Research chemical

Generell information

Research chemicals (RC) är samlingsnamnet på droger vars effekter helt eller i stor grad inte är studerade på djur och människor. Innebörden av "research" är att du undersöker dess effekter genom att själv vara ett försöksdjur. Drogerna har olika psykoaktiva effekter, allt från hallucinogena till centralstimulerande och sederande. Det finns RC-droger som är relativt ofarliga och behagliga, medan andra kan ha låg tröskel för överdoser eller ge andra allvarliga bieffekter.

Tittar man tillbaka till tiden då marknaden öppnade upp sig för den här typen av preparat på 1990-talets slut så tillhörde många av de droger som kallas RC´s från grupperna tryptaminer och fenetylaminer. Efter hand som dom blev populära så klassades många som narkotika eller hälsofarliga varor. På senare år har RC-droger involverat produkter som säljs under namnet Spice och innehåller syntetiska cannabinoider. Det förekommer syntetiska katinoner (derivat av den centralstimulerande drogen katinon från växten Khat) som populärt kallats "badsalt", exempelvis metylon som under en period var en stor partydrog med hög beroendeframkallandegrad. Men det även en stor mängd andra substanser/kategorier av droger saluförs på RC-marknaden[1].

EMCDDA visar i en rapport från 2015[2] hur antalet nya droger på marknaden har stigit mycket kraftigt de senaste åren:

Nyasubstanser.png

När man köper vad som exempelvis påstås vara LSD eller Ecstasy (MDMA) på den vanliga svarta marknaden så finns det stor risk att det istället rör sig om en laglig RC trots försäljarens egna övertygelse om att det är äkta vara. Problemet är inte bara att produkten saknar en ärlig innehållsförteckning avseende vilken drog man faktiskt har köpt, det finns även en stor osäkerhet kring dosen. Samma piller som du behövde 3 av förra gången för att nå "lagom" effekt kan i en annan batch vara starkare och 3 piller orsakar en överdos. Det finns även rapporter om mer extrema fall, som exempelvis då personer som trott att de köpt 2C-E eller 2C-B-Fly istället fått Bromo Dragonfly eller andra preparat med toxiska effekter som lett till döden[3][4].

VAR DÄRFÖR ALLTID PÅLÄST & FÖRSIKTIG VID ALL HANTERING AV RESEARCH CHEMICALS!

Videoklipp

Dokumentär: What's In My Baggie?

Externa länkar

  1. Legal highs: staying on top of the flood of novel psychoactive substances (Baumeister, 2015)
  2. EMCDDA: Europeisk narkotikarapport 2015: trender och utveckling
  3. Magiska Molekylers forum: Varning för 2C-B-Fly, Dödsfall i Danmark
  4. Magiska Molekylers forum: Flera döda efter att ha tagit felmärkt 2C-E, Det har hänt igen!

Experimental & Research Chemicals från Erowid

Novel psychoactive substances (designer drugs): overview and pharmacology of modulators of monoamine signalling (Liechti, Swiss Med Wkly. 2015;145:w14043)

Sidan ändrades senast 3 december 2015 klockan 15.55.
Den här sidan har visats 14 310 gånger.

Translate this page: