Tetrapterys methystica

Namn: Tetrapterys styloptera (syn.), Grey Ayahuasca (eng), caapi-pinima (?)

Innehåller: ?

Generell information

Tetrapterys methystica.jpg

Växt i familjen Malpighiaceae.

Makuindianerna som lever i den nordvästra delen av Amazonas i Brasilien (Sydamerika) extraherar växten i kallt vatten. Den gula, bittra drycken dricks sedan.

Arten är närbesläktad med Banisteriopsis caapi och indianernas namn på den är "färgad caapi". Enligt Richard Schultes så har den även samma effekt när han testade den 1948, tyvärr förlorade han alla växtprover i en kanotolycka innan de kunde analyseras[1].

Det finns analyser som utförts av hobbykemister i modern tid[2][3] men man har inte kunnat identifiera några harmelalkaloider.

Externa länkar

  1. The plant kingdom and hallucinogens (part III) (Schultes, 1970)
  2. DMT Nexus: Tetrapterys methystica Workspace
  3. DMT Nexus: Poorly understood family of AYAHUASCA vines

Sidan ändrades senast 6 april 2014 klockan 05.44.
Den här sidan har visats 2 131 gånger.

Translate this page: