Soma

Generell information

Soma är en drog av okänd identitet som användes av ett folkslag som bodde i Indien för flera tusen år sedan.

Gordon Wasson, grundare till teorin om att soma var flugsvampar, anser att bruket av soma upphörde eftersom folket flyttade söderut, till områden där flugsvampar inte växer. Flugsvampen trivs ihop med björk eller gran, och dom trädslagen finns bara högt upp i bergsområdena, inte nere på slättlandet. Soma behöver nödvändigtvis inte vara i form av svampen, en närliggande alternativ teori innebär att alkaloider skapas av mycel som odlas i näringslösning, eller rent av att flugsvampen är värd åt andra svamplivsformer (Mucor) som ger intressantare psykoaktiva effekter än själva flugsvampen, en metod som av vissa källor har tillskrivits stora medicinska och psykoaktiva egenskaper[1][2][3].

Ephedra Sinica (innehållandes efedrin) är en annan växt som ha varit en aktiv ingrediens i soma. Teorin bygger bl.a på enstaka arkeologiska fynd som dock aldrig har kunnat verifieras vid senare undersökningar[4] Själva extasen i effekten kan också ifrågasättas.

Andra teorier påstår att det kan ha handlat om cannabis, bland annat genom en etymologisk koppling till kinesiska orden för cannabis, Huo Ma. Dock mindre troligt. Att cannabis var soma borde ha överlevt som vetskap under historians gång.

David Flattery m.fl förde fram teorin att Peganum harmala kunde vara soma[5]. Senare har teorin utvidgats till möjligheten att det förekommit en s.k "somahuasca" (se ayahuasca) om man kombinerat P. harmala med DMT från exempelvis Phalaris[6].

Terence McKenna spekulerar i boken "The Food Of Gods" att Psilocybinsvampar kan ha varit soma. Teorin har inte fått större gehör.

Historia och bruk

De äldsta texterna i hinduismen är fyra skrifter kända som vedorna. Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda och Atharvana Veda. Äldst och mest betydelsefull är Rig Veda. Man uppskattar att den skrevs 2500-1500 år före Kristus och består av hymner.

Många delar av Rig Veda och hela Sama Veda nämner rituell konsumtion av en psykoaktiv drog vid namn soma. alla 114 verser i det 9:e kapitlet och många verser på andra ställen består av hyllningar till drogen. Man kan uttyda tillagningsmetoder och användning av soma, men informationen är inte tillräckligt detaljerad för att man ska kunna göra en klar identifiering av drogens identitet.

Några exempel:

This Soma is a god; he cures

The sharpest ills that man endures.

He heals the sick, the sad he cheers,

He nerves the weak, dispels their fears;

The faint with martial ardour fires,

With lofty thoughts the bard inspires;

The soul from earth to heaven he lifts :

So great and wondrous are his gifts,

Men feel the god within their veins

And cry loud in exulting strains :

We've quaffed the Soma bright

And are immortal grown :

We've entered into light,

And all the gods have known.

What mortal now can harm,

Or foeman vex us more ?

Through thee, beyond alarm,

Immortal god, we soar.
— Rig Veda

Oh Haoma of gold, I am asking you for wisdom, force, victory, health, healing,

prosperity and grandeur.
— Zen Avesta

Oh, King Soma, prolong our lives

Like the sun who nourishes the days every morning.

The Soma is full of intelligence

It inspires man with enthusiasm

It makes the poets sing.

We have drunk the Soma: we have come to be immortal, we have arrived the at

Light, we have reached the Gods.

Half of me is in the skies, and the other extends to the low depths

Have I drunk Soma?

I am tall to the utmost, my elevation reaches the clouds

Have I drunk Soma?
— Rig Veda

Those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heaven realms, worship me indirectly. They take birth in the realm of Indra, where they enjoy godly delights.

...

When they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, they return to this world of mortals again. Thus, through the Vedic principles, they achieve only flickering happiness.
— Bhagavad-Gita 9:20 & 9:21


Vad som är uppenbart är att soma var en växt och konsumtionen av den gav ett extatiskt rus, men just den informationen är inte till så mycket hjälp när det finns tusentals psykoaktiva växter med psykedeliska, berusande, narkotiska, eller dileriska effekter. Vedorna indikerar även att växten kunde hittas på bergssidorna, att den plockades i månljus och att konsumerades i en form av vätska som pressades ur plantan och att den blandades med mjölk och/eller smör. Den verkar enbart användas som en del av en eldritual.

En gyllene vätska pressades ur växtmaterialet med somastenar, filtrerades genom ull och samlades upp i en stor skål. I den delen av ritualen offrades även en del av vätskan till flammorna från elden. Sedan portionerades den ut i skålar som gavs till varje deltagarna.

Som är även namnet på en gud, ansedd av hinduer att vara personifieringen av både somadrogen och månen. Månen ansågs vara en del av soma och den konsumerades (förmodligen under en månadslång period) av gudarna och förfäderna.

På något sätt, ingen vet riktigt hur, så slutade soma att användas i slutet av den vediska perioden. Eldritualerna fortsatte, men utan den magiska ingrediensen. Av någon anledning blev soma mer ett filosofiskt koncept, och ordets betydelse kom att bli ett offer till elden, vad det nu än var. Ordet hade betydde även innehållet i den materiella värden som förr eller senare förbrukas, precis som elden förbrukar föremålet som brinner. Men ordet hade även en betydelse som den livskraft som ansågs finnas i alla växter.

Externa länkar

  1. Magiska Molekyler: Flugsvampsmagin kommer från mögelsvamp?, Ett steg närmare somapudelns kärna
  2. Amanita- herb of immortality, av Donald E Teeter
  3. The Soma Question (Teeter, 2007)
  4. identity of soma–haoma (Wikipedia)
  5. Haoma and Harmaline (Flattery, Stophlet, Schwarz, Martin, 1989)
  6. The Somahuasca Hypothesis (Hromada & Devatman, 2015)

Soma - soma in history - från The Encyclopedia of Psychoactive Substances av Richard Rudgley Little, Brown and Company (1998)

When the Gods Drank Urine - A Tibetan myth may help solve the riddle of soma, sacred drug of ancient India - Fortean Studies, vol. III, 1996 - av Mike Crowley

Tråd på Ayahuasca.com där ephedra omnäms som det troligaste alternativet

Soma (from Hindu Mythology)

Sidan ändrades senast 7 oktober 2019 klockan 12.49.
Den här sidan har visats 11 935 gånger.

Translate this page: