DXM

Namn: Dex, tussin (efter ett känt coughsyrupsmärke i USA), robocop, Rojo, D(ee) velvet, tripple C, Vitamin D.

Generell information

DXM (Dextrometorfan) är en hallucinogen drog med dissociativa effekter som har använts i berusningssyften sedan 1960, då den började användas som aktiv ingrediens i receptfri hostmedicin och blev därmed lättillgänglig för allmänheten.

Under 2000-talet blev DXM blivit populärt bland ungdomar i Sverige som sökte lagliga alternativ till de narkotikaklassade drogerna. Detta ledde till ett antal uppmärksammade fall i media om överdoser som lett till akutvård på sjukhus.

2008 klassificerades DXM som narkotika i Sverige efter att drogen lett till missbruk och dödsfall hos ungdomar[1][2].

Effekter

DXM-piller

Positiva

 • Förbättrat humör, eufori
 • Skrattattacker
 • Separation av ens medvetande från kroppen (positivt om eftersökt)
 • Kreativa drömliknande upplevelser
 • Vissa känner empati, förlåtelse, varma känslor gentemot andra
 • Antidepressiv effekt likt ketamin som kan bota depressioner hos personer som inte kunnat behandlas med konventionella läkemedel[3]

Neutrala

 • Förstorade pupiller
 • Visuella och auditoriska hallucinationer
 • Minskad sexuell förmåga (svårt att få orgasm)
 • Förvirring, desorientering
 • Hudkänslighet, förändrade känsel- och hudförnimmelser
 • Robot- eller zombieliknande rörelser, sk. "robo-walk"
 • Svårigheter att koordinera sina rörelser, minskad smidighet
 • Sömnlöshet
 • Rörelseagnosi
 • Förändrad avståndsuppfattning
 • Bedövning

Negativa

 • Kväljningar, kräkning
 • Förvirring, yrsel
 • Klåda, Rödfläckiga hudutslag, andra allergiska reaktioner.
 • Diarré
 • Feber
 • Takykardi (hög puls)
 • Kraftigt ökad eller minskad svettutsöndring
 • Vissa känner sig avskärmade, isolerade ifrån andra
 • Vissa känner av baksmälla/depression under följande 1-2 dagar
 • Vissa beskriver en lång tids sänkning av inlärningskapaciteten efter ett högt och långvarigt intag av DXM.

Farliga kombinationer:

 • Bantningspreparat
 • Alkohol (och ett flertal andra droger)
 • Allergimediciner
 • Antidepressiv medicin, speciellt MAO-hämmare som i kombination med DXM kan vara dödligt.

Tidskurva

Effekt Tid
Accelerationsfas 10-120 minuter
Platå 2-4 timmar
Landning 1-2 timmar
Eftereffekter 1-48 timmar

Dosering

Effekt Dos
Tröskeldos Okänd
Milda effekter 100 – 200 mg
Medelstark dos 200 – 400 mg
Starka effekter 300 – 600 mg
Mycket starka effekter 600 – 1500 mg
Risk för hälsoproblem/dödsfall >1000 mg
Dödlig dos 2,500 mg – 20,000 mg

Observera att den dödliga dosen är individuell och tabellen endast anger riktvärlden.

Kemi

Halveringstiden i kroppen är 3 till 6 timmar.

Dextrometorfan har visat sig blockera återupptagningen av både serotonin och dopamin i hjärnan. Agerar även som antagonist på sigma-, NMDA- och alfa-3-beta-4-nikotin-receptorer.

DXM.png
(+)-3-methoxy-17-methyl-(9α,13α,14α)-morphinan
Dextrometorfan
C18H25NO
122-124 °C
271,4 g/mol
Läs under extrahering

Externa länkar

 1. Dagens Nyheter: Nyklassad drog kan ligga bakom 19-årings död
 2. Dagens Nyheter: Internetdrog bakom 18-åringars död
 3. Treatment Resistant Depression with Loss of Antidepressant Response: Rapid-Acting Antidepressant Action of Dextromethorphan, A Possible Treatment Bridging Molecule. (Lauterbach, 2016)

Dextromethorphan Wikipedia (en)

THE DEXTROMETHORPHAN FAQ

Sidan ändrades senast 13 december 2018 klockan 14.56.
Den här sidan har visats 32 016 gånger.

Translate this page: