtta: 1000 (or). 30mg 1mg (0,5-2) 30 Druid et al. (2001), Robertson & Drummer (1998)

Källa: Comparison of acute lethal toxicity of commonly abused psychoactive substances (Gable, 2004)

Externa länkar

Erowid Psychoactive Vaults : LD50s & Material Saftey Data Sheets Lista över droger och deras LD50-dos.

Sidan ändrades senast 18 april 2014 klockan 06.25.
Den här sidan har visats 15 152 gånger.

Translate this page: