Sklerotia

Betydelse 1

Psilocybe mexicana sklerotia

Sklerotia är namnet på tryfflar som bildas under markytan av svampar, däribland ett fåtal Psilocybinsvampar. Dessa säljs ibland bl.a under namnet "Philosopher's stone" och innehåller Psilocybin.

Psilocybe atlantis misstänks kunna bilda sklerotia men det är inte bekräftat. Psilocybe mexicana, Psilocybe tampanensis och Psilocybe galindoi är bekräftade. Sedan finns det några mindre kända arter som har visat sig bilda skleroita. Psilocybe armandii och Psilocybe samuiensis. Källa: [1]

Panaeolus subbalteatus sägs också kunna bilda sklerotia bl.a när den odlas på agar.

Betydelse 2

Claviceps purpurea sklerotia

Skapas av Parasitsvampar på bl.a olika sädesslag.

På hösten faller dom till marken och övervintrar. På våren växer det ut mikroskopiskt små svampar från sklerotian som släpper sporer som infekterar blommorna på värdväxterna.

Släktet Claviceps bildar sklerotia som innehåller ergotalkaloider.

Externa länkar

  1. Workman

Foton på Sklerotia från P. tampanensis

Sidan ändrades senast 17 november 2011 klockan 11.55.
Den här sidan har visats 3 665 gånger.

Translate this page: