Drömörter

Generell information

Drömörter är växter vars psykoaktiva verkan blir märkbara först när man sover. En av effekterna kan öka förmågan att uppleva klardrömmar ("lucid dreaming").

Ett annat vanligt namn för dessa växter är oneirogener (eng. oneirogens). från grekiska oneiros som betyder "dröm" och gen "att skapa".

Acetylkolinesterashämmare (AChEI) har visat sig påverka sömnens stadier och återkommer som den psykoaktiva agenten i flera drömörter[1].

Arter

C. zacatechichi och S. capensis är de mest frekvent använda, den sistnämnda sägs vara starkast. E. rheedii förekommer endast i ett fåtal rapporter med varierande resultat. A. vulgaris används av shamaner för att inte gå in i REM-sömn och därmed framkallas klardrömmar.

Många arter i familjen Amaryllidaceae (exempelvis påskliljor och snödroppar) innehåller Galantamin[2] som är en acetylkolinesterashämmare (AChEI). Den skall vara mycket effektiv för att framkalla vakendrömmar (lucid dreaming) i en dos på ca 4 – 8 mg[3][4]. Vissa arter innehåller även giftiga alkaloider så iakta försiktighet om du experimenterar med dessa. Enligt en källa[5] krävs det 3 ton snödroppslökar för att procudera 1kg galantamin, vilket innebär 3g lök för 1mg galantamin. Med andra ord skulle en dos vara runt 20g lökar. Men om man nu istället köper Galantamin från hälsokostaffärer istället så slipper man problemet med eventuella gifter.

Namn Innehåller
Artemisia vulgaris (Gråbo) Tujon .m.m.
Calea zacatechichi Caleicin[6] .m.m.
Entada rheedii  ?
Galanthus nivalis (Snödroppe) Galantamin
Narcissus pseudonarcissus (Påsklilja) Galantamin
Silene capensis (Ubulawu) saponiner
Synaptolepis kirkii (Uvuma-omhlope) Kirkinin [7]

Därtill finns det många andra mindre kända arter som används traditionellt i Afrika för att framkalla drömmar[8][9] bl.a:

 • Acacia elephantorrhiza (Ntolwane)
 • Acacia xanthophloea
 • Agapanthus campanulatus
 • Albizia adianthifolia
 • Alepidea amatymbica
 • Cymbopogon validus
 • Dianthus mooiensis
 • Entada rheedii
 • Helinus integrifolius (Ubhubhubhu)
 • Ipomoea alba
 • Rauvolfia caffra
 • Rhus oblongifolia (Uqume)
 • Strychnos henningsii

Externa länkar

 1. US Patent: 2004/0266659
 2. Wikipedia: Galantamine
 3. Galantamine: Reviewing The Lucid Dreaming Pill
 4. A Guide to Galantamine: The Most Effective and Well-Known Dreaming Supplement
 5. The independent: Drug hopes rest on a host of daffodils
 6. "Ethnopharmacology and Taxonomy of Mexican Psychodysleptic Plants", av Jose Luis Diaz, Journal of Psychedelic Drugs (Jan-Jun 1979)
 7. Kirkinine, a new daphnane orthoester with potent neurotrophic activity from Synaptolepis kirkii. (He, 2000)
 8. A preliminary inventory of plants used for psychoactive purposes in southern African healing traditions (Sobiecki, 2006)
 9. Plantas enteogenas: Listagem de Plantas Africanas

Magiska Molekylers forum: Vad har ni för erfarenhet av drömörter?

Dreams and Medicines: The Perspective of Xhosa Diviners and Novices in the Eastern Cape, South Africa - By Manton Hirst

Sidan ändrades senast 2 oktober 2015 klockan 17.18.
Den här sidan har visats 8 095 gånger.

Translate this page: