Leonurus

Namn: Hjärtstillor

Generell information

Släkte i familjer Lamiaceae. Namnet Leonurus är en sammanslagning av grekiskans leon som betyder lejon och oura som betyder svans.

Växterna är medicinalväxter, främst gällande effekter på hjärtat. Vissa arter omnämns även ha psykoaktiva effekter.

Om innehållet

Man trodde tidigare att alkaloiden leonurin ensam var ansvarig för effekterna för åtminstone arten Leonurus sibiricus, men det är nu mer troligt att en åtminstone en del av effekten kommer från diterpenerna leosibiricin, leosiberin och isoleosiberin. Möjligen är detta även fallet för andra arter:

Animal studies using an extract of the related species Leonurus quinquelobatus Gilib. (syn. Leonurus cardiaca L. ssp. villosis (Desf. ex Urv.) Hyl.) observed clear sedative and narcotic effects (Rács and Rács-Kotilla 1989).

...

Of particular interest for the discussion of the psychoactive effects was the discovery that theessential oil contains three newditerpenes: leosibiricin, leosiberin, and the isomer isoleosiberine (Savona et al. 1982). These diterpenes may have effects similar to those of salvinorin A. Leosibiricine and leosibirine also occur in motherwort (Leonurus cardiaca) and presumably in many other species of the genus Leonurus (Knöss and Glombitza 1993). Leonurine is also present in Leonurus japonicus (Kartnig et al. 1993,649).

Hasler has argued that it is likely that Leonurus sibiricus also contains other substances that have not yet been detected (methoxylated phenyl bodies, amides) that may be biologically transformed into psychoactive methoxyphenylalkylamines (Haslern.d.,8).
— Chritan Rätch - The Encyclopedia of Psychoactive Plants

Leonurinhalten konstaterades i en artikel från 2012 vara mycket varierande mellan olika arter och ursprung:

...nine samples of L. japonicus aerial parts, two of L. japonicus fruits, four of L. cardiaca aerial parts, as well as one sample each of L. cardiaca fruits, and Leonotis leonurus aerial parts were examined. No leonurine could be detected in any sample of L. cardiaca in contrast to newly published official drug assessments, which consequently have to be revised. Leonotis leonurus and surprisingly, seeds of L. japonicus did not contain leonurine, either. However, in aerial parts of L. japonicus drug samples, obtained from China and Japan, leonurine contents between 0.001 and 0.049% were determined, while L. japonicus from domestic cultivation displayed significantly higher amounts of at least 0.1%.
— Kuchta (2012)[1]

Arter

Se även artikeln om släktet Leonotis

Externa länkar

  1. Leonurus japonicus, Leonurus cardiaca, Leonotis leonurus: a novel HPLC study on the occurrence and content of the pharmacologically active guanidino derivative leonurine. (Kuchta, 2012)

Leonurus - Google Bildsökning

Sidan ändrades senast 6 februari 2015 klockan 17.43.
Den här sidan har visats 3 631 gånger.

Translate this page: