5-MeO-DIPT

Generell information

N,N-diisopropyl-5-metoxitryptamin, förkortat 5-MeO-DIPT, är en snabbverkande tryptamin som populariserades under namnen Foxy, Foxy metoxy och Blue mystic 2. Dess grundläggande farmakologi och syntesmetod publicerades först 1980 av Alexander Shulgin och Michael Carter [1]. 5-MeO-DIPT klassades som hälsofarlig vara den första november 2004 med motiveringen att riskerna vid bruk var snarlika DMT, att risken för överdos var stor och att samhället sattes i fara i och med att förändringen av det psykiska tillståndet kunde öka risken för psykos, allvarliga olyckor och våld [2].

Få ingående farmakologiska studier existerar och man vet väldigt lite om långtidseffekter och akuta effekter vid högdosering men en fallstudie har föreslagit en möjlig koppling till nedbrytning av skelettmuskler via rabdomyolys[3]. En annan fallstudie nämner paranoia, illamående och uppstötningar efter intag i kombination med alkohol men utesluter inte att fler droger var inblandade och påpekar att skadligheten inte kan fastställas och att mer data behövs[4].

Dosering/effekter

Oral aktivitet har uppskattats ligga i området 6 till 12 miligram och dess effekter ska vara mer av emotionell karaktär än visuell fast med tydliga auditoriska förändringar[5].

Kemi

5-MeO-DIPT.png
5-Methoxy-diisopropyltryptamine (en)
5-MeO-DIPT, Foxy (methoxy)
C17H26N2O
181°C
274,4 g/mol
Läs under extrahering

Fallbeskrivningar

Tillbakablick på tre tillfällen med 5-meo-dipt 3-7mg av Aeternia.
5-MeO-DIPT 5mg i oral lösning av Absinthe.
Foxy 20mg oralt av 9th gate.
5-MeO-DiPT 10-20mg oralt och nasalt av beestings.
Meningslöshetens härskare 6-10mg av Ovädershimmel.

Kombinationer

Aldrig mer sån här skit, men den är mäkta potent Alkohol och 20mg oralt.
En helvetisk tripp Efedrin och 25mg av d-khan.

Referenser

  1. Shulgin AT, Carter MF. N,N-Diisopropyltryptamine (DIPT) and 5-Methoxy-N,N-Diisopropyltryptamine (5-MeO-DIPT). Two Orally Active Tryptamine Analogs with CNS Activity. Communications in Psychopharmacology 1980; 4():363-369.1.
  2. Klassificeringsdokument av hälsofarliga varor: Lag 1999:42. Förordning 1999:58. Dnr: 830-04-0165
  3. Alatrash G, Majhail NS, Pile JC. Rhabdomyolysis after ingestion of "foxy," a hallucinogenic tryptamine derivative. [Case Reports, Journal Article]. Mayo Clin Proc 2006 Apr; 81(4) :550-1.
  4. Wilson JM, McGeorge F, Smolinske S, Meatherall R . A foxy intoxication. Forensic Science International, 2005; 148(1):31-6.
  5. 5-MeO-DIPT. TiHKAL the continuation/Tryptamines i have known and loved. Alexander & Ann Shulgin.

Sidan ändrades senast 3 juli 2015 klockan 13.07.
Den här sidan har visats 11 664 gånger.

Translate this page: