Holk

Generell information

Holk är ett slanguttryck för en pipa stoppad med cannabis. Oftast röks cannabis rent i en holk, men kan även blandas med tobak.

Vissa menar felaktigt att holk är ett samlingsnamn för pipa, spliff och bong.

Sidan ändrades senast 31 januari 2015 klockan 13.04.
Den här sidan har visats 3 138 gånger.

Translate this page: