Tujon

Obekraftad.png
Artikeln om Tujon ingår i kategorin "Obekräftade droger".
Anledningen kan vara att:
 • Det är en experimentell drog som skall intagas med stor försiktighet
 • Den är giftig/farlig eller kan ha okända bieffekter vid aktiv dos
 • Effekten är möjligen så subtil att den inte kan "bekräftas" vara en psykoaktiv drog.

Vi rekommenderar att du gör omfattande efterforskningar om planerar att använda den.


Generell information

Tujoner är terpenketoner som finns i höga halter i bl.a Artemisia absinthium (Malört), Artemisia vulgaris och några arter i släktet Salvia, bland annat Salvia officinalis (kryddsalva).

Spritdrycken Absint har ett rykte som en god tujonkälla och har gett drogen sitt hallucinogena rykte, men den Absint som säljs idag (och även den som fanns på 1800-talet[1]) innehåller så små mängder att den psykoaktiva effekten endast kan tillskrivas alkoholen[2]. Det går att framställa betydligt potentare absint men den kraftiga smaken från de eteriska oljorna avskräcker de flesta.

Effekten har av vissa personer liknats vid Cannabis och man har även spekulerat kring att molekylerna agerar som CB1-agonister, men den teorin har motbevisats[3].

Tujon har visat sig vara antagonist på GABA-A-receptorer[4]. Spekulationer finns om att synergieffeker uppkommer när tujon blandas med alkohol, eller att alkoholruset ändrar karraktär eftersom tujon hämmar akoholens påverkan på GABA, tidigare studier har inte kunnat visa någon signifikant förändring. Samtidigt finns det nyare forskning som hävdar att GABA-A-receptorerna kan vara känsligare för tujon än man tidigare trott, exempelvis är effekten på jonkanalers toniska strömmar högre av ytterst låga doser tujon än av högre doser[5].

Tujon kan även ha en psykoaktiv verkan om den tas innan man somnar, Artemisia vulgaris (Gråbo) är en känd drömört.

Växter som innehåller α-tujon

Art Växtdel Lägsta ppm Högsta ppm Källa
Salvia officinalis (kryddsalvia) Blad 200 10172 James A. Duke[6]
Artemisia salsoloides Skott 9500 9500 V. Kaul, P. Weyerstahl,
H. Wahlberg, H. Marschall, (1992)
Artemisia absinthium Blad 1750 1750 James A. Duke[6]
Artemisia herba-alba Plantan 580 773 James A. Duke[6]
Cistus ladaniferus Blad 8 560 James A. Duke[6]
Rosmarinus officinalis Plantan 84 399 James A. Duke[6]
Satureja montana Plantan 10 385 James A. Duke[6]

Växter som innehåller β-tujon

Art Växtdel Lägsta ppm Högsta ppm Källa
Artemisia salsoloides Skott 15000 15000 V. Kaul, P. Weyerstahl,
H. Wahlberg, H. Marschall, (1992)
Salvia officinalis Blad 200 9968 James A. Duke[7]
Tanacetum vulgare Blad 1124 3500 James A. Duke[7]
Artemisia absinthium Blad 1750 1750 James A. Duke[7]
Salvia triloba Plantan 160 1500 James A. Duke[7]
Artemisia herba-alba Plantan 580 773 James A. Duke[7]

Övrigt

Namn α-tujon β-tujon
Thuja occidentalis (Tuja) 55.0% 9.5%
Salvia officinalis (kryddsalvia) 28.3% 14.5%
Artemisia absinthium (malört) 0.53 - 1.22% 17.50 - 42.30%

Källa: [8]

Kemi

Tujon.png
(1S-(1-,4-,5-alpha))4-methyl-1-propan-2-yl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Tujon
C10H16O
201 °C
152.23 g/mol
0.92 g/cm3
Läs under extrahering

Löslighet: Olöslig i vatten, löser sig i etanol.

Det finns två stereoisomeriska former av tujon:

α-tujon, Utgör vanligen en tredjedel av naturligt tujon. Giftigt.

β-tujon (3-isotujon). Utgör vanligen två trededelar av naturligt tujon. Inte så giftigt.

LD50

Hos möss är LD50 45 mg/kg, 0% dödlighet vid 30 mg/kg och 100% vid 60 mg/kg[4]. De som fick den högre dosen hade convulsioner som ledde till döden efter en minut. Mellan 30 och 45 mg/kg fick mössen muskelspasmer i benen som utvecklades till convulsioner tills de dog eller återhämtade sig. Diazepam kan fungera som motgift. β-tujon är mindre toxisk för möss än α-tujon.

LD50 för människor är inte känd. En studie i "The Journal of Studies of Alcohol" gav 0.28 mg/kg tujon i alkohol och 0.028 mg/kg i alkohol till försökspersoner. Den högre dosen visade sig ha negativa effekt på uppmärksamheten, den lägre dosen visade inga märkbara effekter alls.

Det finns en rapport om att en ungdom överdoserat från 10ml malörtsolja och extremt påverkad, men händelsen ledde även till njurskador[8].

Externa länkar

 1. Determination of α-/β-Thujone and Related Terpenes in Absinthe using Solid Phase Extraction and Gas Chromatography (Emmert, 2004)
 2. Erowid: The Debate About Wormwood and Thujone Psychoactivity
 3. Thujone exhibits low affinity for cannabinoid receptors but fails to evoke cannabimimetic responses. (Meschler, 1999)
 4. 4,0 4,1 α-Thujone (the active component of absinthe): γ-Aminobutyric acid type A receptor modulation and metabolic detoxification (Höld, 2000)
 5. Monoterpene α-thujone exerts a differential inhibitory action on GABA(A) receptors implicated in phasic and tonic GABAergic inhibition. (Czyzewska, 2013)
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Duke ALPHATHUJONE
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Duke BETATHUJONE
 8. 8,0 8,1 Alpha-Thujone (546-80-5) - National Toxicology Program

Thujone Wikipedia (en)

Thujone.info

Sidan ändrades senast 3 mars 2014 klockan 17.02.
Den här sidan har visats 18 768 gånger.

Translate this page: