Ympning

Introduktion

Ympning är den process där man förenar två eller flera likartade växter så att de växer samman.

Syftet med att ympa

Anledningen till att man ympar växter är för att få fram egenskaper som plantan inte har själv. Det är vanligt att ympa t.ex. äppleträd för att få fram ett träd som bär många olika sorters frukter. Det kan även med stor framgång användas för att ympa långsamtväxande kaktusar (t.ex. Lophophora williamsii på en mer snabbväxt värd, för att på ett effektivt sätt påskynda tillväxtprocessen.

Utöver detta så används ympning i de fall då man vill rädda en planta som inte kan klara sig på egen hand. Detta kan vara då den av någon orsak ruttnat eller i de fall då man får en albino fröling som inte kan överleva på egen han då de saknar klorofyll.

Lämpliga arter

För att kunna ympa 2 eller fler växter, krävs det att dom tillhör samma familj. Så gott som samtliga kaktusar går att ympa, det finns dock sorter som anses vara mer lämpliga. Man brukar skilja på olika rotstockar beroende på om man avser ympa små frölingar eller vuxna exemplar.

Frölingar

Några rekommenderade sorter för att ympa frölingar är:

Vuxna exemplar

För vuxna exemplar lämpar sig bl.a.

Hur man gör

Det finns en mängd av olika tekniker för att ympa kaktusar och jag kommer här nedan att redogöra för kanske den mest vanliga nämligen flat grafting av frölingar.

Material

För att genomföra ympningen krävs rotstock (i mitt fall Selenicereus Grandiflorus), frölingar (Discocactus Horstii), skalpell, samt någon form av alkohol för att tvätta skalpell (isopropanol) och till sist alternativt en pincett för att hantera frölingarna. För att öka chansen att lyckas så är det bra ifall rotstocken är i vegetativt tillstånd (sen vår till tidig höst).

Material
Skalpell
Rotstock, Selenicereus grandiflorus
Frölingar, Discocactus Horstii


Utförande

Börja med att rengöra skalpellen genom att tvätta bladet i alkoholen och/eller elda på bladet. Väljer du att elda på bladet var noga att ha ett glas vatten tillgänglig för att kyla ner bladet.

På rotstocken skär du av toppen horisontellt, inspektera ytan och noter den vaskulära cirkeln i mitten av ytan. Det är denna som transporterar vatten och näring till kaktusen och för att lyckas med ympning så är det av högsta vikt att vaskulärringen på frölinger överlappar den på rotstocken på åtminstone en punkt.

Nästa steg är att fasa av kanterna på toppen så att när snittytan torkar så kommer inte vävnaden att pressa ut frölingen.Efter avfasningen så gör ännu ett tunnt horisontellt snitt och låt den ligga kvar på toppen. Detta är för att skydda ytan och hålla den fuktig.

Avskuren topp, notera vaskulärringen
Avfasad topp med ett tunnt skyddande lager


Nästa steg är att ta plocka ut en lämplig fröling och plocka bort synlig jord (vissa väljer att tvätta både rotstocken och frölingen med sprit). Rengör skalpellen än en gång och skär av runt 2/3 delar. Håller du frölingen nere i botten så kommer frölingen att fastna fint på bladet. Med frölingen på skalpellen så tar du bort den skyddande vävnaden från rotstocken (den vi skar av tidigare) och försiktigt placera frölingen på rotstocken så att vaskulärringarna överlappar.

När frölingen sitter på plats så vill man få bort eventuella luftbubblor mellan fröling och rotstock, vilket kan göras genom att man sidan av skalpellen lätt trycka på toppen av frölingen.

Nu är ympningen klar, men för att låta ytorna växa ihop så är det viktigt att ympningen får vila bortom direkt solljus och med hög luftfuktighet. Man kan välja att placera krukorna i en plastlåda med en vattenbehållare i. Är man lat kan man använda ett vanligt dricksglas som skapar ett mikroklimat för ympningen.


Kapad fröling på skalpell
Fröling placerad på rotstocken
Ympningen i dess mikroklimat


Resultat

Om allt går väl och rotstocken och frölingen växer ihop så kommer man inom 1-2 veckor notera ifall det var en lyckad ympning eller ej. Det är ganska vanligt att frölingarna övergår till rött då de börjar växa så det knakar, detta är dock temporärt och de kommer att återfå sin rätta färg.

Sidan ändrades senast 7 april 2012 klockan 12.18.
Den här sidan har visats 11 622 gånger.

Translate this page: