Betakarboliner

Generell information

β-karboliner förkommer naturligt i vissa växter och djur och har ofta MAO-hämmande egenskaper.

Se även: Harmala, MAO-hämmare

Kemi

Strukturen hos β-karboliner liknar tryptaminer, men med etylaminkedjan kopplad till indolringen via en extra kolatom för att skapa den treringade strukturen.

Betakarboliner.jpg

Betacarbolines.png
Läs under extrahering

Biosyntes

Beta-carboline biosynthesis.png

Externa länkar

beta-Carboline - Wikipedia

Sidan ändrades senast 20 november 2011 klockan 07.56.
Den här sidan har visats 4 151 gånger.

Translate this page: