Mitragyna speciosa

Namn: Kratom

Innehåller: Mitragynin

Generell information

Art i släktet Rubiaceae (måreväxter) som växer naturligt i Södra Asien. Det kan bli upp till 25 meter hög och har stora blad med glänsande ovansidor, är grön året runt.

Växten används som drog och är känd under namnet Kratom.

Bruk och effekt

Traditionellt så tuggas eller kokas te på bladen. Ca 1-10g torkad vikt (låg-medelhög dos).

Effekten är både smärtstillande och stimulerande och har därför använts traditionellt av arbetare som vill orka med kroppslig belastning eller smärta. Den har därtill en rad medicinska egenskaper både in och utvärtes.

Effekten börjar 10 minuter efter intag och varar 2-5 timmar. Vid låga doser upplevs eufori och stimulerande effekter med ökad social förmåga, man pratar, får sexuellt begär, positivt humör. På högre doser inträder en opiatliknande effekt som är mer bedövande och smärtstillande.

Den främsta effekten orsakas av att alkaloiderna påverkar opioidreceptorer av my-typen (µ, MOR), men det finns även en effekt på delta (δ, DOR) och kappa (κ-KOR)[1]. För att komplicera bilden av den farmakologiska effekten så påverkar kratom även dopaminreceptorer av typen D2 och serotoninreceptorer av typerna 5-HT2C och 5-HT7[2].

Man kan överdosera kratom och må dåligt, men dödliga överdoser är ganska ovanliga[3] i ett flertal av de kända fallen har det skett i kombination med anda opiater. Det finns däremot en tydlig beroendepotential och även en avtändningseffekt[4], men den upplevs inte vara lika jobbig att genomgå som med traditionella opiater (morfin, heroin, opium etc). Det finns människor som använt kratom som substitutionsbehandling för att avsluta beroendet av traditionella opiater[5].

Om innehållet

Den främsta effekten kommer från indolalkaloiden mitragynin, men det finns även flera närbesläktade diastereomer såsom speciogynin, speciociliatin, och mitraciliatin. Därtill även 7-hydroximitragynin som är mycket mer potent, och paynantein med liknande farmakologiska egenskaper[6][7]

The total alkaloid concentration in dried leaves ranges from 0.5 to 1.5%. In Thai varieties, mitragynine is the most abundant component (up to 66% of total alkaloids) while 7-hydroxymitragynine is a minor constituent (up to 2% of total alkaloid content). In Malaysian kratom varieties, mitragynine is present at lower concentration (12% of total alkaloids).
— Warner (2015)[8]

Mitragynin är narkotikaklassad i Sverige sedan 2011 och ingår i förteckning I. Växten är däremot inte klassad.

Externa länkar

  1. The Chemical and Pharmacological Properties of Mitragynine and Its Diastereomers: An Insight Review (Karunakaran, 2022)
  2. (Eastlack, 2020)
  3. Wikipedia (eng): Mitragyna speciosa
  4. Kratom (Mitragyna speciosa) dependence, withdrawal symptoms and craving in regular users (Singh, 2014)
  5. Wikipedia (eng): Mitragynine
  6. Psychedelic Review 2020-02-11: Is Kratom a Psychedelic Drug?
  7. Following “the Roots” of Kratom (Mitragyna speciosa): The Evolution of an Enhancer from a Traditional Use to Increase Work and Productivity in Southeast Asia to a Recreational Psychoactive Drug in Western Countries (Cinosi, 2015)
  8. The pharmacology and toxicology of kratom: from traditional herb to drug of abuse (Warner, 2015)

Sidan ändrades senast 20 april 2023 klockan 17.03.
Den här sidan har visats 56 gånger.

Translate this page: