Kaktusalkaloider

Generell information

Denna artikel behandlar olika alkaloider som återfinns naturligt i olika kaktusar.

Ett flertal är fenetylaminer, men även isoquinoliner förekommer.

Karotten peyote 1.jpg

Olika substanser och deras effekter

Namn Information
Anhalonidin Ger tungt huvud och sedering liknande pellotin, men har bara 1/4 av potensen. Doser mellan 100 - 250 mg gav markerad sedering utan sensoriska förändringar.
Anhalidin (2-metyl-6,7-dimetoxi-8-hydroxi-1,2,3,4,-tetrahydroisoquinolin) Funnen i Lophophora och Pelecyphora.
Anhalonin Har bara utvärderats i ett försök med en oral dos på 100mg som bara gav en ointressant trötthet utan några observerade sensoriska effekter. (Heffter, 1898).
B-O-metylsynefrin Funnen i vissa citrusträd och I vissa kaktusar. Det finns ingen farmakologisk information om ämnet men det liknande ämnet B-O-metylepin-efrin påverkar CNS (det centrala nervsystemet) betydligt.
3-dimetyltrichocerein (N,N-dimetyl-3-hydroxi-4,5-dimetoxi-B-fenetylamin). Funnen i Pelecyphora och i vissa Trichocereus-arter.
Dolichothelin (N-isovalerylhistamine). Finns enbart i Dolichothele och Gymnocactus. De farmakologiska effekterna är hittils okända.
Lophophin (3-Metoxi-4,5-metylendioxifenetylamin). Ej funnen i Lophophora trots sitt namn. Anledningen är att den är den naturliga föregångaren till tetrahydroisoquinolinerma anhalonin, lophophorin och peyophorin. Har visat sig ge svaga effekter runt 200mg. [1]
Lophophorin (6-Metoxi-1,2-dimetyl-7,8-metylendioxi-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin) Försök på djur visar att det är den mest toxiska substansen i peyote. Människor får av 20mg en vasodilerande effekt, omedelbar huvudvärk och pulser av värme [2]. 50 mg gav en markerad sänkning av pulsen med en kompenserad ökning av blodtrycket, men inga tecken på meskalinliknande effekter [3]
Homoveratrilamin (3,4-dimetoxi-B-fenetylamin). En dimetoxiform av meskalinmolekylen. Tagen själv har den ingen effekt men den kan höja meskalinupplevelsen om den tas i kombination. Den finns i San Pedro (Trichocereus pachanoi) och i urinen på människor som som lider av vissa former av schizofreni.
Hordenin (N,N-dimetyltyramin) Även känd som anhaline. Den finns i kornrötter och i flera olika kaktusarter. Den påverkar det symtomatiska nervsystemet (kroppsliga funktioner vi inte kan styra över) och har antiseptiska egenskaper. Se separat artikel om Hordenin.
Macromerin (N,N-dimetyl-3,4-dimetoxi-B-hydroxi-B-fenetylamin). Finns enbart i Coryphantha-arterna. Enligt rykten besitter det ca. 1/5 av potensen av meskalin.
Meskalin (3,4,5-trimetoxi-B-fenetylamin). Den främsta psykoaktiva substansen i Peyote (Lophophora williamsii), San Pedro och i flera andra trichocereus-arter. Finns även spår av meskalin i Pelecyphorea. Se separat artikel om Meskalin.
Metanefrin (4-(1-hydroxi-2-metylamino-etyl)-2-metoxi-fenol). Svagt symtomatisk, finns i Coryphantha-arter. Är en metabolit av adrenalin.
3-metoxityramin (4-hydroxi-3-metoxifenetylamin). Funnen för första gången i växtriket i San Pedro. Finns även i urinen hos människor som lider av olika typer av hjärnrubbningar och cancer i nervsystemet. Är en metabolit av dopamin.
3-hydroxi-4-metoxifenetylamin Metabolit av dopamin.
DMPEA (3,4-dimetoxifenetylamin). Saknar effekter i doser <1g enligt Shulgin. Uppgifter saknas om högre doser.
N-metyl-3,4-dimetoxi-B-fenetylamin Finns i Pelecyphora aselliformis, Coryphantha runyonii och Ariocarpus-arter men inte i Peyote.
N-metylfenetylamin Alkaloid nyss funnen i Dolichothele-arter. Finns också i Acacia-arter och andra växter. Getter och får i Texas äter ibland Acacia berlandia och drabbas då av ett tillstånd som kallas för "limberleg" (böjliga, mjuka muskler). Blodtryckshöjande effekter har påträffats.
Normacromerin (N-dimetyl-3,4-dimetoxi-B-hydroxi-B-fenetylamin). Funnen i vissa Coryphantha-arter. Påvisar mindre effekt på råttor än macromerin.
Pellotin (1,2-dimetyl-6,7-dimetoxi-8-hydroxi-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline). Funnen Lophophora och pelecyphora. Kallas även peyotlin. Ämnet bidrar till att ge vissa kaktusar sin speciella karaktär på ruset. I doser mellan 50-60mg är den sederande, sömngivande. Såldes som sömnmedel i Europa på 1800-talet. Personer som tar rent pellotin kan inte hålla sig vakna. Pellotin har inga kända bieffekter när det används på detta sättet.
Synefrin (N-metyl-4-hydroxi-B-fenetylamin). Funnen i citrusväxter, vissa kaktusar och i mänskligt urin. Besitter välkända symtomatiska effekter.
Tyramin (4-hydroxi-fenetylamine) Funnen i flera olika kaktusar. Besitter milda symtomatiska effekter och är förmodligen antiseptisk.

Kemi

Observera att listan inte är komplett och att det kan förekomma fel i molekylstrukturerna.

Kaktusalkaloider.jpg


Kaktusalkaloider2.jpg

Externa länkar

  1. "PIHKAL" - #95 LOPHOPHINE
  2. Heffter, 1898
  3. Dixon, 1899

Mescaline: The Chemistry and Pharmacology of its Analogs av Shulgin.

Psychotomimetic Drugs: Structure-Activity Relationships

Cactaceae Alkaloids. X1,. Alkaloids of Trichocereus Species and Some Other Cacti

Sidan ändrades senast 15 maj 2016 klockan 03.26.
Den här sidan har visats 7 242 gånger.

Translate this page: