NMDA

Generell information

NMDA (N-metyl-D-aspartat) är en aminosyra som är partiell agonist till NMDA-receptorer, den härmar signalsubstansen glutamat men binder inte till andra receptorer som glutamat även gör.

Men det är inte molekylen NMDA som är intressant utan receptorn den gett namn till.

Man kan se NMDA-receptorer som portaler. Portalen som regleras är en jonkanal som släpper förbi joner som är själva nervimpulserna, elektriska signaler som färdas mellan mellan nervcellerna. För att släppa förbi joner så måste receptorn öppna jonkanalen. Öppningen (aktiveringen) sker genom att signalsubstanserna glutamat och glycin simultant binder till respektive site på receptorn.

Antagonister binder också till dessa siter, men öppnar inte jonkanalen utan gör den bara siten upptagen så att signalsubstansen (glutamat eller glycin) inte kan ta dess plats. Se en visualisering på Wikipedia som visar hur olika NMDA-antagonister verkar[1]

NMDA-antagonister är kända för att inducera ett tillstånd av dissociativ anestesi[2] med muskelavslappning och sederande eller ångestdämpande effekt. I princip alla rekreationella droger som påverkar NMDA gör det genom att verka som antagonister[3]. Mest kända/populära i drogsammanhang är arylcyclohexylaminer[4] som ketamin och PCP, de har även analoger som marknadsförts under 2010-talet som research chemicals, exempelvis metoxetamin och 3-MeO-PCP.

Droger som påverkar NMDA

Listan visar även droger som bara har en partiell (inte nödvändigtvis huvudsaklig) effekt på NMDA.

Se även

Videoklipp

Glutamate neurotransmitter and its pathway

Externa länkar

  1. Wikipedia: NMDA receptor activation and antagonists
  2. The Role of N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) Receptors in Pain: A Review (Petrenko, 2003)
  3. Wikipedia: NMDA receptor antagonist
  4. Wikipedia: Arylcyclohexylamine
  5. Protection of cultured rat cortical neurons from excitotoxicity by asarone, a major essential oil component in the rhizomes of Acorus gramineus. (Cho, 2002)
  6. Ibotenic acid mediates neurotoxicity and phosphoinositide hydrolysis by independent receptor mechanisms, (Zinkand, 1992)
  7. Exploring Pharmacological Mechanisms of Lavender (Lavandula angustifolia) Essential Oil on Central Nervous System Targets (López, 2017)
  8. Lavender and the Nervous System (Koulivand, 2013)
  9. Essential oil of lavender in anxiety disorders: Ready for prime time? (Malcolm, 2018)

Wikipedia: NMDA Receptor

The Glutamate Receptor Ion Channels

Sidan ändrades senast 22 juni 2020 klockan 11.59.
Den här sidan har visats 8 911 gånger.

Translate this page: