Antidrogorganisationer

Observera att listan nedan inte gör anspråk på att vara aktuell eller visa organisationernas hela verksamhet eller finansiering.

Anhöriga mot droger (AMD)

Anhöriga mot droger (AMD) är en organisation med bas i Stockholmsområdet som grundades 2009 och har ca 400 medlemmar (2015). AMD drivs som en ideell förening och finansieras med gåvor och medlemsavgifter, man har även fått kommunala bidrag[1]. Man riktar sig främst till anhöriga till missbrukare men anordnar även föreläsningar för bl.a skolungdomar.

Analys: Bland punkterna AMD har arbetat för kan nämnas stopp för fria sprutor till injektionsmissbrukare (chockerande att det kommer från anhöriga till personer som har eller riskererar att smittas av dödliga sjukdomar från orena sprutor) och förbud mot all hampaodling inom EU[2]. Bland materialet på hemsidan förekommer även den klassiskt oseriösa "informationen" om cannabis[3]. AMD är en organisation som har känsloargument och propaganda som främsta vapen. Amatörmässigheten är genomgående eftersom deras meriter är att vara anhöriga, inte att ha kunskaper om droger. Bland klavertrampen finns bl.a exempel på hur man uppfattar kritik som personangrepp och försöker tysta sina kritiker[4] med hot om polisanmälningar.[5]

CAN

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bildades 1901 och är en ideell förening som sprider information om alkohol och andra droger. CAN producerar olika publikationer, rapporter, faktablad, affischer m.m samt tidskriften Alkohol & Narkotika. Därtill arrangeras kurser och konferenser. Driver webbsidan Drugsmart.

CAN har en myndighetsnära roll. Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av bl.a Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Analys: CAN ger ut många intressanta publikationer. Drugsmart var mindre bra när det skapades, eftersom det spred myter och propaganda, men har förbättrats något på senare år.

Statligt stöd: CAN fick 2.4 miljoner kr år 2011 för projekten "Drogportalen", "Local Hero", och "Barn i missbrukarmiljöer"[6] man fick därtill 1.7 miljoner för "2011 års europeiska skolundersökningar om droger"[7]. För perioden 2011-2012 fick man 1.1 miljoner kr utbetalade via FHI för "Kunskapshöjande insatser om cannabis"[8]. Man fick även 300 000 för drogportalen 2012[9]. Ungefär så ser det ut genom åren, 2015 fick man 16.8 miljoner i generellt bidrag av regeringen samt 1.8 miljoner för att genomföra ESPAD-undersökningen och 4.6 miljoner för de s.k "monitormätningarna"[10]

Carnegieinstitutet

Carnegieinstitutet bildades 1982 av Carl Langenskiöld. Nils Bejerot var chef för den vetenskapliga verksamheten fram till sin död 1988. Institutet sponsrade Bejerots egna forskning under 80-talet. En annan nyckelperson var Carl Persson som var rikspolischef från 1965-1978.

Carnegieinstitutet anordnar seminarier, expertmöten, delar ut bidrag och stipendier, bl.a ett polisstipendium och ett journalistpris. Därtill ger man ut böcker, hjälper myndigheter med utredningar (exempelvis i utredningen om kriminalisering för eget bruk, 1988) och samarbetar med andra antidrogorganisationer nationellt och internationellt. Man arbetar också med kompetensutveckling och kunskapsförsörjning till svenska polisen, bl.a Svenska Narkotikapolisföreningen. [11]

Analys: Verkar i bakgrunden. Genom "utbildningen" så blir poliserna skolade i deras åsikter och lär sig deras argument om droger, hur narkomaner fungerar, hur fel det är med legalisering etc.

ENS 2000 / Stiftelsen Ett Narkotikafritt Sverige

ENS är ett exempel på hur ett (numera avregistrerat) företag kan sko sig genom att arbeta mot droger. Under många år ringde ENS runt till företag och raggade bidrag till att göra Sverige narkotikafritt. Givetvis nappade många eftersom man tyckte droger var fel och måste stoppas. För pengarna fick man lite broschyrer och en tackannons i lokaltidningen, sedan försvann större delen i form av avgifter till telefonförsäljarföretaget och utdelades som vinst till aktieägarna. Vad som blev över till kampen mot narkotika är okänt. Namnet var dessutom likt det mer seriösa "Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle", något de sistnämnda inte uppskattade.[12]

Tidningen Accent kunde 2010 avslöja hur moderbolaget gjorde 20 miljoner i vinst och inte ville säga hur mycket av inkomsterna som gick till antidrogkampanjerna.[13] SVT Uppdrag granskning visar att moderbolaget även utnyttjar Hem och Skolas namn för att tjäna pengar på godtrogna människors vilja att ge till "goda syften".[14]

Även Magnus Callmyr har granskat företagets arbetsmetod:

"Ett narkotikafritt Sverige" påstår sig driva en kampanj, och det gör de kanske. Verksamheten går ut på att de dels har en föreläsare som åker runt i landet och håller föredrag, Börje Dahl från Örebro, som även driver företaget Dahl & Dahl (omsättning 22 miljoner 2011) där ”Ett narkotikafritt Sverige” är ett dotterbolag, dels ger man två gånger per år ut en ”skoltidning” och dels kan skolor ladda ner en ”drogförebyggarpärm”. Denna verksamhet kan företag sponsra och får då t ex sitt namn på hemsidan eller en logga i tidningen etc. Även om verksamheten är ett lönsamt bolag marknadsförs det som en stiftelse på hemsidan och i skoltidningen etc, och det krävs en hel del ”detektivarbete” för att reda ut kopplingarna, vilket säkert är meningen.

Företagen som ska sponsra verksamheten inom ”Ett narkotikafritt Sverige” blir uppringda av telemarketingbolaget Svenska Affärskoncept AB (2011 omsättning 62,8 Mkr och vinst 11,7 Mkr), tidigare var det Pool Media som skötte försäljningen och de båda bolagen har samma ägare. En tid före besöket av Börje Dahl ringer de företagen i den orten/omgivningen och ber om sponsring för att stödja verksamheten mot narkotika i skolorna, och ca 20% går till säljaren som ringer. Summan som säljaren får är exklusive sociala avgifter, dvs närmare 30%, sedan tillkommer pengar till Svenska Affärskoncept och dessutom pengar till Dahl & Dahl, så frågan är om så mycket pengar blir över till ”skolarbetet”… Men det är ju inget som är särskilt nytt för denna konstellation...
— Magnus Callmyr (2013)[15]

European Cities Against Drugs (ECAD)

European Cities Against Drugs (ECAD) låter väldigt internationellt, men det är en rörelse som skapats i Sverige och exporterar den svenska synen på narkotikapolitiken. ECAD bildades 1994 på initiativ av Stockholms stad. ECAD uppger själva att det var en reaktion mot städer i Europa som dragit igång en rörelse för legalisering av narkotika. ECAD har i dagsläget (Maj 2012) 251 medlemsstäder i 30 länder i Europa. I Sverige har 37 kommuner undertecknat den så kallade Stockholmsresolutionen och därmed blivit medlemmar.

Analys: ECAD:s mål är en Europa fritt från droger. En slags export av "Ett narkotikafritt samhälle".

Tidigare direktör för ECAD var Torgny Peterson, starkt associerad till Hasselarörelsen och bloggarna ReageraMera och ActNow.

Den nuvarande direktören Jörgen Svidens syn på legalisering kan man läsa om i debattartiklarna SvD opinion 2011-06-10: Fler missbrukare med legalisering av narkotika och SvD opinion 2010-11-05: Därför ska cannabis inte legaliseras.

Bland de större klavertrampen kan nämnas att ECAD har finansierat Alan Rubin att ta fram antidrogpropaganda.[16]

Statligt stöd: 2015 fick man tillsammans med WFAD 400000 kronor av regeringen för "att utarbeta och sprida en rapport om tio principer för en modern narkotikapolitik".[10]


Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN)

Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden organisation som i första hand riktar sig till anhöriga till missbrukare. FMN bildades 1968 som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbas av. Man har "Dina barn går inte i repris" som slogan och det finns ca 50 lokala föreningar organisationer.[17]

Analys: Många föräldrar som förlorat sina barn i överdoser går med i FMN för att hjälpa andra för att dom inte ska hamna i samma situation. Det finns därmed en ökad risk för att bli starkt partisk i sin åsikt om droger. Den drog som förknippas med överdoser och andra dödsfall är oftast heroin, men cannabis beskylls ofta ändå som en grundorsak med hänvisning till inkörsportsteorin. Inom FMN är "tänk på barnen"-argumentet starkt.

FMN har bl.a medverkat till att sprida Alan Rubins bok "TRIPPEN - Om droger som korskopplar hjärnan", en av de mest vansinniga propagandaskrifterna mot psykedeliska droger som publicerats på Svenska. I FAQ:n på sin hemsida har man en lista med tecken på att ens barn har tagit "narkotika eller narkotikaliknande preparat" som till stora delar är kopierad från Haschboken.

Statligt stöd: FMN fick 750000 kronor av Socialstyrelsen 2017[18]

Hassela

Rörelsen Hassela bildades 1969 av f.d militären och läraren K-A Westerberg som såg drogproblematik som huvudsak en konsekvens av samhälleliga tillkortakommanden och förespråkade politiska lösningar och nolltolerans. Det finns en stark koppling mellan Hassela och socialdemokraterna, f.d riksdagsledamoten Widar Andersson som var ordförande för Hasselarörelsen var även narkotikapolitiskt sakkunnig under regeringen Persson.

Hasselakollektivet i Hassela, Hälsingland bildades 1969. Kollektivet har ett 60-tal platser för ungdomar i åldern 16-21 år. Hassela Gotland bildades 1982 och har idag enheter i Klintehamn, på Tors Gård och i Vänge. Kollektiven tar emot ett 60-tal ungdomar i åldern 13-20, rörelsen har även en skola för grundskolans sista år. Hassela Skomakaren bildades 2004 av Hassela Skåne. Skomakaren är ett HVB-hem i centrala Eslöv med 6 platser och 1 akutplats för ungdomar i åldern 14-20 år.[19]

Analys: Hassela är en extrem röst inom narkotikadebatten. Kritiken var stark även på 70-talet men har upp blossat upp igen. Behandlingshemmen har fått kritik för kränkande behandling, tillmälen, misstänkta övergrepp och pennalism.[20][21][22][23][24]

Statligt stöd: Hassela Skåne fick 1.17 miljoner kr år 2011 från FHI för projekten "Hassela Vänpunkt", "Hassela Helpline Chatt", "Tjej och killcoacher", "Projekthandledning i Skåne" och "Hassela Vänpunkt - Ensamkommande flyktingbarn"[6]. 2012 så fick man 375 000kr för projektet "Hassela Vänpunkt"[9]. Ungefär såhär ser det ut genom åren, 2017 fick man 150000 kr från Socialstyrelsen.[18]

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) är förmodligen extremast i Sverige gällande sin repressionistiska ideologi, ett arv från Nils Bejerot som t.o.m kallat organisationen för "sin gerillarörelse".[25]

RNS ser som sin främsta uppgift är att arbeta för ett samhälle fritt från narkotika genom att bilda opinion för en restriktiv narkotikapolitik. Sedan bildandet 1969 har RNS fört fram en mängd olika krav på förändringar på narkotikaområdet som kommit att ligga till grund för ny lagstiftning. Sedan 1988 är till exempel själva konsumtionen av narkotika förbjuden, efter att RNS drivit på i frågan under flera år. Man har även varit motståndare mot sprutbyten och andra skademinimerande åtgärder och ser polisiära insatser som avgörande för att minska narkotikaproblemet.[26]

Analys: Organisationen har många kontakter med politiker och tjänstemän i riksdagen, kommuner och myndigheter där organisationens syn på droger blir till underlag för beslutsfattare. Genom populism och uppmärksamhet i debattartiklar har man skaffat sig makt över åsikterna som får yttras. En politiker kan räkna med att enorm kritik om denne avviker mot Sveriges heliga repressionistiska drogpolitik. Detta oavsett om det handlar om att utvärdera narkotikapolitiken ur faktabaserad vetenskaplig grund, eller att sprutbyten skulle bli verklighet.

RNS har genom åren visat åtskilliga exempel på en extremt repressionistisk hållning. Vetenskapen får sällan företräde framför ideologin. Ibland anas ett sektliknande beteende när försök till genomlysning görs.[27]

"As a result of their influence on the general public, popular movements have managed to win political power. They can put drugs on the pålitical agenda, and, consequently, put pressure on politicians. Because of this constant pressure, a process has been set in motion that is now almost impossible to stop. Drugs has almost become a national issue, to such an extent that it is nowadays impossible for politicians not to be tough on drugs; if they were, they would soon find it to their political cost. This can be illustrated by the fact that if politicians do not take a tough stance on drugs, for example during speaking engagements and political campaigns, they will receive criticism from the popular movements, that will use their influence and power to attack the soft attitude on drugs. As Per Johansson of rns points out, “if you want to stay in power, you can not say you want a more liberal approach to drugs. It would be your political death”. This situation has developed to such an extent that even the word ‘liberal’ has gained a negative connotation. To ‘eliminate’ someone who does not agree with the success of the Swedish drug policy, it is sufficient to label that person a ‘drug liberal’. With such a qualification one is powerless in drug debates, and one loses all credibility."
— The Swedish Drug Control System - An in-depth review and analysis [25]

Statligt stöd: RNS fick 613000 kronor i statligt bidrag 2017.[18]

Läs följande blogginlägg för att se axplock av RNS arbetsmetoder:

Scientologerna

Scientologerna är starkt kopplade till en antidrogagenda. Läs exempelvis granskningen som gjorts av Bunny Kinney från Vice Magazine[28]

Narconon

Narconon är ett internationellt företag som drivs av scientologirörelsen. Syftet påstås vara att tillhandahålla rehabilitering och öppenvård för narkotika- och alkoholmissbrukare.

Narconons svenska verksamhet startade 1972. Man har behandlingshem i Eslöv samt viss verksamhet i Göteborg och Västerås. Behandlingshemmet i Huddinge stängdes 2008.

Narconon sponsras av International Association of Scientologists (IAS) och deras metoder bygger på L. Ron Hubbards "drogrehabiliteringsteknologi".[3] Narconons filosofi är att alla droger är gifter och därmed dåliga. Därför går deras program ut på att få deltagarna drogfria utan att använda ersättningsdroger. Metoderna har kritiserats av många sakkunniga bland annat av Socialstyrelsens vetenskapliga råd (se nedan) för att medföra potentiellt allvarliga medicinska risker för dem som undergår en behandling samt att alla påståenden om behandlingseffekter är felaktiga, vilseledande och vetenskapligt helt ogrundade. En del av behandlingen är den s.k. "reningsgenomgången" (purification rundown / avtändningen) med påstående om att den kan påskynda utdrivningen av mediciner och droger etc. som lagras i kroppens fettvävnader. Dessa drogrester kan enligt Hubbard återstimuleras vid situationer som liknar den vid vilken man tog drogen.[4] Reningsgenomgången innefattar bl.a. överdosering av B-vitaminer (niacin) och dagliga 5-6 timmars bastubad. Utöver reningsgenomgången vill Narconon genom ett så kallat studieprogram lära missbrukaren att hantera sin situation och använda Narconons verktyg för att undvika droger. Studieprogrammet i sig självt är identiskt med de kurser nya medlemmar i Scientologikyrkan måste genomgå och betala för. Böcker och läromedel som används är författade av L. Ron Hubbard, Scientologikyrkans grundare. Undervisning eller utbildning i beroendelära, riskfaktorer för återfall, droglära, hälsokonsekvenser av missbruk, etcetera, förekommer inte alls inom Narconon. Narconons drogrehabilitering innefattar även andra Scientologi-kurser, som Kommunikationskursen, samt Kursen om Vägen till lycka, som baseras på häftet med samma namn.
— Wikipedia om Narconon[29]

2008 uppmärksammades SVT Uppdrag granskning[30] och riksmedia[31] för att 156 svenska kommuner tillsammans lagt 10 miljoner kronor på behandlingar hos Narconon och andra scientologiorganisationer under 5 år.

2019 uppmärksammas dom igen. 77 olika kommuner har fortsatt placera missbrukare hos Narconon och har tillsammans betalat 18 miljoner under de senaste nio åren.

2008 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning kopplingarna mellan det skånska behandlingshemmet och scientologirörelsen och kunde visa att deras metoder fått hård kritik av Socialstyrelsens medicinska expert som menade att behandlingen inte är vetenskapligt belagd och därför inte borde vara tillåten i Sverige.

Ändå har svenska kommuner fortsatt placera personer med drogproblem på hemmet, visar SVT:s granskning. Narconon i Skåne har totalt fått nästan 18 miljoner kronor av svenska kommuner de senaste nio åren. Flest placeringar görs av Malmö stad som på sex år betalat knappt sju miljoner till behandlingshemmet.
— SVT 2019-11-19[32]

I dokumentärfilmen "Lockad av scientologi"[33] från 2019 kan man se att det utöver behandlingsmetoderna som listas i citatet från wikipedia även finns en bisarr metod där patienten skall gå omkring i ett rum och på kommando nudda eller ta upp olika föremål och ställa någon annanstans, vilket upprepas ett stort antal gånger.

Analys: Starkt kritiserad av myndigheter och professionell expertis. Trots förknippningen med scientologerna används Narconons material av olika föreningar, föräldrar och skolor som oftast inte känner till kopplingen. Trots att stark kritik funnits i många år fortsätter även olika kommuner att göda scientologerna. 10% av pengarna som kommer in till Narconon slussas vidare till moderorganisationen i form av "licensavgifter" för Hubbards skrifter.

Se även Stop-Narconon.org av professor David Touretzky: Stop-Narconon.org: Protecting the Vulnerable from Narconon/Scientology

Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige

Scientologen Åsa Graaf[34] driver Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige. Organisationen sprider så kallad "information", dvs. faktoider och propaganda.

SvD sågade organisationen totalt i en rad intressanta artiklar från 2012[35][36][37][38][39]. Man tog även upp spridningen av grava faktafel och avslöjade kopplingarna till scientolog-antidrogorganisationen Narconon, vars material Drogfritt använder. SvD begärde även ut fakturor betalda till deras konton från Sveriges samtliga kommuner de senaste tre åren. Det rörde sig om 65 kommuner som hade köpt föreläsningar för 750000 kr.

2011 gick Narconon Göteborg och Drogfritt ihop under namnet Drogfritt.nu.

2015 övergavs drogfritt.nu och man agerar istället under namnet droginformation.nu. Det är samma produkt men i en annan förpackning. På hemsidan meddelar man att har "90-konto – din garanti och trygghet". Man delar ut gratis droginformation till barn och ungdomar, anordnar läger och förkunnar att man spridit sin droginformation till 650000 personer i Sverige. 2015 kunde man även få upp sponsrade sökresultat (annonser) om man googlade efter cannabisrelaterade termer. Droginformation.nu når fram med rak, enkel och lättförståelig droginformation – utan pekpinnar, utan ett krångligt forskarspråk och utan skrämsel. Ett påstående som visar sig vara totalt missvisande efter en snabb titt i exempelvis informationen om cannabis. Drogfritt.nu har sedan dess kommit tillbaka och är fortfarande knuten till Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige (RDS).

2018 fick Nygårdsskolan i Billdal som haft föreläsningar från Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige stark kritik i Expressen[40]. Man tar upp kopplingen till scientologin, men missar tyvärr att uppmärksamma att deras information snarare är desinformation. Rektorn på skolan verkar inte ha en sund uppfattning av vad evidens innebär när hon hävdar att "information som är evidensbaserad har förmedlats på ett etiskt bra sätt. Lärare och elever är nöjda.".

2020 uppmärksammas Drogfritt i SVT för sin koppling till scientologerna. Man visar att svenska kommuner de senaste tio åren betalat ut drygt 2.2 miljoner kronor till RDS.[41]

– Deras faktamaterial verkar inte bygga på någon djupare kunskap om alkohol- och narkotikaproblem – utan snarare på resultatet av googlingar. Det är fragmentariskt och fullt med småfel och många referenser är gamla, säger Björn Johnson.

– Sen så parar man det här med vinjetter av karaktären skrämselpropaganda, små personliga berättelser utan källhänvisningar.

...

Björn Johnson lyfter också fram påståendet om så kallade ”återtrippar”.

– I scientologins tankar kring drogberoende pekar man gärna på att alla droger fastnar i fettet. Och att de sen kan lossa från fettet och leda till att man återigen blir påtänd, det är en felaktig föreställning.

...

Björn Johnson har även gått igenom en rad filmer där Drogfritts frontman Alex Breeze, som av organisationen kallas ”en av Sveriges största drogföreläsare”, förklarar saker om droger.

– Det är bara snömos det här. Finns inget som helst vetenskapligt innehåll i detta. Men det är väldigt fantasifullt och han är ganska rolig. Man förstår att han är populär som föreläsare, säger Björn Johnson.
— SVT 2020-01-25[41]

Även trafikverket har gett 333000 kr till RDS för att framställa en broschyr om droger i trafiken, utan att ha krav eller uppföljning gällande saklighet och korrekt fakta, trots det hävdar Drogfritt att Trafikverket faktagranskat materialet[42].

Stiftelsen för en Drogfri värld

Stiftelsen för en Drogfri värld är en svensk version av "Foundation for a Drug-Free World" som drivs av scientologirörelsen. Man har information om droger, mycket beställningsbar propaganda och ger ett seriöst intryck som säkert lockat många lärare och förbudsförespråkare att beställa material. Några exempel på sanningar (deras motto under logon är "ta reda på sanningen om droger") finns i kapitlet om exempel på överambitiös propaganda. Man riktar sig även till poliser.

Se även:

Exempel på hur deras information infiltrerat skolor: Scientology’s Sneaky Infiltration of New York City Schools

Och polisstationer: OC Weekly 2012-05-04: Scientology's Two-step Shuffle: Get Drug Prevention Booklet Inside SAPD; When People Call Number, Direct Them to Narconon

World Federation Against Drugs (WFAD)

World Federation Against Drugs (WFAD) är precis som ECAD en organisation som trots sitt internationella namn har en stark svenskkoppling. I styrelsen hittar man bl.a Per Johansson (RNS) och Torgny Peterson (ECAD) men även den amerikanen Robert DuPont som bl.a var Nixons drug czar (antidroggeneral).

Analys: Man försöker sprida en bild av att världen står enad i kampen mot narkotika, trots att den enigheten på senare år har spittrats mellan länder som legaliserar eller avkriminaliserar och å andra sidan repressioniststaterna Sverige, USA, Filipinerna m.m. som fortsätter vårda utopin om det narkotikafria samhället.

Statligt stöd: 2015 fick man tillsammans med ECAD 400000 kronor av regeringen för "att utarbeta och sprida en rapport om tio principer för en modern narkotikapolitik".[10]

Källor

 1. Upplands Väsby Kommun: Bidrag till föreningar 2014 (KS/2014:20 20562)
 2. AMD: Ideologi
 3. AMD: Cannabis hasch och marijuana
 4. Snillet Johan: Skräckpropagandan lever och frodas hos lobby- och nykterhetsrörelsen
 5. Snillet Johan: Hot om polisanmälan från Anhöriga Mot Droger
 6. 6,0 6,1 Redovisning av folkhälsoinstitutets fördelning av utvecklingsmedel inom ANDT-området 2011
 7. Redovisning av folkhälsoinstitutets fördelning av utvecklingsmedel inom ANDT-området 2011
 8. FHI 2012: Följande projekt beviljades medel för 2011-2012
 9. 9,0 9,1 FHI: Beviljande utvecklingsmedel inom ANDT-området 2012 (till och med 2012-03-07)
 10. 10,0 10,1 10,2 Regeringsbeslut 2015-04-16: Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 6:2
 11. Svenska Carnegie Institutet under 25 år
 12. Resume 2010-05-06: "De snyltar på vårt namn"
 13. Accent 2010-04-08: Accent granskar: De tjänar miljoner på välgörenhet
 14. SVT Uppdrag granskning 201: Pool Medias ägare drar in miljoner på försäljningen
 15. Magnus Callmyr: Är Ett narkotikafritt Sverige en bluff?
 16. Snillet Johan: ECAD Sverige, Allan Rubin och ecadgate
 17. Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN)
 18. 18,0 18,1 18,2 Socialstyrelsen Dnr 9.1- 11521/2016: Fördelning av statsbidrag för 2017 till vissa organisationer inom det sociala området m.m.
 19. Wikipedia - Hasselakollektivet
 20. Knarkdebattens fundamentalister Sakine Madon, Expressen, 17 juli 2007
 21. Misstänkta övergrepp på Hassela SVT Östnytt, 26 juli 2010
 22. Missförhållanden på hasselakollektivet Fajaf #35 2002
 23. Kontroll, hjärntvätt och förnedring Stockholms Fria, 8 oktober 2004
 24. Stockholms Fria, Ord är billiga och handling kostar
 25. 25,0 25,1 The Swedish Drug Control System - An in-depth review and analysis av CEDRO
 26. Drugnews 2017-12-22: Tre saker vi måste prata mer om 2018
 27. Snillet Johan: Utslängd från invigningen av RNS lokalförening i Göteborg
 28. Vice Magazine: Scientologists Are Trying to Brainwash Dalston's Hipsters
 29. Wikipedia om Narconon
 30. SVT 2008-10-01: Skattepengar går till Scientologerna
 31. Aftonbladet: 2008-10-01: Skattemiljoner till Scientologkyrkan
 32. SVT 2019-11-19: Kommuner ger miljoner i skattepengar till scientologirörelsens behandlingshem
 33. SVT Play: Lockad av scientologi
 34. Sydsvenskan 2008-11-11: Kampanj knyts till scientologer
 35. SvD 2012-05-12: Expert dömer ut Drogfritt
 36. Lärare protesterade mot Drogfritt
 37. SvD 2012-05-11: Scientologer bakom drogundervisning
 38. SvD 2012-05-11: Stora faktafel i drogundervisning
 39. SvD 2012-05-11: Så är Drogfritt kopplat till scientologin
 40. Expressen 2018-10-27: Scientologknuten organisation föreläste för elever i skolan
 41. 41,0 41,1 SVT 2020-01-25: Skolor köper droginformation från scientologirörelsen
 42. SVT 2020-01-25: Trafikverket gav 333 000 kronor till organisation med scientologikoppling

Navigering

Detta är bara en liten del av Legaliseringsguiden. Klicka på länken eller använd rullistan nedan för att läsa mer om narkotikapolitiken, argumenten för en avkriminalisering & legalisering, genomgångar av cannabis påstådda skadeverkningar, medicinska användningsområden och mycket mera. Det går även att ladda ner hela guiden som pdf.

 

Sidan ändrades senast 22 februari 2020 klockan 10.56.
Den här sidan har visats 11 069 gånger.

Translate this page: