Batch

Generell information

Ordet batch kan jämföras med svenskans sats eller kolli. Inom bland annat industriell läkemedelstillverkning tillverkar man ofta i batchar istället för att ha en kontinuerlig produktion. Man kan kontrollera att varje batch lever upp till kraven, och om något går fel är det lättare att rengöra, kontrollera och starta om produktionsprocessen. En distributör skickar ett kolli med produkter från samma batch till återförsäljare. T ex är två lappar från samma ark med blotters från samma batch.

En batch har oftast också ett batchnummer som gör att man kan identifiera och särskilja de olika satserna, ifall någon av dem skulle vara defekt.

Sidan ändrades senast 31 oktober 2009 klockan 08.21.
Den här sidan har visats 2 837 gånger.

Translate this page: