Voacanga africana

Innehåller: Voacangin och mindre mängder liknande Alkaloider. De är kemiskt närbesläktade med Ibogain

Generell information

Väldigt lite är känt om användningen av V. africana. Den har ett högt värde bland folket i ritualer och visionära resor. Rötterna används som en stimulant under jaktfärder som ofta varar i flera dagar, fröna används för att ge visioner (doser på 50 frön rapporteras det om).

A. africana är ett träd som blir 9 meter högt. Det återfinns naturligt i västra Afrika. Blommorna är vita eller gula. Fröna är mörkbruna har formen av en ellipsoid och sitter i frökapslar.

Bör inte användas av personer med hjärtbesvär. Vobtusine, en av alkaloiderna påverkar hjärtat rythm och kraft (antiarytmika).

Effekter

Effekterna håller i sig under minst ett dygn och i många fallbeskrivningar nämns kraftiga magsmärtor som bieffekt.

Odling

V. africana

Frön som säljs är sällan grobara. Fröna kan ta flera månader att gro, håll sådden fuktig och varm. Eftersom fröna möglar lätt (pga. intorkat fruktkött) bör man rengöra dem före sådd, tex. genom att låta dem dra i 6% väteperoxid under några minuter. Växten förökas fördelaktigt med sticklingar. V. africana är väldigt känslig för kyla, temperaturen får inte sjunka under 10 C.

Om de aktiva ämnena

"The most promising alternative source of ibogaine was its semisynthesis from voacangine, obtained from the bark of the Voacanga africana tree. A patent (10) by Janot and Goutarel claims that while T. iboga root bark contains only 0.3% ibogaine, the more abundant and accessible trunk bark of V. africana contains 0.5% voacangine, which can be easily converted into ibogaine. Extraction of V. africana trunk bark using vinegar (see the experimental section) was highly successful in isolating crude alkaloids. However, extensive attempts to isolate or even identify voacangine in this mixture, or to convert the mixture into ibogaine according to the patent, were completely unsuccessful. A later publication (13) found only 0.14% voacangine in the bark, and suggests that the concentration of voacangine varies." Källa: Extraction studies of Tabernanthe iboga and Voacanga africana.


"In one species ( V. africana ) the alkaloid content has been reported as 5-10% in root bark, 4-5% in trunk bark, 0.3-0.45% in leaves and 1.5% in seeds. From a specimen of V. grandifolia in India some indication of how the alkaloid content varied over the year was recorded, for the root and trunk bark, mar was the minimum, going up to secondary maximum in jun, then falling again in jul and peaking in nov. The leaves and fruit recorded a similar pattern, though the age of the individual leaves affected the alkaloid content. The types of alkaloids recorded was very similar to those found in Tabernanthe and Tabernaemontana." Källa: Voacanga,(Apocynaceae), a review of it’s taxonomy, phytochemistry, ethnobotany and pharmacology.

Externa länkar

Erowid Voacanga africana Vault

Erowid Experience Vaults: Voacanga africana Main Index

Voacanga africana - Google Bildsökning

Sidan ändrades senast 25 augusti 2013 klockan 09.16.
Den här sidan har visats 5 661 gånger.

Translate this page: