Prekursor

Generell information

En prekursor är ett ämne som genom en kemisk reaktion kan konverteras till ett annat. Det finns exempelvis ett antal eteriska oljor som kan användas för att tillverka MDMA och diverse fenetylaminer. Ergotalkaloider kan används för att tillverka LSD.

Kontrollerade kemikalier

Kategori 1

Kräver tillstånd för import.

Ämne Används för tillverkning av
Efedrin Metamfetamin, metkatinon
Ergometrin LSD
Ergotamin LSD
Klorefedrin Metamfetamin, metkatinon
Klorpseudoefedrin Metamfetamin, metkatinon
Lysergsyra LSD
1-fenyl-2-propanon = bensylmetylketon (BMK) = fenylaceton = P2P. Amfetamin / metamfetamin
Pseudoefedrin Metamfetamin, metkatinon
Norefedrin Amfetamin
N-acetylantranilsyra Metakvalon
3,4-meylendioxi-fenylpropan-2-on MDMA
Isosafrol MDMA
Piperonal MDMA
Safrol MDMA
Alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN) 1-fenyl-2-propanon

Kategori 2A

Ämne Används för tillverkning av
Ättiksyraanhydrid Morfin -> heroin / antranilsyra -> N-acetylantranilsyra

Kategori 2B

Ämne Används för tillverkning av
Antranilsyra N-acetylantranilsyra
Fenylättiksyra Amfetaminer
Piperidin PCP
Kaliumpermanganat Kokapasta -> kokain

Kategori 3

Stora kvantiteter lösningsmedel och syror används i storskalig kokain/herointillverkning när ämnen skall extraheras (exempelvis kokablad -> kokapasta) eller genomgå reaktioner.

Ämne Kommentar
Aceton
Etyleter
Metyletylketon Även prekursor för amfetaminer
Toluen
Svavelsyra
Saltsyra För att skapa hydrokloridsaltet av diverse droger som slutprodukt

Kategori 4

  • Humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel innehållande efedrin
  • Humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel innehållande pseudoefedrin


Källa till prekursorer som är upptagna på listan är Läkemedelsverket[1]

Externa länkar

  1. Läkemedelsverket: Kontroll av narkotikaprekursorer

Natural Phenethylamine Precursors

Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances (FN, 2015)

Drug Precursors (Wikipedia)

Sidan ändrades senast 24 april 2017 klockan 13.13.
Den här sidan har visats 8 156 gånger.

Translate this page: