Antidrogorganisationer

Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN)

Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden organisation som i första hand riktar sig till anhöriga till missbrukare. FMN bildades år 1968, som en reaktion på det ökade narkotikamissbruket bland ungdom och den sociala isolering som anhöriga till dem drabbas av. Har "Dina barn går inte i repris" som slogan. Man har ca 50 lokala föreningar organisationer.[1]

Analys: Många föräldrar som förlorat sina barn i överdoser går med i FMN för att hjälpa andra för att dom inte ska hamna i samma situation. Det finns därmed en ökad risk för att bli starkt partisk i sin åsikt om droger. Den drog som förknippas med överdoser och andra dödsfall är oftast heroin, men cannabis beskylls ofta ändå som en grundorsak med hänvisning till gateway-modellen. Inom FMN är "tänk på barnen"-argumentet starkt.

FMN medverkat bl.a till att sprida Allan Rubins bok "TRIPPEN - Om droger som korskopplar hjärnan" som hetsar mot psykedeliska droger.

Hassela

Rörelsen Hassela som bildades 1969 av f.d militären och läraren K-A Westerberg ser drogproblematik som huvudsak en konsekvens av samhälleliga tillkortakommanden och förespråkar politiska lösningar och nolltolerans. Det finns en stark koppling mellan Hassela och socialdemokraterna. f.d riksdagsledamoten Widar Andersson som varit ordförande för Hasselarörelsen var även narkotikapolitiskt sakkunnig under regeringen Persson.

Hasselakollektivet i Hassela, Hälsingland bildades 1969. Kollektivet har ett 60-tal platser för ungdomar i åldern 16-21 år. Hassela Gotland bildades 1982 och har idag enheter i Klintehamn, på Tors Gård och i Vänge. Kollektiven tar emot ett 60-tal ungdomar i åldern 13-20, rörelsen har även en skola för grundskolans sista år. Hassela Skomakaren bildades 2004 av Hassela Skåne. Skomakaren är ett HVB-hem i centrala Eslöv med 6 platser och 1 akutplats för ungdomar i åldern 14-20 år.[2]

Behandlingshemmen har fått kritik för kränkande behandling, tillmälen, misstänkta övergrepp och pennalism.[3][4][5][6][7]

Analys: Hassela är en extrem röst inom narkotikadebatten. Kritiken var stark även på 70-talet men har upp blossat upp igen.

Statligt stöd: Hassela Skåne fick 1.17 miljoner kr år 2011 från FHI för projekten "Hassela Vänpunkt", "Hassela Helpline Chatt", "Tjej och killcoacher", "Projekthandledning i Skåne" och "Hassela Vänpunkt - Ensamkommande flyktingbarn"[8]. 2012 så fick man 375 000kr för projektet "Hassela Vänpunkt"[9].

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) är förmodligen extremast i Sverige gällande sin repressionistiska ideologi, ett arv från Nils Bejerot som t.o.m kallat den för sin gerillarörelse. [10]

RNS har sedan starten 1969 fört fram en mängd olika krav på förändringar på narkotikaområdet, som kommit att ligga till grund för ny lagstiftning. Sedan 1988 är till exempel själva konsumtionen av narkotika förbjuden efter att RNS drivit på i frågan under flera år.

RNS ser som sin främsta uppgift är att arbeta för ett samhälle fritt från narkotika genom att bilda opinion för en restriktiv narkotikapolitik.

"As a result of their influence on the general public, popular movements have managed to win political power. They can put drugs on the pålitical agenda, and, consequently, put pressure on politicians. Because of this constant pressure, a process has been set in motion that is now almost

impossible to stop. Drugs has almost become a national issue, to such an extent that it is nowadays impossible for politicians not to be tough on drugs; if they were, they would soon find it to their political cost. This can be illustrated by the fact that if politicians do not take a tough stance on drugs, for example during speaking engagements and political campaigns, they will receive criticism from the popular movements, that will use their influence and power to attack the soft attitude on drugs. As Per Johansson of rns points out, “if you want to stay in power, you can not say you want a more liberal approach to drugs. It would be your political death”. This situation has developed to such an extent that even the word ‘liberal’ has gained a negative connotation. To ‘eliminate’ someone who does not agree with the success of the Swedish drug policy, it is sufficient to label that person a ‘drug liberal’. With such a qualification one is powerless in drug debates, and one loses all credibility."
— The Swedish Drug Control System - An in-depth review and analysis [10]

Analys: RNS har genom åren visat exempel på en extrem repressionistisk hållning.

Statligt stöd: RNS fick för perioden 2011-2012 350 000kr av staten utbetalade via FHI inom ett cannabisprojekt för "Stöd till anhöriga bland annat via webbinarier"[11]. Man fick 200 000 för projektet "Droger i gråzonen" 2012[9].

Läs även följande blogginlägg från Magnus Callmyr:

CAN

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bildades 1901 och är en ideell förening som sprider information om alkohol och andra droger. CAN producerar olika publikationer, rapporter, faktablad, affischer m.m samt tidskriften Alkohol & Narkotika. Därtill arrangeras kurser och konferenser. Driver webbsidan Drugsmart.

Analys: CAN ger ut många intressanta publikationer. Drugsmart är mindre bra, sprider myter och dålig propaganda.

Statligt stöd: CAN fick 2.4 miljoner kr år 2011 för projekten "Drogportalen", "Local Hero", och "Barn i missbrukarmiljöer"[8] man fick därtill 1.7 miljoner för "2011 års europeiska skolundersökningar om droger"[12]. För perioden 2011-2012 fick man 1.1 miljoner kr utbetalade via FHI för "Kunskapshöjande insatser om cannabis" [11]. Man fick även 300 000 för drogportalen 2012[9].

Carnegieinstitutet

Carnegieinstitutet bildades 1982 av Carl Langenskiöld. Nils Bejerot var chef för den vetenskapliga verksamheten fram till sin död 1988. Institutet sponsrade Bejerots egna forskning under 80-talet. En annan nyckelperson var Carl Persson som var rikspolischef från 1965-1978.

Carnegieinstitutet anordnar seminarier, expertmöten, delar ut bidrag och stipendier, bl.a ett polisstipendium och ett journalistpris. Därtill ger man ut böcker, hjälper myndigheter med utredningar (exempelvis i utredningen om kriminalisering för eget bruk, 1988) och samarbetar med andra antidrogorganisationer nationellt och internationellt. Man arbetar också med kompetensutveckling och kunskapsförsörjning till svenska polisen, bl.a Svenska Narkotikapolisföreningen. [13]

Analys: Verkar i bakgrunden. Genom "utbildningen" så blir poliserna skolade i deras åsikter och lär sig deras argument om droger, hur narkomaner fungerar, hur fel det är med legalisering etc.

ENS 2000 / Stiftelsen Ett Narkotikafritt Sverige

Här är ett exempel på hur företag kan sko sig genom att arbeta mot droger. ENS 2000 ringer runt till företag och raggar sponsorpengar. Givetvis nappar många eftersom droger är ju fel och måste stoppas. Men bara en liten del avsätts till detta syftet, större delen försvinner i form av avgifter till telefonförsäljarföretaget och vinst till ägarna . Givetvis har man ett namn som är snarlikt det något mer seriösa Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.

"Ett narkotikafritt Sverige" påstår sig driva en kampanj, och det gör de kanske. Verksamheten går ut på att de dels har en föreläsare som åker runt i landet och håller föredrag, Börje Dahl från Örebro, som även driver företaget Dahl & Dahl (omsättning 22 miljoner 2011) där ”Ett narkotikafritt Sverige” är ett dotterbolag, dels ger man två gånger per år ut en ”skoltidning” och dels kan skolor ladda ner en ”drogförebyggarpärm”. Denna verksamhet kan företag sponsra och får då t ex sitt namn på hemsidan eller en logga i tidningen etc. Även om verksamheten är ett lönsamt bolag marknadsförs det som en stiftelse på hemsidan och i skoltidningen etc, och det krävs en hel del ”detektivarbete” för att reda ut kopplingarna, vilket säkert är meningen.

Företagen som ska sponsra verksamheten inom ”Ett narkotikafritt Sverige” blir uppringda av telemarketingbolaget Svenska Affärskoncept AB (2011 omsättning 62,8 Mkr och vinst 11,7 Mkr), tidigare var det Pool Media som skötte försäljningen och de båda bolagen har samma ägare. En tid före besöket av Börje Dahl ringer de företagen i den orten/omgivningen och ber om sponsring för att stödja verksamheten mot narkotika i skolorna, och ca 20% går till säljaren som ringer. Summan som säljaren får är exklusive sociala avgifter, dvs närmare 30%, sedan tillkommer pengar till Svenska Affärskoncept och dessutom pengar till Dahl & Dahl, så frågan är om så mycket pengar blir över till ”skolarbetet”… Men det är ju inget som är särskilt nytt för denna konstellation...
— Magnus Callmyr[14]

Scientologerna

Scientologerna är starkt kopplade till en antidrogagenda. Läs exempelvis granskningen som gjorts av Bunny Kinney från Vice Magazine[15]

Narconon

Narconon är ett företag som drivs av scientologirörelsen. Syftet påstås vara att tillhandahålla rehabilitering och öppenvård för narkotika- och alkoholmissbrukare.

Narconons svenska verksamhet startade 1972. Man har behandlingshem i Eslöv samt viss verksamhet i Göteborg och Västerås. Behandlingshemmet i Huddinge stängdes 2008.

Narconon sponsras av International Association of Scientologists (IAS) och deras metoder bygger på L. Ron Hubbards "drogrehabiliteringsteknologi".[3] Narconons filosofi är att alla droger är gifter och därmed dåliga. Därför går deras program ut på att få deltagarna drogfria utan att använda ersättningsdroger. Metoderna har kritiserats av många sakkunniga bland annat av Socialstyrelsens vetenskapliga råd (se nedan) för att medföra potentiellt allvarliga medicinska risker för dem som undergår en behandling samt att alla påståenden om behandlingseffekter är felaktiga, vilseledande och vetenskapligt helt ogrundade. En del av behandlingen är den s.k. "reningsgenomgången" (purification rundown / avtändningen) med påstående om att den kan påskynda utdrivningen av mediciner och droger etc. som lagras i kroppens fettvävnader. Dessa drogrester kan enligt Hubbard återstimuleras vid situationer som liknar den vid vilken man tog drogen.[4] Reningsgenomgången innefattar bl.a. överdosering av B-vitaminer (niacin) och dagliga 5-6 timmars bastubad. Utöver reningsgenomgången vill Narconon genom ett så kallat studieprogram lära missbrukaren att hantera sin situation och använda Narconons verktyg för att undvika droger. Studieprogrammet i sig självt är identiskt med de kurser nya medlemmar i Scientologikyrkan måste genomgå och betala för. Böcker och läromedel som används är författade av L. Ron Hubbard, Scientologikyrkans grundare. Undervisning eller utbildning i beroendelära, riskfaktorer för återfall, droglära, hälsokonsekvenser av missbruk, etcetera, förekommer inte alls inom Narconon. Narconons drogrehabilitering innefattar även andra Scientologi-kurser, som Kommunikationskursen, samt Kursen om Vägen till lycka, som baseras på häftet med samma namn.
— Wikipedia om Narconon[16]

Analys: Starkt kritiserad av myndigheterna. Trots förknippningen med scientologerna används Narconon material av föreningar, föräldrar och ibland även skolor som inte känner till detta.

Se även Stop-Narconon.org av professor David Touretzky: Stop-Narconon.org: Protecting the Vulnerable from Narconon/Scientology

Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige

Scientologen Åsa Graaf[17] driver Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige. Organisationen srider så kallad "information" från drogfritt.nu, en sida som dignar av faktafel och uppvisar en propagandafaktor av sällan skådat slag.

SvD sågade organisationen totalt i en rad intressanta artiklar från 2012[18][19][20][21][22]. Man tog även upp spridningen av grava faktafel och avslöjade kopplingarna till scientolog-antidrogorganisationen Narconon, vars material Drogfritt använder. SvD begärde även ut fakturor betalda till deras konton från Sveriges samtliga kommuner de senaste tre åren. Det rörde sig om 65 kommuner som hade köpt föreläsningar för 750000 kr.

2015 har organisationen övergett drogfritt.nu och agerar under det nya namnet droginformation.nu. Det är samma produkt men i en annan förpackning. På hemsidan meddelar man att har "90-konto – din garanti och trygghet". Man delar ut gratis droginformation till barn och ungdomar, anordnar läger och förkunnar att man spridit sin droginformation till 650000 personer i Sverige. 2015 kunde man även få upp sponsrade sökresultat (annonser) om man googlade efter cannabisrelaterade termer. Droginformation.nu når fram med rak, enkel och lättförståelig droginformation – utan pekpinnar, utan ett krångligt forskarspråk och utan skrämsel. Ett påstående som visar sig vara totalt missvisande efter en snabb titt i exempelvis informationen om cannabis.

Stiftelsen för en Drogfri värld

Stiftelsen för en Drogfri värld är en svensk version av "Foundation for a Drug-Free World" som drivs av scientologirörelsen. Man har information om droger, mycket beställningsbar propaganda och ger ett seriöst intryck som säkert lockat många lärare och förbudsförespråkare att beställa material. Några exempel på sanningar (deras motto under logon är "ta reda på sanningen om droger") finns i kapitlet om exempel på överambitiös propaganda. Man riktar sig även till poliser.

Se även:

Exempel på hur deras information infiltrerat skolor: Scientology’s Sneaky Infiltration of New York City Schools

Och polisstationer: OC Weekly 2012-05-04: Scientology's Two-step Shuffle: Get Drug Prevention Booklet Inside SAPD; When People Call Number, Direct Them to Narconon

European Cities Against Drugs (ECAD)

European Cities Against Drugs (ECAD) låter väldigt internationellt, men det är en rörelse som skapats i Sverige och exporterar den svenska synen på narkotikapolitiken. ECAD bildades 1994 på initiativ av Stockholms stad. ECAD uppger själva att det var en reaktion mot städer i Europa som dragit igång en rörelse för legalisering av narkotika. ECAD har i dagsläget (Maj 2012) 251 medlemsstäder i 30 länder i Europa. I Sverige har 37 kommuner undertecknat den så kallade Stockholmsresolutionen och därmed blivit medlemmar.

Analys: ECAD:s mål är en Europa fritt från droger. En slags export av "Ett narkotikafritt samhälle".

Tidigare direktör för ECAD var Torgny Peterson, starkt associerad till Hasselarörelsen och bloggarna ReageraMera och ActNow.

Den nuvarande direktören Jörgen Svidens syn på legalisering kan man läsa om i debattartiklarna SvD opinion 2011-06-10: Fler missbrukare med legalisering av narkotika och SvD opinion 2010-11-05: Därför ska cannabis inte legaliseras.

Anhöriga mot droger (AMD)

Anhöriga mot droger (AMD) är en organisation med bas i Stockholmsområdet som grundades 2009 och har ca 400 medlemmar (2015). AMD drivs som en ideell förening och finansieras med gåvor och medlemsavgifter, man har även fått kommunala bidrag[23]. Man riktar sig främst till anhöriga till missbrukare men anordnar även föreläsningar för bl.a skolungdomar.

Analys: Bland punkterna AMD arbetar för kan nämnas stopp för fria sprutor till injektionsmissbrukare och förbud mot all hampaodling inom EU[24]. Bland materialet på hemsidan förekommer även den klassiskt oseriösa "informationen" om cannabis[25].

Källor

 1. Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN)
 2. Wikipedia - Hasselakollektivet
 3. Knarkdebattens fundamentalister Sakine Madon, Expressen, 17 juli 2007
 4. Misstänkta övergrepp på Hassela SVT Östnytt, 26 juli 2010
 5. Missförhållanden på hasselakollektivet Fajaf #35 2002
 6. Kontroll, hjärntvätt och förnedring Stockholms Fria, 8 oktober 2004
 7. Stockholms Fria, Ord är billiga och handling kostar
 8. 8,0 8,1 Redovisning av folkhälsoinstitutets fördelning av utvecklingsmedel inom ANDT-området 2011
 9. 9,0 9,1 9,2 FHI: Beviljande utvecklingsmedel inom ANDT-området 2012 (till och med 2012-03-07)
 10. 10,0 10,1 The Swedish Drug Control System - An in-depth review and analysis av CEDRO
 11. 11,0 11,1 Utlysning av ekonomiskt stöd för projekt mot cannabis
 12. Redovisning av folkhälsoinstitutets fördelning av utvecklingsmedel inom ANDT-området 2011
 13. Svenska Carnegie Institutet under 25 år
 14. Magnus Callmyr: Är Ett narkotikafritt Sverige en bluff?
 15. Vice Magazine: Scientologists Are Trying to Brainwash Dalston's Hipsters
 16. Wikipedia om Narconon
 17. Sydsvenskan 2008-11-11: Kampanj knyts till scientologer
 18. SvD 2012-05-12: Expert dömer ut Drogfritt
 19. Lärare protesterade mot Drogfritt
 20. SvD 2012-05-11: Scientologer bakom drogundervisning
 21. SvD 2012-05-11: Stora faktafel i drogundervisning
 22. SvD 2012-05-11: Så är Drogfritt kopplat till scientologin
 23. Upplands Väsby Kommun: Bidrag till föreningar 2014 (KS/2014:20 20562)
 24. AMD: Ideologi
 25. AMD: Cannabis hasch och marijuana

Navigering

Detta är bara en liten del av Legaliseringsguiden. Klicka på länken eller använd rullistan nedan för att läsa mer om narkotikapolitiken, argumenten för en dekriminalisering & legalisering, genomgångar av cannabis påstådda skadeverkningar, medicinska användningsområden och mycket mera. Det går även att ladda ner hela guiden som pdf.

 

Sidan ändrades senast 12 juli 2015 klockan 11.58.
Den här sidan har visats 6 823 gånger.

Translate this page: