Psilocybe cubensis

Namn: Cubensis

Innehåller: Psilocybin, psilocin. Spårmängder av baeocystin, norbaeocystin, aeruginascin

Generell information

P. cubensis är en av de populäraste psilocybinsvamparna. Är i relation till många andra arter enkel att odla.

Upptäcktes och beskrevs av F.S Earle på Cuba 1904 och fick namnet Stropharia cubensis. 1907 plockades den i Tonkin (Norra Vietnam) av N. Patouillard och senare igen 1939 nära Huautla de Jimenez, Oaxaca, Mexiko av Richard Schultes som beskrev den i Harvards Universitets Botaniska Museums skrifter och gav exemplar av svampen till Farlows Herbarium på Harvard. Arten flyttades senare från släktet Stropharia till Psilocybe.

P. cubensis trivs i det subtropiska klimatet runt ekvatorn. Svampen växer vid Nordamerikas gulfkust, Centralamerika och Västindien, Sydamerika, Södra Asien (Thailand, Kambodja, Indien), Australien. Artens naturliga habitat är främst högar av dynga från ko, buffel eller elefant.

Dosering

Doseringen av psilocybinsvampar skiljer sig mellan olika personer för att nå samma grad av effekter beroende på det psykiska tillståndet för tillfället, vikt, metabolism, tolerans, erfarenhet m.m. Om du inte använt psykedeliska droger innan så är rekommendationen att ALLTID börja med en låg dosering. Hellre för lite än för mycket första gången! Använd gärna Magiska Molekylers dosuträknare för att räkna ut en mer anpassad dos för just dig. Läs även om Set och setting.

Oral dos
Låg dos 0.5 - 1.0 g
Mellan dos 1 - 3 g
Stark dos 3 - 10 g

Tabellen ovan gäller för torkade svampar. Färska kan uppskattas till torkad vikt * 10, eftersom 90% av färska svampar består av vatten. Samtidigt ska det noteras att färska är starkare än torkade för att psilocin bryts ner av syre. Den exakta faktorn är ej känd. Men en uppskattning är att psilocinhalten minskar med hälften mellan färska och torkade.

Om innehållet

Resultat från olika undersökningar:

 • 0,50% psilocybin, 0,25% psilocin [1]
 • 0,63% psilocybin, 0,11% psilocin [2]
 • 0,15% psilocybin, 0,50% psilocin (strain: Mexican) [3]
 • 0,15% psilocybin, 0,33% psilocin (strain: Amazonian) [3]
 • 0,7 - 1,2% psilocybin, 0 - 0,3% psilocin (strain: Amazon)[4]
 • Totalhalt 0,5 - 0,9 % (strain: Thai) [4]
 • 0,78% psilocybin och 0,22% psilocin. [5]
 • 0,78% psilocybin och 0,02% psilocin i genomsnitt från 5 prover odlade på råg[6]

Det finns en fyrfaldig variation i potensen i kultiverade exemplar och en tiofaldig variation hos vildplockade enligt Beug och Bigwood[6]. I en samling visade en mätning på 1.38% psilocybin och 0,35% psilocin! Samma forskare kom fram till att svampfoten bara är hälften så potent som hatten.

Variationen ser man även tydligt här:

The psilocin/psilocybin contents in Psilocybe cubensis were in the range of 0.14–0.42%/0.37–1.30% in the whole mushroom (0.17–0.78%/0.44–1.35% in the cap and 0.09–0.30%/0.05–1.27% in the stem), respectively
— Tsujikawa (2003)[5]

För att undvika problemet med att olika svampar är olika starka så är ett bra råd att klippa ner alla svampar till småbitar som man sedan blandar i en glasburk, sedan doserar man med dessa och får en bättre utjämnad fördelning så man kan förvänta sig en snarlik styrka vid samma dosering.


Medelvärdet man får av 16 analyser (11 kommer från två av studierna[5][6]) är 0,67% psilocybin och 0,18% psilocin. Dessa medelvärdena används av MM:s doseringskalkylator eftersom de bygger på flest antal prover och samtidigt stöder användarnas uppskattning av potensen. Observera att studien nedan inte är inräknad.


En studie från 2020[7] identifierade spårmängder av aeruginascin, samt ger en hel del intressanta noteringar kring potensen i olika delar, över tid, med olika förvarningsmetoder etc.

In conclusion, the water content in the fresh mushrooms was approximately 90 %, which is in agreement with another mushroom study, and the concentrations of tryptamines were as follows: 0.54 wt.% of psilocybin, 0.02 wt.% of norbaeocystin, 0.01 wt.% of aeruginascin, 0.05 wt.% of baeocystin, and 0.25 wt.% of psilocin. Within the experiments with homogeneous dried fungal powder, the concentrations of tryptamines were as follows: 0.62 wt.% of psilocybin, 0.02 wt.% of norbaeocystin, 0.01 wt.% of aeruginascin, 0.06 wt.% of baeocystin, and 0.16 wt.% of psilocin. The presence of baeocystin in P. cubensis the fruiting bodies was demonstrated more than thirty years ago, but the content of aeruginascin and norbaeocystin has not been studied yet in this fungal species.

The measured data correlate with previously published works, where the concentrations of alkaloids were in the range of 0.00 – 0.60 wt.% for psilocin, 0.17 – 0.63 wt.% for psilocybin, and 0.02 for baeocystin, for which we measured more.

All of the concentration levels are given in wt. % of dry matter. In summary, the average total content of tryptamines in fresh and dried mushrooms was approximately 0.87 wt.% in both cases. This is confirmed by studies that claim that the tryptamine content in fungal biomass is not reduced by drying in the dark at room temperature.

...

the yields of the analytes from unprocessed fresh mushrooms in comparison to chopped fresh mushrooms were as follows: 33 % increase in psilocybin, 37 % increase in psilocin, 1.5 % increase in baeocystin, 12 % increase in aeruginascin. The concentration of norbaeocystin was below the LOQ. Therefore, the unprocessed fresh mushrooms contained approximately 30 % more tryptamines than the chopped fresh mushrooms.

... On average, the caps contained 0.01 wt.% of aeruginascin, 0.07 wt.% of baeocystin, 0.88 wt.% of psilocybin, 0.01 wt.% of norbaeocystin, and 0.06 wt.% of psilocin. In stipes, we found <0.01 wt.% aeruginascin, 0.03 wt.% baeocystin, 0.47 wt.% psilocybin, <0.01 wt.% norbaeocystin, and 0.01 wt.% psilocin. There was approximately 50 % less baeocystin, psilocybin, and norbaeocystin in the stipes than in the caps. The stipes contained 32 % less aeruginascin and 85 % less psilocin than the caps. The total content of tryptamine alkaloids in the stipes was approximately 50 % less than in the caps.

...

The mycelium samples contained only psilocin with an average concentration of 0.15 wt.% of dry matter.
— Gotvaldová (2020)[7]

Studien visar även att kokning i 100% har en mycket liten degraderande effekt. Angående långtidsförvaring så skall svamparna torkas hela och sedan förvaras mörkt. Färska svampar som fryses degraderas mycket (se diagram nedan). Studien visar även att svampar helst förvaras hela snarare än i pulverform, oavsett temperatur och mörker/ljus så sker en stor degradering över tid. Vikt ligger vid att förvara den torkade svampen lufttätt.

Gotvaldova2020.jpg

Odling

P. cubensis har blivit en populär svamp att odla hemma, främst för att den är snabbväxande och trivs på en lång rad olika substrat. Att P. cubensis blev populär att odla är mycket en förtjänst av "Psilocybe Fanaticus", en pionjär som utvecklade en enkel odlingsmetoder (PF TEK) 1991 och skickade sporer med post till människor i hela världen.

Läs mer under Odling av Psilocybe cubensis.

Här nedan är några olika strains av P. cubensis:

Externa länkar

 1. Heim och Hofmann (1958)
 2. Extraction and analysis of indole derivatives from fungal biomass (Gartz, 1994)
 3. 3,0 3,1 Stijve, T. and A. A. R. Meijer. 1993. Macromycetes from the State of Paraná, Brazil. 4. The psychoactive species. Arq. Biol. Technol. vol. 36(2):313-329.
 4. 4,0 4,1 Keuringsgdienst van Waren (nl, 2002), Psilocybine en psilocine in paddo's (2002)
 5. 5,0 5,1 5,2 Morphological and chemical analysis of magic mushrooms in Japan (Tsujikawa, 2003)
 6. 6,0 6,1 6,2 Variation Of Psilocybin And Psilocin Levels With Repeated Flushes (Harvests) Of Mature Sporocarps Of Psilocybe Cubensis (Earle) Singer (Beug & Bigwood, 1982)
 7. 7,0 7,1 Stability of psilocybin and its four analogs in the biomass of the psychotropic mushroom Psilocybe cubensis (Gotvaldová, 2020) (pdf-version)

Shroomery: Lista på olika strains

Bigbabes odlingsguide

Moomins odlingsguide

Do caps or stems contain more psilocybin/psilocin? Från Shoomery.

Foton av cubensis

Psilocybe cubensis - Google Bildsökning

Analysis of Three Mushroom Species

Sidan ändrades senast 21 november 2020 klockan 11.54.
Den här sidan har visats 75 564 gånger.

Translate this page: