Desmodium pulchellum

Namn: synonym till Phyllodium pulchellum

Innehåller: DMT, 5-MeO-DMT, Bufotenin, betakarboliner m.m.

Generell information

Desmodium pulchellum är en 0.5 - 1.5m hög buske som tillhört släktet Desmodium (numera Phyllodium) i familjen Fabaceae. Den återfinns naturligt i större delen av Södra Asien och Oceanien (Australien m.fl).

Utöver innehållet av psykoaktiva tryptaminer innehåller den även substanser med medicinska egenskaper, bland användningsområdena kan nämnas avmaskningsmedel, motverkar fibroser i levern, har antiinflammatoriska och antidiabetiska egenskaper, m.m.[1]. Därtill finns en rad användningsområden (exempelvis mot njursten, reumatism, ögonbesvär) i folkmedicinen som inte har undersökts närmare av forskare ännu.

Om innehållet

D. pulchellum whole plant from India has yielded 0.3% alkaloids in one test [including, as % of plant, 0.2-0.25% 5-MeO-DMT, and 0.0018% of combined DMT, DMT N-oxide and bufotenine] (Ghosal & Mukherjee 1964); another test also found 0.0004% 5-MeO-DMT N-oxide, 5-MeO-NMT and gramine (Ghosal & Mukherjee 1966[2]). The root of the young seedling has yielded c. 0.27% DMT, 0.011% DMT N-oxide, 0.041% DMT N-methylcation, 0.022% N-methyl-serotonin, traces of 5-MeO-NMT, 0.026% adrenoglomerulotropin and traces of 6-MeO-N-methyl-b-carbolinium salt; root of mature plants yielded 0.067-0.451% DMT, 0.012-0.121% DMT N-oxide, 0.022-0.132% 5-MeO-DMT, 0.013% N-methyl-serotonin, 0.0015% 3-alkylindole, 0.001% 5-OH-3-alkylindole, and traces of bufotenine, bufotenine N-oxide and 2-methyl-pinoline. Stem and leaf of mature plants yielded 0.294% DMT, 0.07% DMT N-oxide, 0.476% 5-MeO-DMT, 0.154% 5-MeO-tryptamine, 0.112% bufotenine and traces of bufotenine N-oxide. Green fruits and ripe seeds yielded 0.001% DMT, up to 0.007% DMT N-oxide and c.0.002% each of 5-MeO-DMT and 5-MeO-tryptamine; harman, tetrahydroharman and pinoline were also found in seeds, harman also in fruits (Ghosal 1972; Ghosal et al. 1972c[3]). The plant has also yielded hordenine, norharman, 2-methyl-THbC, 2-methyl-b-carbolinium quaternary salt, 1,2-dimethyl-6-MeO-THbC, melinonine F, and canavanine. In dogs, the stem-leaf alkaloids [0.1mg/kg i.v.] caused initial respiratory stimulation, followed by hypotension and severe bronchoconstriction, which resulted in death in some cases; cardiac depression was also observed. Alkaloids of the green fruits and seeds inhibited cholinesterase (Bell et al. 1978; Ghosal 1972; Ghosal & Mukherjee 1966; Ghosal et al. 1970b, 1972c; Harborne et al. ed. 1971; Shulgin & Shulgin 1997).
— Garden of Eden

Externa länkar

  1. Phyllodium Pulchellum: A Potential Medicinal Plant - A Review (Velmurugan et al. 2014)
  2. Indole-3-alkylamine Bases of Desmodium pulchellum (Ghosal & Mukherjee, 1966) se även pdf-version
  3. Chemical And Pharmacological Evaluation Of Desmodium Pulchellum (Ghosal et al. 1972)

Trout’s Notes on the Genus Desmodium (1997), s.16

Sidan ändrades senast 26 april 2015 klockan 12.19.
Den här sidan har visats 2 459 gånger.

Translate this page: