4-AcO-DET

Generell information

4-Acetoxi-DET ingår i den kemiska gruppen tryptaminer. Syntetiserades för första gången 1958 av Albert Hofmann. Ämnets effekter jämförs ofta med psilocybinsvampar. Det har inte skett någon forskning i större skala om substansen i fråga, och därför kategoriseras den ofta som en RC (research chemical).

Förbjuden i Sverige enligt förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Har vit färg, men oxiderar med tiden sönder och blir nästan svart. Prover har visat på höga halter av 4-HO-DET i detta materialet.[1] Även i kroppen tros en viss procent 4-AcO-DET omvandlas till 4-HO-DET.

Effekter

Effekterna håller vanligtvis i sig mellan 3 - 6 timmar.

Effekterna som beskrivs nedan kan skifta från person till person och fall till fall, precis som de flesta psykedeliska substanserna. Dessa effekter är noterade av personers erfarenheter och har mer eller mindre inget vetenskapligt underlag.

Generella effekter

 • Hallucinationer - Kan förekomma både OEV:s och CEV:s
 • Snabba humörsskiftningar
 • Annorlunda tankar
 • Förändrad tidsuppfattning
 • Förhöjd associationsförmåga
 • Förvirring
 • Förstorade pupiller

Positiva effekter

 • Humörslyft/eufori

Negativa effekter

 • Ångest - Kan i vissa fall övergå i panikångest
 • Illamående
 • Darrningar

Dosering

Doseringen är baserad på folks egna erfarenheter och doseringsanvisningar på Erowid. Vilken dos som anses vettig kan skifta från person till person. Ifall du valt att bruka substansen så bör du börja att experimentera med låga doser, för att senare öka till en dos som passar dig bra.

Oralt

Effekt Mg
Låg 5 - 15
Mellan 10 - 20
Hög 20 - 40

Rökning

5-20 mg fribas

Kemi

4-AcO-DET.png
N,N-diethyl-4-acetoxytryptamine , 4-Acetoxy-N,N-diethyltryptamine
4-AcO-DET, ethacetin, ethylacybin
C16H22N2O2
273,36 g/mol
Läs under extrahering

Externa länkar

TiHKAL

Erowids 4-Acetoxy-DET Vault

4-Acetoxy-DET Primer (Från början publicerad i Entheogen Review Vol 10(No 3) Autumn 2001)

 1. 4-Acetoxy-DET / Ethacetin Degradation Investigation

Sidan ändrades senast 21 augusti 2011 klockan 10.03.
Den här sidan har visats 14 668 gånger.

Translate this page: