Tribulus terrestris

Namn: Bai Ji Li (kina), Gokshura (Sanskrit), Puncturevine (eng)

Innehåller: MAO-hämmare

Generell Information

Liten växt med gula blommor som växer i Europa, Mellanöstern Södra Asien, Afrika och norra Australien. Frukterna är taggiga och innehåller MAO-hämmare.

Växten innehåller även ämnen som ökar testosteronproduktionen vilket gör den populär som kosttillskott för muskelbyggare. Det är dock osäkert om extraktet som finns i de kapslarna innehåller harmelalkaloider.

Hälsa

Varning! MAO-hämmare kan vara farliga om de kombineras med vissa sorters föda, droger och läkemedel. Läs mer i artikeln om MAO-hämmare.

Tillredning och dosering

Bruket är inte så vanligt men ska man sammanställa information från olika källor så är dosen 10 - 20 gram torkade frukter.

Tillreds genom kokning i vatten som gjorts surt med citronsaft eller vinäger i 20 - 30 minuter.

Kemi

Flera källor säger att harman och norharman är de dominerande betakarbolinerna i koncentration på 44 mg/kg tort plantmaterial. Därtill finns några flavonoider som också är MAO-hämmare.

Den andra källan listar olika ämnen och var dom finns här:

Namn Del Av Växten
25-D-Spirosta-3,5-Diene växten
Ascorbic-Acid bladen
Aspartic-Acid frukter
Astragalin växten
Beta-Sitosterol Blommor
Campesterol Blommor
Chlorogenin Växten
Cracillin Växten
Daucosterol Skott
Desoxydiosgenin Skott
Diosgenin Skott
Diosgin Skott
Gitogenin Blommor
Glutamic-Acid Frukter:
Harman Växten
Harmine Frön
Hecogenin Skott
Kaempferol Blommor
Kaempferol-3-0-Glucoside Blad
Kaempferol-3-0-Rutinoside Blad
Kaempferol-3-Beta-D-(6"P-Coumaroyl)-Glucoside Skott
Linoleic-Acid Frukter 19,950 - 28,500 Ppm
Neogitogenin Blommor
Neohecogenin-3-O-Beta-D-Glucopyranoside Skott
Oleic-Acid Frukter 9,450 - 13,500 Ppm
Palmitic-Acid Frukter 2,800 - 4,000 Ppm
Protodioscin Skott
Quercetin Blommor
Ruscogenin Växten
Rutin Skott
Saponoside-C Växten
Stearic-Acid Frukter 2,800 - 4,000 Ppm
Stigmasterol Blommor
Terrestroside Skott
Tribuloside Blad
Tribulosin Skott

Källa: Puncture-vine: Tribulus terrestris L. (Zygophyllaceae)

Externa länkar

Tribulus terrestris - Google Bildsökning

Tråd om T. Terrestris på forumet Ayahuasca.com

Bai Ji Li ( Tribulus terrestris)

Tribulus terrestris Wikipedia (en)

Sidan ändrades senast 28 maj 2017 klockan 13.04.
Den här sidan har visats 8 344 gånger.

Translate this page: